محصولات سایت

اتو ساپر Iron Sapor

به فروشگاه اینترنتی اتو ساپر نوترین ها خوش آمدید

اتو مسافرتی ساپر مدل SSI-B1010S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو مسافرتی ساپر مدل SSI-B1010S

Sapor SSI-B1010S Steam Iron

مدلاتو مسافرتی ساپر مدل SSI-B1010S
دارای مخزن رسوب
بخار دهنده عمودی
تماس بگیرید
اتو بخار ساپر مدل SSI-3070C
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار ساپر مدل SSI-3070C

Sapor SSI-3070C Steam Iron

مدلاتو بخار ساپر مدل SSI-3070C
سیستم خاموشی خودکار
دارای سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
بخار دهنده عمودی
موجود نیست
اتو بخار مخزن دار ساپر مدل SSTI-170w
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار مخزن دار ساپر مدل SSTI-170w

Sapor SSTI-170w Steam Generator Iron

مدلاتو بخار مخزن دار ساپر مدل SSTI-170w
بخار دهنده عمودی
دارای سیستم ضد رسوب
سیستم خاموشی خودکار
سیستم ضدچکه
موجود نیست
اتو مسافرتی ساپر مدل SSI-2020
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو مسافرتی ساپر مدل SSI-2020

Sapor SSI-2020 Steam Iron

مدلاتو مسافرتی ساپر مدل SSI-2020
سیستم خاموشی خودکار
دارای سیستم ضد رسوب
بخار دهنده عمودی
سیستم ضدچکه
موجود نیست
اتو مسافرتی ساپر مدل SSI-2020
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو مسافرتی ساپر مدل SSI-2020

Sapor SSI-2020 Steam Iron

مدلاتو مسافرتی ساپر مدل SSI-2020
دارای مخزن رسوب
بخار دهنده عمودی
دارای سیستم ضد رسوب
سیستم خاموشی خودکار
سیستم ضدچکه
موجود نیست
اتو بخار ساپر مدل SSTI-170
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار ساپر مدل SSTI-170

Sapor SSTI-170 Steam Iron

مدلاتو بخار ساپر مدل SSTI-170
دارای مخزن رسوب
دارای سیستم ضد رسوب
سیستم خاموشی خودکار
سیستم ضدچکه
بخار دهنده عمودی
موجود نیست
اتو بخار ساپر مدل SSI-B2225C
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار ساپر مدل SSI-B2225C

Sapor SSI-B2225C Steam Iron

مدلاتو بخار ساپر مدل SSI-B2225C
سیستم خاموشی خودکار
دارای سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
بخار دهنده عمودی
موجود نیست
اتوبخار ساپر مدل SSI-3010C
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتوبخار ساپر مدل SSI-3010C

Sapor SSI-3010C Steam Iron

مدلاتوبخار ساپر مدل SSI-3010C
بخار دهنده عمودی
سیستم ضدچکه
دارای مخزن رسوب
سیستم خاموشی خودکار
دارای سیستم ضد رسوب
موجود نیست
اتو بخار ساپر مدل SSI-B2230S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار ساپر مدل SSI-B2230S

Sapor SSI-B2230S Steam Iron

مدلاتو بخار ساپر مدل SSI-B2230S
دارای سیستم ضد رسوب
بخار دهنده عمودی
سیستم ضدچکه
موجود نیست
اتو بخار ساپر مدل SSI-3020C
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار ساپر مدل SSI-3020C

Sapor SSI-3020C Steam Iron

مدلاتو بخار ساپر مدل SSI-3020C
دارای مخزن رسوب
سیستم ضدچکه
دارای سیستم ضد رسوب
بخار دهنده عمودی
موجود نیست
اتو بخار ساپر مدل SSI-B2030T
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار ساپر مدل SSI-B2030T

Sapor SSI-B2030T Steam Iron

مدلاتو بخار ساپر مدل SSI-B2030T
بخار دهنده عمودی
سیستم ضدچکه
موجود نیست
اتو بخار ساپر مدل SSI-B2035C
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار ساپر مدل SSI-B2035C

Sapor SSI-B2035C Steam Iron

مدلاتو بخار ساپر مدل SSI-B2035C
دارای مخزن رسوب
سیستم ضدچکه
بخار دهنده عمودی
موجود نیست
انتخاب گروه