محصولات سایت

اتو دومنا Iron Domena

به فروشگاه اینترنتی اتو دومنا نوترین ها خوش آمدید

اتو بخار دستی دومنا مدل CLASSIC 116
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار دستی دومنا مدل CLASSIC 116

Domena Classic 116 Steam Iron

تماس بگیرید
اتو بخار دومنا مدل CLASSIC 112
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار دومنا مدل CLASSIC 112

Domena Classic 112 Steam Iron

تماس بگیرید
اتو پرسی دومنا مدل SP8001 با پایه تلسکوپی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو پرسی دومنا مدل SP8001 با پایه تلسکوپی

Domena SP8001 Black Steam Press with Telescopic Stand

مدلاتو پرسی دومنا مدل SP8001 با پایه تلسکوپی
بخار دهنده عمودی
سیستم خاموشی خودکار
سیستم ضدچکه
تماس بگیرید
اتو پرسی دومنا مدل 2150
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو پرسی دومنا مدل 2150

Domena 2150 Steam Press

مدلاتو پرسی دومنا مدل 2150
بخار دهنده عمودی
دارای مخزن رسوب
سیستم خاموشی خودکار
دارای سیستم ضد رسوب
تماس بگیرید
اتو پرسی دومنا مدل SP8000 با پایه تلسکوپی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو پرسی دومنا مدل SP8000 با پایه تلسکوپی

Domena SP8000 Steam Press with Telescopic Stand

مدلاتو پرسی دومنا مدل SP8000 با پایه تلسکوپی
سیستم ضدچکه
دارای سیستم ضد رسوب
دارای مخزن رسوب
سیستم خاموشی خودکار
تماس بگیرید
اتو پرسی دومنا مدل SP4400 Neo با پایه تلسکوپی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو پرسی دومنا مدل SP4400 Neo با پایه تلسکوپی

Domena SP4400 Neo Steam Press with Telescopic Stand

مدلاتو پرسی دومنا مدل SP4400 Neo با پایه تلسکوپی
دارای سیستم ضد رسوب
دارای مخزن رسوب
بخار دهنده عمودی
سیستم ضدچکه
سیستم خاموشی خودکار
تماس بگیرید
اتو پرسی دومنا مدل SP8000 با پایه معمولی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو پرسی دومنا مدل SP8000 با پایه معمولی

Domena SP8000 Steam Press with Stand

مدلاتو پرسی دومنا مدل SP8000 با پایه معمولی
سیستم خاموشی خودکار
دارای مخزن رسوب
دارای سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
موجود نیست
اتو بخار مخزن دار دومنا مدل Primo 2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار مخزن دار دومنا مدل Primo 2

Domena Primo 2 Steam Generator Iron

موجود نیست
اتو بخار مخزن دار دومنا مدل FG Duo
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار مخزن دار دومنا مدل FG Duo

Domena FG Duo Steam Generator Iron

موجود نیست
اتو بخار مخزن دار دومنا مدل Primo
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار مخزن دار دومنا مدل Primo

Domena Primo Steam Generator Iron

موجود نیست
اتو بخار مخزن دار دومنا مدل EasyBox Neo
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار مخزن دار دومنا مدل EasyBox Neo

Domena EasyBox Neo Steam Generator Iron

مدلاتو بخار مخزن دار دومنا مدل EasyBox Neo
سیستم خاموشی خودکار
دارای سیستم ضد رسوب
موجود نیست
اتو پرسی دومنا مدل SP2100 با پایه معمولی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو پرسی دومنا مدل SP2100 با پایه معمولی

Domena SP2100 Steam Press - with Stand

مدلاتو پرسی دومنا مدل SP2100 با پایه معمولی
دارای سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
سیستم خاموشی خودکار
دارای مخزن رسوب
موجود نیست
اتو پرسی دومنا مدل SP4400 Neo با پایه معمولی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو پرسی دومنا مدل SP4400 Neo با پایه معمولی

Domena SP4400 Neo Steam Press with Stand

مدلاتو پرسی دومنا مدل SP4400 Neo با پایه معمولی
سیستم ضدچکه
دارای سیستم ضد رسوب
سیستم خاموشی خودکار
دارای مخزن رسوب
موجود نیست
انتخاب گروه