محصولات سایت

گاز صفحه ای سینجر Built In Stove Sinjer

به فروشگاه اینترنتی گاز صفحه ای سینجر نوترین ها خوش آمدید

اجاق گاز صفحه ای سینجر مدل SIS 401
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اجاق گاز صفحه ای سینجر مدل SIS 401

Sinjer SIS 401 Gas Hob

مدلاجاق گاز صفحه ای سینجر مدل SIS 401
جنس صفحهاستیل
بازه سایزاز 61 تا 85
رده مصرف انرژیA
دارای شعله پلوپز
دارای فندک اتوماتیک
تعداد شعله4
موجود نیست
اجاق گاز صفحه ای سینجر مدل SIS 702
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اجاق گاز صفحه ای سینجر مدل SIS 702

Sinjer SIS 702 Gas Hob

مدلاجاق گاز صفحه ای سینجر مدل SIS 702
دارای شعله پلوپز
دارای فندک اتوماتیک
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
تعداد شعله5
رده مصرف انرژیA
جنس صفحهاستیل
موجود نیست
اجاق گاز صفحه ای سینجر مدل SIS 701
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اجاق گاز صفحه ای سینجر مدل SIS 701

Sinjer SIS 701 Gas Hob

مدلاجاق گاز صفحه ای سینجر مدل SIS 701
رده مصرف انرژیA
دارای شعله پلوپز
جنس صفحهاستیل
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
تعداد شعله5
دارای فندک اتوماتیک
موجود نیست
اجاق گاز صفحه ای سینجر مدل SIG 520DCL
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اجاق گاز صفحه ای سینجر مدل SIG 520DCL

Sinjer SIG 520DCL Gas Hob

مدلاجاق گاز صفحه ای سینجر مدل SIG 520DCL
رده مصرف انرژیA
دارای شعله پلوپز
دارای فندک اتوماتیک
جنس صفحهشیشه
تعداد شعله5
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
موجود نیست
اجاق گاز صفحه ای سینجر مدل SIG 519W
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اجاق گاز صفحه ای سینجر مدل SIG 519W

Sinjer SIG 519W Gas Hob

مدلاجاق گاز صفحه ای سینجر مدل SIG 519W
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
دارای شعله پلوپز
جنس صفحهشیشه
دارای فندک اتوماتیک
رده مصرف انرژیA
تعداد شعله5
موجود نیست
اجاق گاز صفحه ای سینجر مدل SIG 518W
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اجاق گاز صفحه ای سینجر مدل SIG 518W

Sinjer SIG 518W Gas Hob

مدلاجاق گاز صفحه ای سینجر مدل SIG 518W
دارای شعله پلوپز
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
رده مصرف انرژیA
جنس صفحهشیشه
تعداد شعله5
دارای فندک اتوماتیک
موجود نیست
اجاق گاز صفحه ای سینجر مدل SIG 517
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اجاق گاز صفحه ای سینجر مدل SIG 517

Sinjer SIG 517 Gas Hob

مدلاجاق گاز صفحه ای سینجر مدل SIG 517
دارای شعله پلوپز
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
دارای فندک اتوماتیک
رده مصرف انرژیA
تعداد شعله5
جنس صفحهشیشه
موجود نیست
اجاق گاز صفحه ای سینجر مدل SIG 401W
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اجاق گاز صفحه ای سینجر مدل SIG 401W

Sinjer SIG 401W Gas Hob

مدلاجاق گاز صفحه ای سینجر مدل SIG 401W
جنس صفحهشیشه
دارای شعله پلوپز
بازه سایزاز 61 تا 85
دارای فندک اتوماتیک
رده مصرف انرژیA
تعداد شعله4
موجود نیست
اجاق گاز صفحه ای سینجر مدل SIG 301W
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اجاق گاز صفحه ای سینجر مدل SIG 301W

Sinjer SIG 301W Gas Hob

مدلاجاق گاز صفحه ای سینجر مدل SIG 301W
جنس صفحهشیشه
بازه سایزاز 61 تا 85
رده مصرف انرژیA
دارای شعله پلوپز
تعداد شعله3
دارای فندک اتوماتیک
موجود نیست
اجاق گاز صفحه ای سینجر مدل SIG 201W
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اجاق گاز صفحه ای سینجر مدل SIG 201W

Sinjer SIG 201W Gas Hob

مدلاجاق گاز صفحه ای سینجر مدل SIG 201W
رده مصرف انرژیA
بازه سایزکمتر از 60 و 60
دارای فندک اتوماتیک
جنس صفحهشیشه
تعداد شعله2
موجود نیست
اجاق گاز صفحه ای سینجر مدل SIG 101D
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اجاق گاز صفحه ای سینجر مدل SIG 101D

Sinjer SIG 101D Gas Hob

مدلاجاق گاز صفحه ای سینجر مدل SIG 101D
دارای فندک اتوماتیک
تعداد شعله1
بازه سایزکمتر از 60 و 60
جنس صفحهشیشه
رده مصرف انرژیA
موجود نیست
اجاق گاز صفحه ای سینجر مدل SIS 500
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اجاق گاز صفحه ای سینجر مدل SIS 500

Sinjer SIS 500 Gas Hob

مدلاجاق گاز صفحه ای سینجر مدل SIS 500
دارای فندک اتوماتیک
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
تعداد شعله5
رده مصرف انرژیA
جنس صفحهاستیل
دارای شعله پلوپز
موجود نیست
اجاق گاز صفحه ای سینجر مدل SIS 700
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اجاق گاز صفحه ای سینجر مدل SIS 700

Sinjer SIS 700 Gas Hob

مدلاجاق گاز صفحه ای سینجر مدل SIS 700
رده مصرف انرژیA
دارای فندک اتوماتیک
جنس صفحهاستیل
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
تعداد شعله5
دارای شعله پلوپز
موجود نیست
اجاق گاز صفحه ای سینجر مدل SIG 515DCL
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اجاق گاز صفحه ای سینجر مدل SIG 515DCL

Sinjer SIG 515DCL Gas Hob

مدلاجاق گاز صفحه ای سینجر مدل SIG 515DCL
جنس صفحهشیشه
دارای فندک اتوماتیک
تعداد شعله5
رده مصرف انرژیA
دارای شعله پلوپز
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
موجود نیست
انتخاب گروه