محصولات سایت

هود ایلیا استیل Hood Ilia Steel

به فروشگاه اینترنتی هود ایلیا استیل نوترین ها خوش آمدید

هود مورب ایلیا استیل مدل Karina Manual سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود مورب ایلیا استیل مدل Karina Manual سایز 90

Ilia Steel Karina Manual Diagonal Hood Size 90

مدلهود مورب ایلیا استیل مدل Karina Manual سایز 90
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
در
حسگر حرارت
مدل کلیدلمسی
امکان تغییر طول پوشش دودکش
روشنایی
دارای ریموت
دارای صفحه نمایش
حسگر دود
امکان خاموش شدن خودکار
تعداد دور موتور عادی4
مدل باز شدن دردستی
موجود نیست
هود شومینه ای ایلیا استیل مدل Mitra سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود شومینه ای ایلیا استیل مدل Mitra سایز 90

Ilia Steel Mitra Chimney Hood Size 90

مدلهود شومینه ای ایلیا استیل مدل Mitra سایز 90
در
روشنایی
تعداد دور موتور عادی4
حسگر حرارت
امکان تغییر طول پوشش دودکش
حسگر دود
امکان خاموش شدن خودکار
مدل کلیدلمسی
دارای صفحه نمایش
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
دارای ریموت
موجود نیست
هود مورب ایلیا استیل مدل Karina Automatic سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود مورب ایلیا استیل مدل Karina Automatic سایز 90

Ilia Steel Karina Automatic Diagonal Hood Size 90

مدلهود مورب ایلیا استیل مدل Karina Automatic سایز 90
تعداد دور موتور عادی4
دارای ریموت
امکان تغییر طول پوشش دودکش
روشنایی
مدل باز شدن درّبرقی
دارای صفحه نمایش
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
در
حسگر حرارت
مدل کلیدلمسی
امکان خاموش شدن خودکار
حسگر دود
موجود نیست
هود مورب ایلیا استیل مدل Parmis H214 سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود مورب ایلیا استیل مدل Parmis H214 سایز 90

Ilia Steel Parmis H214 Diagonal Hood Size 90

مدلهود مورب ایلیا استیل مدل Parmis H214 سایز 90
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
تعداد موتوریک عدد
حسگر دود
روشنایی
امکان خاموش شدن خودکار
دارای ریموت
حسگر حرارت
مدل کلیدلمسی
دارای صفحه نمایش
تعداد دور موتور عادی4
در
موجود نیست
هود شومینه ای ایلیا استیل مدل Pardis H101 سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود شومینه ای ایلیا استیل مدل Pardis H101 سایز 90

Ilia Steel Pardis H101 Chimney Hood Size 90

مدلهود شومینه ای ایلیا استیل مدل Pardis H101 سایز 90
دارای ریموت
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
تعداد موتوریک عدد
روشنایی
دارای صفحه نمایش
مدل کلیدفشاری
حسگر دود
در
امکان خاموش شدن خودکار
حسگر حرارت
تعداد دور موتور عادی4
موجود نیست
هود مورب ایلیا استیل مدل Arad H215 سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود مورب ایلیا استیل مدل Arad H215 سایز 90

Ilia Steel Arad H215 Diagonal Hood Size 90

مدلهود مورب ایلیا استیل مدل Arad H215 سایز 90
مدل کلیدلمسی
در
امکان خاموش شدن خودکار
دارای صفحه نمایش
تعداد موتوریک عدد
دارای ریموت
حسگر دود
روشنایی
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
حسگر حرارت
تعداد دور موتور عادی4
موجود نیست
هود مورب ایلیا استیل مدل Sarina H209 سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود مورب ایلیا استیل مدل Sarina H209 سایز 90

Ilia Steel Sarina H209 Diagonal Hood Size 90

مدلهود مورب ایلیا استیل مدل Sarina H209 سایز 90
حسگر دود
روشنایی
امکان خاموش شدن خودکار
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
تعداد موتوریک عدد
حسگر حرارت
در
دارای ریموت
تعداد دور موتور عادی4
دارای صفحه نمایش
مدل کلیدلمسی
موجود نیست
هود مورب ایلیا استیل مدل Arina H204 سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود مورب ایلیا استیل مدل Arina H204 سایز 90

Ilia Steel Arina H204 Diagonal Hood Size 90

مدلهود مورب ایلیا استیل مدل Arina H204 سایز 90
حسگر حرارت
در
تعداد موتوریک عدد
امکان خاموش شدن خودکار
دارای ریموت
روشنایی
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
مدل کلیدلمسی
حسگر دود
تعداد دور موتور عادی4
دارای صفحه نمایش
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت