محصولات سایت

تلویزیون وستل Tv2 Vestel

به فروشگاه اینترنتی تلویزیون وستل نوترین ها خوش آمدید

تلویزیون ال ای دی هوشمند وستل مدل 55UA8990 سایز 55 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند وستل مدل 55UA8990 سایز 55 اینچ

Vestel 55UA8990 Smart LED TV 55 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند وستل مدل 55UA8990 سایز 55 اینچ
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
آویز کردن به دیوار
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
سه بعدی
نوع صفحهتخت
تماس بگیرید
تلویزیون ال ای دی هوشمند وستل مدل 49UA9300-B سایز 49 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند وستل مدل 49UA9300-B سایز 49 اینچ

Vestel 49UA9300-B Smart LED TV 49 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند وستل مدل 49UA9300-B سایز 49 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
آویز کردن به دیوار
سه بعدی
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
نوع صفحهتخت
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی هوشمند وستل مدل 48FA7000T سایز 48 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند وستل مدل 48FA7000T سایز 48 اینچ

Vestel 48FA7000T Smart LED TV 48 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند وستل مدل 48FA7000T سایز 48 اینچ
سه بعدی
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
کیفیت تصویرFull HD
آویز کردن به دیوار
نوع صفحهتخت
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی هوشمند وستل مدل 49UA9300 سایز 49 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند وستل مدل 49UA9300 سایز 49 اینچ

Vestel 49UA9300 Smart LED TV 49 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند وستل مدل 49UA9300 سایز 49 اینچ
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
آویز کردن به دیوار
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
سه بعدی
نوع صفحهتخت
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی هوشمند وستل مدل 65UA8990 سایز 65 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند وستل مدل 65UA8990 سایز 65 اینچ

Vestel 65UA8990 Smart LED TV 65 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند وستل مدل 65UA8990 سایز 65 اینچ
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
سه بعدی
رابط هوشمند
آویز کردن به دیوار
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی وستل مدل 49UB9350 سایز 49 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی وستل مدل 49UB9350 سایز 49 اینچ

Vestel 49UB9350 LED TV 49 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی وستل مدل 49UB9350 سایز 49 اینچ
رابط هوشمند
آویز کردن به دیوار
سه بعدی
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی وستل مدل 48FA3000T سایز 48 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی وستل مدل 48FA3000T سایز 48 اینچ

Vestel 48FA3000T LED TV 48 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی وستل مدل 48FA3000T سایز 48 اینچ
رابط هوشمند
کیفیت تصویرFull HD
آویز کردن به دیوار
نوع صفحهتخت
سه بعدی
تکنولوژی صفحهLED
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی وستل مدل 43FA3000T-B سایز 43 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی وستل مدل 43FA3000T-B سایز 43 اینچ

Vestel 43FA3000T-B LED TV 43 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی وستل مدل 43FA3000T-B سایز 43 اینچ
رابط هوشمند
آویز کردن به دیوار
کیفیت تصویرFull HD
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
سه بعدی
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی هوشمند وستل مدل 55UA9300 سایز 55 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند وستل مدل 55UA9300 سایز 55 اینچ

Vestel 55UA9300 Smart LED TV 55 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند وستل مدل 55UA9300 سایز 55 اینچ
رابط هوشمند
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
سه بعدی
آویز کردن به دیوار
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی وستل مدل 50FA3000T سایز 50 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی وستل مدل 50FA3000T سایز 50 اینچ

Vestel 50FA3000T LED TV 50 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی وستل مدل 50FA3000T سایز 50 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
رابط هوشمند
سه بعدی
کیفیت تصویرFull HD
آویز کردن به دیوار
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی هوشمند وستل مدل 49UB8600 سایز 49 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند وستل مدل 49UB8600 سایز 49 اینچ

Vestel 49UB8600 Smart LED TV 49 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند وستل مدل 49UB8600 سایز 49 اینچ
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
آویز کردن به دیوار
نوع صفحهتخت
سه بعدی
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی هوشمند وستل مدل 43UB8600 سایز 43 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند وستل مدل 43UB8600 سایز 43 اینچ

Vestel 43UB8600 Smart LED TV 43 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند وستل مدل 43UB8600 سایز 43 اینچ
رابط هوشمند
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
سه بعدی
تکنولوژی صفحهLED
آویز کردن به دیوار
نوع صفحهتخت
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی وستل مدل 49UB7750 سایز 49 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی وستل مدل 49UB7750 سایز 49 اینچ

Vestel 49UB7750 LED TV 49 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی وستل مدل 49UB7750 سایز 49 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
سه بعدی
رابط هوشمند
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
نوع صفحهتخت
آویز کردن به دیوار
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی وستل مدل 43UB7750 سایز 43 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی وستل مدل 43UB7750 سایز 43 اینچ

Vestel 43UB7750 LED TV 43 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی وستل مدل 43UB7750 سایز 43 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
آویز کردن به دیوار
سه بعدی
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی هوشمند وستل مدل 50FA7000T سایز 50 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند وستل مدل 50FA7000T سایز 50 اینچ

Vestel 50FA7000T Smart LED TV 50 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند وستل مدل 50FA7000T سایز 50 اینچ
رابط هوشمند
سه بعدی
کیفیت تصویرFull HD
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
آویز کردن به دیوار
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی هوشمند وستل مدل 49FA7000T سایز 49 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند وستل مدل 49FA7000T سایز 49 اینچ

Vestel 49FA7000T Smart LED TV 49 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند وستل مدل 49FA7000T سایز 49 اینچ
نوع صفحهتخت
آویز کردن به دیوار
سه بعدی
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
کیفیت تصویرFull HD
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی وستل مدل 43FA7000T سایز 43 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی وستل مدل 43FA7000T سایز 43 اینچ

Vestel 43FA7000T LED TV 43 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی وستل مدل 43FA7000T سایز 43 اینچ
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
آویز کردن به دیوار
سه بعدی
کیفیت تصویرFull HD
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی وستل مدل 49FA3000T سایز 49 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی وستل مدل 49FA3000T سایز 49 اینچ

Vestel 49FA3000T LED TV 49 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی وستل مدل 49FA3000T سایز 49 اینچ
کیفیت تصویرFull HD
آویز کردن به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
سه بعدی
نوع صفحهتخت
رابط هوشمند
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی وستل مدل 43FA3000T سایز 43 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی وستل مدل 43FA3000T سایز 43 اینچ

Vestel 43FA3000T LED TV 43 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی وستل مدل 43FA3000T سایز 43 اینچ
آویز کردن به دیوار
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
سه بعدی
کیفیت تصویرFull HD
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی هوشمند وستل مدل 32HA7000T سایز 32 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند وستل مدل 32HA7000T سایز 32 اینچ

Vestel 32HA7000T Smart LED TV 32 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند وستل مدل 32HA7000T سایز 32 اینچ
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
آویز کردن به دیوار
کیفیت تصویرHD
سه بعدی
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی وستل مدل 32HA3000T سایز 32 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی وستل مدل 32HA3000T سایز 32 اینچ

Vestel 32HA3000T LED TV 32 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی وستل مدل 32HA3000T سایز 32 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرHD
نوع صفحهتخت
آویز کردن به دیوار
سه بعدی
رابط هوشمند
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی وستل مدل 24HA3000T سایز 24 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی وستل مدل 24HA3000T سایز 24 اینچ

Vestel 24HA3000T LED TV 24 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی وستل مدل 24HA3000T سایز 24 اینچ
سه بعدی
آویز کردن به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرHD
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
موجود نیست