محصولات سایت

جاروبرقی میله Vaccum Cleaner Miele

به فروشگاه اینترنتی جاروبرقی میله نوترین ها خوش آمدید

جاروبرقی میله مدل C3-Special-Havana-Brown
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی میله مدل C3-Special-Havana-Brown

Miele C3-Special-Havana-Brown Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی میله مدل C3-Special-Havana-Brown
لوله تلسکوپی
نوع فیلتر خروجیHEPA
جذب کنند مایعات
پاکت جارو برقی
دارای کنترل روی دسته
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
موجود نیست
جاروبرقی میله مدل C3-Special-Marine-Blue
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی میله مدل C3-Special-Marine-Blue

Miele C3-Special-Marine-Blue Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی میله مدل C3-Special-Marine-Blue
سیم جمع کن خودکار
لوله تلسکوپی
جذب کنند مایعات
دارای کنترل روی دسته
نوع فیلتر خروجیHEPA
فیلتر بهداشتی
پاکت جارو برقی
موجود نیست
جاروبرقی میله مدل C3-Complete-Black
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی میله مدل C3-Complete-Black

Miele C3-Complete-Black Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی میله مدل C3-Complete-Black
پاکت جارو برقی
جذب کنند مایعات
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
دارای کنترل روی دسته
لوله تلسکوپی
موجود نیست
جاروبرقی میله مدل C3-Complete-Autumn-Red
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی میله مدل C3-Complete-Autumn-Red

Miele C3-Complete-Autumn-Red Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی میله مدل C3-Complete-Autumn-Red
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
دارای کنترل روی دسته
پاکت جارو برقی
جذب کنند مایعات
موجود نیست
جاروبرقی میله مدل C1 Classic
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی میله مدل C1 Classic

Miele C1 Classic Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی میله مدل C1 Classic
جذب کنند مایعات
دارای کنترل روی دسته
فیلتر بهداشتی
پاکت جارو برقی
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
موجود نیست
جاروبرقی میله مدل C3-Brilliant-pearl-Bronze
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی میله مدل C3-Brilliant-pearl-Bronze

Miele C3-Brilliant-pearl-Bronze Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی میله مدل C3-Brilliant-pearl-Bronze
دارای کنترل روی دسته
فیلتر بهداشتی
پاکت جارو برقی
جذب کنند مایعات
لوله تلسکوپی
نوع فیلتر خروجیHEPA
سیم جمع کن خودکار
موجود نیست
جاروبرقی میله مدل C3-Complete-Cat-Dog
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی میله مدل C3-Complete-Cat-Dog

Miele C3-Complete-Cat-Dog Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی میله مدل C3-Complete-Cat-Dog
پاکت جارو برقی
لوله تلسکوپی
دارای کنترل روی دسته
جذب کنند مایعات
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
موجود نیست
جاروبرقی میله مدل S5981
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی میله مدل S5981

Miele S 5981 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی میله مدل S5981
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
لوله تلسکوپی
دارای کنترل روی دسته
پاکت جارو برقی
جذب کنند مایعات
نوع فیلتر خروجیActive HEPA
موجود نیست
جاروبرقی میله مدل S5211 / S5500
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی میله مدل S5211 / S5500

Miele S 5211 / S 5500 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی میله مدل S5211 / S5500
دارای کنترل روی دسته
سیم جمع کن خودکار
لوله تلسکوپی
جذب کنند مایعات
پاکت جارو برقی
فیلتر بهداشتی
موجود نیست
جاروبرقی میله مدل S5481
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی میله مدل S5481

Miele S 5481 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی میله مدل S5481
نوع فیلتر خروجیActive HEPA
لوله تلسکوپی
جذب کنند مایعات
دارای کنترل روی دسته
فیلتر بهداشتی
موجود نیست
جاروبرقی میله مدل S5781
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی میله مدل S5781

Miele S 5781 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی میله مدل S5781
لوله تلسکوپی
پاکت جارو برقی
دارای کنترل روی دسته
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
جذب کنند مایعات
نوع فیلتر خروجیActive HEPA
موجود نیست
جارو برقی میله مدل S2121
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی میله مدل S2121

Miele S2121 Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی میله مدل S2121
سیم جمع کن خودکار
پاکت جارو برقی
لوله تلسکوپی
جذب کنند مایعات
دارای کنترل روی دسته
موجود نیست
جارو برقی میله مدل S5311
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی میله مدل S5311

Miele S5311 Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی میله مدل S5311
سیم جمع کن خودکار
جذب کنند مایعات
فیلتر بهداشتی
دارای کنترل روی دسته
پاکت جارو برقی
لوله تلسکوپی
موجود نیست
جارو برقی میله مدل S2120
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی میله مدل S2120

Miele S2120 Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی میله مدل S2120
لوله تلسکوپی
جذب کنند مایعات
پاکت جارو برقی
دارای کنترل روی دسته
موجود نیست
جارو برقی میله مدل S5211-XL
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی میله مدل S5211-XL

Miele S5211 XL Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی میله مدل S5211-XL
دارای کنترل روی دسته
پاکت جارو برقی
جذب کنند مایعات
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
موجود نیست
انتخاب گروه