محصولات سایت

گوشت کوب برقی بوش Hand Blender Bosch

به فروشگاه اینترنتی گوشت کوب برقی بوش نوترین ها خوش آمدید

گوشت کوب برقی بوش مدل MSM6252
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گوشت کوب برقی بوش مدل MSM6252

BOSCH MSM6252 Hand Blender

مدلگوشت کوب برقی بوش مدل MSM6252
دارای همزن
جنس میلهفلز
ظرف غذاساز
دارای آسیاب کن
خردکن
تماس بگیرید
گوشت کوب برقی بوش مدل MSM881664
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گوشت کوب برقی بوش مدل MSM881664

Bosch MSM881664 Hand Blender

مدلگوشت کوب برقی بوش مدل MSM881664
جنس میلهاستیل ضد زنگ
ظرف غذاساز
خردکن
دارای همزن
تماس بگیرید
گوشت کوب برقی بوش مدل msm67140
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گوشت کوب برقی بوش مدل msm67140

Bosch msm67140 Hand Blender

مدلگوشت کوب برقی بوش مدل msm67140
ظرف غذاساز
جنس میلهاستیل ضد زنگ
دارای آسیاب کن
خردکن
دارای همزن
تماس بگیرید
گوشت کوب برقی بوش مدل MSM67170
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گوشت کوب برقی بوش مدل MSM67170

Bosch MSM67170 Hand Blender

مدلگوشت کوب برقی بوش مدل MSM67170
دارای همزن
خردکن
دارای آسیاب کن
ظرف غذاساز
جنس میلهاستیل ضد زنگ
تماس بگیرید
گوشت کوب برقی بوش مدل MSM88190
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گوشت کوب برقی بوش مدل MSM88190

Bosch MSM88190 Hand Blender

مدلگوشت کوب برقی بوش مدل MSM88190
خردکن
جنس میلهاستیل ضد زنگ
دارای همزن
ظرف غذاساز
نوع رندهرنده درشت رنده چیپس ساز رنده ریز
تماس بگیرید
گوشت کوب برقی بوش مدل MSM6250
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گوشت کوب برقی بوش مدل MSM6250

Bosch MSM6250 Hand Blender

مدلگوشت کوب برقی بوش مدل MSM6250
دارای همزن
خردکن
ظرف غذاساز
جنس میلهاستیل ضد زنگ
دارای آسیاب کن
تماس بگیرید
گوشت کوب برقی بوش مدل MSM87165
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گوشت کوب برقی بوش مدل MSM87165

Bosch MSM87165 Hand Blender

مدلگوشت کوب برقی بوش مدل MSM87165
دارای همزن
خردکن
جنس میلهفلز
تماس بگیرید
گوشت کوب برقی بوش مدل MSM87140
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گوشت کوب برقی بوش مدل MSM87140

Bosch MSM87140 Hand Blender

مدلگوشت کوب برقی بوش مدل MSM87140
خردکن
جنس میلهاستیل
دارای همزن
تماس بگیرید
گوشت کوب برقی بوش مدل MSM67160
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گوشت کوب برقی بوش مدل MSM67160

Bosch MSM67160 Hand Blender

مدلگوشت کوب برقی بوش مدل MSM67160
دارای آسیاب کن
جنس میلهاستیل
خردکن
دارای همزن
ظرف غذاساز
تماس بگیرید
گوشت کوب برقی بوش مدل MSM67190
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گوشت کوب برقی بوش مدل MSM67190

Bosch MSM67190 Hand Blender

مدلگوشت کوب برقی بوش مدل MSM67190
جنس میلهفلز
خردکن
ظرف غذاساز
دارای آسیاب کن
نوع رندهرنده درشت رنده چیپس ساز رنده ریز
دارای همزن
تماس بگیرید
گوشت کوب برقی بوش مدل MSM6B700
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گوشت کوب برقی بوش مدل MSM6B700

Bosch MSM6B700 Hand Blender

مدلگوشت کوب برقی بوش مدل MSM6B700
خردکن
جنس میلهاستیل ضد زنگ
دارای همزن
تماس بگیرید
گوشت کوب برقی بوش مدل MSM64110
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گوشت کوب برقی بوش مدل MSM64110

Bosch MSM64110 Hand Blender

موجود نیست
گوشت کوب برقی بوش مدل MSM66120
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گوشت کوب برقی بوش مدل MSM66120

Bosch MSM66120 Hand Blender

مدلگوشت کوب برقی بوش مدل MSM66120
خردکن
جنس میلهاستیل ضد زنگ
موجود نیست
گوشت کوب برقی بوش مدل MSM66020
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گوشت کوب برقی بوش مدل MSM66020

Bosch MSM66020 Hand Blender

مدلگوشت کوب برقی بوش مدل MSM66020
خردکن
جنس میلهپلاستیک
موجود نیست
گوشت کوب برقی بوش مدل MSM66155
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گوشت کوب برقی بوش مدل MSM66155

Bosch MSM66155 Hand Blender

مدلگوشت کوب برقی بوش مدل MSM66155
خردکن
دارای همزن
جنس میلهاستیل
موجود نیست
گوشت کوب برقی بوش مدل MSM6700
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گوشت کوب برقی بوش مدل MSM6700

Bosch MSM6700 Hand Blender

مدلگوشت کوب برقی بوش مدل MSM6700
خردکن
دارای همزن
جنس میلهاستیل
موجود نیست
گوشت کوب برقی بوش مدل MSM7400
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گوشت کوب برقی بوش مدل MSM7400

Bosch MSM7400 Hand Blender

موجود نیست
گوشت کوب برقی بوش مدل MSM6150
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گوشت کوب برقی بوش مدل MSM6150

Bosch MSM6150 Hand Blender

موجود نیست
گوشت کوب برقی بوش مدل MSM6B250
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گوشت کوب برقی بوش مدل MSM6B250

Bosch MSM6B250 Hand Blender

موجود نیست
گوشت کوب شارژی بوش مدل MSM6A3R
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گوشت کوب شارژی بوش مدل MSM6A3R

Bosch MSM6A3R Hand Blender

موجود نیست
گوشت کوب برقی بوش مدل MSM7700
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گوشت کوب برقی بوش مدل MSM7700

Bosch MSM7700 Hand Blender

مدلگوشت کوب برقی بوش مدل MSM7700
جنس میلهاستیل ضد زنگ
خردکن
دارای همزن
موجود نیست
گوشت کوب برقی بوش مدل MSM7800
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گوشت کوب برقی بوش مدل MSM7800

Bosch MSM7800 Hand Blender

مدلگوشت کوب برقی بوش مدل MSM7800
جنس میلهاستیل ضد زنگ
نوع رندهرنده ریز رنده درشت رنده چیپس ساز
دارای همزن
ظرف غذاساز
موجود نیست
انتخاب گروه