محصولات سایت

چای ساز کرکماز Tea Makers Korkmaz

به فروشگاه اینترنتی چای ساز کرکماز نوترین ها خوش آمدید

چای ساز کرکماز مدل Demtez کد 369 به همراه یک عدد اردورخوری ویترای Haiaho طرح آفتاب
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز کرکماز مدل Demtez کد 369 به همراه یک عدد اردورخوری ویترای Haiaho طرح آفتاب

Korkmaz 369-02 Tea Maker

مدلچای ساز کرکماز مدل Demtez کد 369 به همراه یک عدد اردورخوری ویترای Haiaho طرح آفتاب
صفحه گرم نگه دارنده کتری
شامل قوری چای
ظرفیت کتری2.5 تا 3.0 لیتر
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
تماس بگیرید
چای ساز کرکماز مدل Nosta کد 339
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز کرکماز مدل Nosta کد 339

Korkmaz Nosta 339 Tea Maker

مدلچای ساز کرکماز مدل Nosta کد 339
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
شامل قوری چای
موجود نیست
چای ساز کرکماز مدل Molavi کد 349
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز کرکماز مدل Molavi کد 349

Korkmaz Molavi 349 Tea Maker

مدلچای ساز کرکماز مدل Molavi کد 349
شامل قوری چای
ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
موجود نیست
چای ساز کرکماز مدل Takchaei کد 347
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز کرکماز مدل Takchaei کد 347

مدلچای ساز کرکماز مدل Takchaei کد 347
شامل قوری چای
ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
موجود نیست
چای ساز کرکماز مدل Demix کد 354
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز کرکماز مدل Demix کد 354

مدلچای ساز کرکماز مدل Demix کد 354
صفحه گرم نگه دارنده کتری
شامل قوری چای
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
موجود نیست
چای ساز کرکماز مدل Takchaei کد 347 به همراه ست 6 عددی جا شمعی رنگی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز کرکماز مدل Takchaei کد 347 به همراه ست 6 عددی جا شمعی رنگی

مدلچای ساز کرکماز مدل Takchaei کد 347 به همراه ست 6 عددی جا شمعی رنگی
ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
شامل قوری چای
موجود نیست
چای ساز _دم آور رابیلوکس مدل Dripla کد 111405 به همراه ست 3 عددی اردورخوری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز _دم آور رابیلوکس مدل Dripla کد 111405 به همراه ست 3 عددی اردورخوری

مدلچای ساز _دم آور رابیلوکس مدل Dripla کد 111405 به همراه ست 3 عددی اردورخوری
شامل قوری چای
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
موجود نیست
چای ساز کرکماز مدل Molavi کد 349 به همراه ست 3 عددی اردورخوری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز کرکماز مدل Molavi کد 349 به همراه ست 3 عددی اردورخوری

مدلچای ساز کرکماز مدل Molavi کد 349 به همراه ست 3 عددی اردورخوری
شامل قوری چای
ظرفیت کتری1.2 تا 1.5 لیتر
ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
موجود نیست
چای ساز کرکماز مدل Demix کد 354 به همراه ست 3 عددی اردورخوری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز کرکماز مدل Demix کد 354 به همراه ست 3 عددی اردورخوری

مدلچای ساز کرکماز مدل Demix کد 354 به همراه ست 3 عددی اردورخوری
شامل قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
موجود نیست
چای و قهوه ساز کرکماز مدل Electrical Semaver Mia کد 353 به همراه یک عدد اردورخوری ویترای haiaho طرح لاله
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای و قهوه ساز کرکماز مدل Electrical Semaver Mia کد 353 به همراه یک عدد اردورخوری ویترای haiaho طرح لاله

Korkmaze Electrical Semaver Mia 353-02 Tea and Coffe Maker

مدلچای و قهوه ساز کرکماز مدل Electrical Semaver Mia کد 353 به همراه یک عدد اردورخوری ویترای haiaho طرح لاله
شامل قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
محدوده توان مصرفی1000 تا 1500 وات
ظرفیت کتری2.5 تا 3.0 لیتر
موجود نیست
انتخاب گروه