محصولات سایت

کولر گازی هایر Air%20Conditioner Haier

به فروشگاه اینترنتی کولر گازی هایر نوترین ها خوش آمدید

کولر گازی هایر مدل HSU-12HNR03-T1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی هایر مدل HSU-12HNR03-T1

مدلکولر گازی هایر مدل HSU-12HNR03-T1
کارکردسرمایش و گرمایش
تعداد پنلیک عدد
نوع کمپرسورروتاری
نوع برق مصرفیتک فاز
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
تماس بگیرید
کولر گازی هایر مدل HSU-28HNF03-R2-T1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی هایر مدل HSU-28HNF03-R2-T1

مدلکولر گازی هایر مدل HSU-28HNF03-R2-T1
بازه ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع کمپرسورروتاری
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
تماس بگیرید
کولر گازی هایر مدل HSU-24HNF03-R2-T1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی هایر مدل HSU-24HNF03-R2-T1

مدلکولر گازی هایر مدل HSU-24HNF03-R2-T1
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع کمپرسورروتاری
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
بازه ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
تماس بگیرید
کولر گازی هایر مدل HSU-24HEP03-T3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی هایر مدل HSU-24HEP03-T3

مدلکولر گازی هایر مدل HSU-24HEP03-T3
کارکردسرمایش و گرمایش
بازه ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
نوع کمپرسورروتاری
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
تماس بگیرید
کولر گازی هایر مدل HSU-09HNR03-T1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی هایر مدل HSU-09HNR03-T1

مدلکولر گازی هایر مدل HSU-09HNR03-T1
بازه ظرفیت سرمایشیتا 10 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع کمپرسورروتاری
موجود نیست
کولر گازی هایر مدل HSU-24HNF03-R2-T3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی هایر مدل HSU-24HNF03-R2-T3

مدلکولر گازی هایر مدل HSU-24HNF03-R2-T3
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
بازه ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع کمپرسورروتاری
موجود نیست
کولر گازی هایر مدل HSU-18HNF03-R2-T3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی هایر مدل HSU-18HNF03-R2-T3

مدلکولر گازی هایر مدل HSU-18HNF03-R2-T3
نوع کمپرسورروتاری
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
کارکردسرمایش و گرمایش
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
موجود نیست
کولر گازی هایر مدل HSU-18HNF03-R2-T1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی هایر مدل HSU-18HNF03-R2-T1

مدلکولر گازی هایر مدل HSU-18HNF03-R2-T1
نوع کمپرسورروتاری
تعداد پنلیک عدد
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
موجود نیست
کولر گازی هایر مدل HSU-12HNF03-R2-T1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی هایر مدل HSU-12HNF03-R2-T1

مدلکولر گازی هایر مدل HSU-12HNF03-R2-T1
نوع کمپرسورروتاری
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
کارکردسرمایش و گرمایش
تعداد پنلیک عدد
موجود نیست
کولر گازی هایر مدل HSU-18HEP03-T3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی هایر مدل HSU-18HEP03-T3

مدلکولر گازی هایر مدل HSU-18HEP03-T3
کارکردسرمایش و گرمایش
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
نوع کمپرسورروتاری
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
موجود نیست
کولر گازی هایر مدل HSU 12LEG03
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی هایر مدل HSU 12LEG03

Haier HSU 12LEG03 Air Conditioner

مدلکولر گازی هایر مدل HSU 12LEG03
نوع کمپرسورروتاری
کارکردسرمایش
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
موجود نیست
انتخاب گروه