محصولات سایت

اجاق مایکروویو پاناسونیک Microwave Panasonic

به فروشگاه اینترنتی اجاق مایکروویو پاناسونیک نوترین ها خوش آمدید

مایکروویو پاناسونیک مدلNN-GF574M
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو پاناسونیک مدلNN-GF574M

Panasonic NN-GF574M Microwave Oven

مدلمایکروویو پاناسونیک مدلNN-GF574M
شامل جوجه گردان
ظرفیت27 لیتر
گریل
دارای صفحه نمایش
یخ زدایی
کانوکشن
قابلیت تنظیم زمان
دارای برنامه پخت
تماس بگیرید
مایکروویو پاناسونیک مدل NN-CD997S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو پاناسونیک مدل NN-CD997S

Panasonic NN-CD997S Microwave Oven

مدلمایکروویو پاناسونیک مدل NN-CD997S
قفل کودک
امکان مایکروویو
قابلیت تنظیم زمان
ظرفیت42 لیتر
کانوکشن
شامل جوجه گردان
دارای برنامه پخت
دارای صفحه نمایش
گریل
یخ زدایی
تماس بگیرید
مایکروویو پاناسونیک مدل NN-GD692S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو پاناسونیک مدل NN-GD692S

Panasonic NN-GD692S Microwave Oven

مدلمایکروویو پاناسونیک مدل NN-GD692S
دارای برنامه پخت
دارای صفحه نمایش
یخ زدایی
قابلیت تنظیم زمان
گریل
ظرفیت31 لیتر
شامل جوجه گردان
کانوکشن
قفل کودک
امکان مایکروویو
تماس بگیرید
مایکروویو پاناسونیک مدل NN-C784MF
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو پاناسونیک مدل NN-C784MF

Panasonic NN-C784MF Microwave Oven

مدلمایکروویو پاناسونیک مدل NN-C784MF
کانوکشن
قفل کودک
شامل جوجه گردان
قابلیت تنظیم زمان
دارای برنامه پخت
ظرفیت28 لیتر
گریل
امکان مایکروویو
یخ زدایی
دارای صفحه نمایش
تماس بگیرید
مایکروویو پاناسونیک مدل NN-SM332
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو پاناسونیک مدل NN-SM332

Panasonic NN-SM332 Microwave Oven

مدلمایکروویو پاناسونیک مدل NN-SM332
شامل جوجه گردان
قابلیت تنظیم زمان
قفل کودک
ظرفیت25 لیتر
کانوکشن
امکان مایکروویو
یخ زدایی
دارای صفحه نمایش
دارای برنامه پخت
گریل
تماس بگیرید
مایکروویو پاناسونیک مدل NN-GD371
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو پاناسونیک مدل NN-GD371

Panasonic NN-GD371 Microwave Oven

مدلمایکروویو پاناسونیک مدل NN-GD371
کانوکشن
امکان مایکروویو
گریل
دارای برنامه پخت
قابلیت تنظیم زمان
قفل کودک
دارای صفحه نمایش
شامل جوجه گردان
یخ زدایی
ظرفیت23 لیتر
تماس بگیرید
مایکروویو پاناسونیک مدل NN-ST34
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو پاناسونیک مدل NN-ST34

Panasonic NN-ST34 Microwave Oven

مدلمایکروویو پاناسونیک مدل NN-ST34
دارای صفحه نمایش
گریل
ظرفیت25 لیتر
دارای برنامه پخت
امکان مایکروویو
شامل جوجه گردان
یخ زدایی
کانوکشن
قفل کودک
قابلیت تنظیم زمان
موجود نیست
مایکروویو پاناسونیک مدل NN-ST757W
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو پاناسونیک مدل NN-ST757W

Panasonic NN-ST757W Microwave Oven

مدلمایکروویو پاناسونیک مدل NN-ST757W
دارای برنامه پخت
گریل
کانوکشن
یخ زدایی
امکان مایکروویو
ظرفیت44 لیتر
دارای صفحه نمایش
موجود نیست
مایکروویو پاناسونیک مدل NN-ST651
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو پاناسونیک مدل NN-ST651

Panasonic NN-ST651 Microwave Oven

مدلمایکروویو پاناسونیک مدل NN-ST651
امکان مایکروویو
شامل جوجه گردان
ظرفیت32 لیتر
کانوکشن
یخ زدایی
گریل
دارای صفحه نمایش
دارای برنامه پخت
قفل کودک
موجود نیست
مایکروویو پاناسونیک مدل NN-GF569
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو پاناسونیک مدل NN-GF569

Panasonic NN-GF569 Microwave Oven

مدلمایکروویو پاناسونیک مدل NN-GF569
قفل کودک
یخ زدایی
شامل جوجه گردان
دارای برنامه پخت
امکان مایکروویو
کانوکشن
قابلیت تنظیم زمان
ظرفیت27 لیتر
دارای صفحه نمایش
گریل
موجود نیست
مایکروویو پاناسونیک مدل NN-SD681S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو پاناسونیک مدل NN-SD681S

Panasonic NN-SD681S Microwave Oven

مدلمایکروویو پاناسونیک مدل NN-SD681S
کانوکشن
یخ زدایی
شامل جوجه گردان
دارای صفحه نمایش
ظرفیت32 لیتر
گریل
امکان مایکروویو
دارای برنامه پخت
موجود نیست
مایکروویو پاناسونیک مدل NN-ST342
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو پاناسونیک مدل NN-ST342

Panasonic NN-ST342 Microwave Oven

مدلمایکروویو پاناسونیک مدل NN-ST342
قابلیت تنظیم زمان
قفل کودک
دارای صفحه نمایش
شامل جوجه گردان
دارای برنامه پخت
گریل
کانوکشن
ظرفیت25 لیتر
امکان مایکروویو
یخ زدایی
موجود نیست
انتخاب گروه