محصولات سایت

ظروف یکبار مصرف رویال پک Disposablecontainer Royal Pack

به فروشگاه اینترنتی ظروف یکبار مصرف رویال پک نوترین ها خوش آمدید

لیوان یکبار مصرف رویال پک کد 012 بسته 50 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لیوان یکبار مصرف رویال پک کد 012 بسته 50 عددی

Royal Pack 012 Disposable Glass Pack of 50

مدللیوان یکبار مصرف رویال پک کد 012 بسته 50 عددی
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
مواد به کار رفتهکاغذ
کاربردقهوه دمنوش ذرت مکزیکی سایر نوشیدنی های سرد و گرم نوشابه چای آب
تعداد50
نوعلیوان
تماس بگیرید
لیوان یکبار مصرف رویال پک کد 011 بسته 50 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لیوان یکبار مصرف رویال پک کد 011 بسته 50 عددی

Royal Pack 011 Disposable Glass Pack of 50

مدللیوان یکبار مصرف رویال پک کد 011 بسته 50 عددی
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
کاربردقهوه ذرت مکزیکی سایر نوشیدنی های سرد و گرم نوشابه چای آب
نوعلیوان
تعداد50
مواد به کار رفتهکاغذ
تماس بگیرید
لیوان یکبار مصرف رویال پک کد 008 بسته 50 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لیوان یکبار مصرف رویال پک کد 008 بسته 50 عددی

Royal Pack 008 Disposable Glass Pack of 50

مدللیوان یکبار مصرف رویال پک کد 008 بسته 50 عددی
نوعلیوان
مواد به کار رفتهکاغذ
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
تعداد50
کاربردقهوه دمنوش ذرت مکزیکی سایر نوشیدنی های سرد و گرم نوشابه چای آب
تماس بگیرید
لیوان یکبار مصرف رویال پک کد 006 بسته 50 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لیوان یکبار مصرف رویال پک کد 006 بسته 50 عددی

Royal Pack 006 Disposable Glass Pack of 50

مدللیوان یکبار مصرف رویال پک کد 006 بسته 50 عددی
مواد به کار رفتهکاغذ
نوعلیوان
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
تعداد50
کاربردقهوه دمنوش ذرت مکزیکی سایر نوشیدنی های سرد و گرم نوشابه چای آب
تماس بگیرید
کاسه یکبار مصرف رویال پک کد 4333 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کاسه یکبار مصرف رویال پک کد 4333 بسته 10 عددی

Royal Pack 4333 Disposable Bowl Pack of 10

مدلکاسه یکبار مصرف رویال پک کد 4333 بسته 10 عددی
کاربردغذای سرد آش سوپ غذای گرم
نوعکاسه
تعداد10
مواد به کار رفتهپلاستیک
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
تماس بگیرید
کاسه یکبار مصرف رویال پک کد 4326 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کاسه یکبار مصرف رویال پک کد 4326 بسته 10 عددی

Royal Pack 4326 Disposable Bowl Pack Of 10

مدلکاسه یکبار مصرف رویال پک کد 4326 بسته 10 عددی
نوعکاسه
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
مواد به کار رفتهپلاستیک
تعداد10
کاربردغذای سرد مخلفات آش سوپ غذای گرم
تماس بگیرید
لیوان یکبار مصرف رویال پک کد 0012 بسته 25 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لیوان یکبار مصرف رویال پک کد 0012 بسته 25 عددی

Royal Pack 0012 Disposable Glass Pack of 25

مدللیوان یکبار مصرف رویال پک کد 0012 بسته 25 عددی
کاربردقهوه دمنوش سایر نوشیدنی های سرد و گرم نوشابه چای آب
مواد به کار رفتهپلاستیک
نوعلیوان
تعداد25
تماس بگیرید
کاسه یکبار مصرف رویال پک کد 0833 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کاسه یکبار مصرف رویال پک کد 0833 بسته 10 عددی

Royal Pack 0833 Disposable Bowl Pack Of 10

مدلکاسه یکبار مصرف رویال پک کد 0833 بسته 10 عددی
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
تعداد10
مواد به کار رفتهپلاستیک
کاربردغذای سرد مخلفات آش سوپ غذای گرم
نوعکاسه
تماس بگیرید
لیوان یکبار مصرف رویال پک کد 14683بسته 50 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لیوان یکبار مصرف رویال پک کد 14683بسته 50 عددی

Royal Pack 14683 Disposable Glass Pack of 50

مدللیوان یکبار مصرف رویال پک کد 14683بسته 50 عددی
کاربردقهوه دمنوش سایر نوشیدنی های سرد و گرم نوشابه چای آب
نوعلیوان
مواد به کار رفتهکاغذ
تعداد50
تماس بگیرید
لیوان یکبار مصرف رویال پک کد 5453 بسته 20 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لیوان یکبار مصرف رویال پک کد 5453 بسته 20 عددی

Royal Pack 5453 Disposable Glass Pack of 20

مدللیوان یکبار مصرف رویال پک کد 5453 بسته 20 عددی
کاربرددمنوش نوشابه آب
مواد به کار رفتهپلاستیک
نوعلیوان
تعداد20
تماس بگیرید
قاشق یکبار مصرف رویال پک کد 4760 بسته 20 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قاشق یکبار مصرف رویال پک کد 4760 بسته 20 عددی

Royal Pack 4760 Disposable Spoon Pack Of 20

مدلقاشق یکبار مصرف رویال پک کد 4760 بسته 20 عددی
نوعقاشق
مواد به کار رفتهپلاستیک
کاربردغذای سرد غذای گرم
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
تعداد20
تماس بگیرید
بشقاب یکبار مصرف رویال پک کد 012 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بشقاب یکبار مصرف رویال پک کد 012 بسته 10 عددی

Royal Pack 012 Disposable Plate Pack Of 10

مدلبشقاب یکبار مصرف رویال پک کد 012 بسته 10 عددی
کاربردغذای سرد میوه مخلفات سایر موارد سالاد غذای گرم
مواد به کار رفتهکاغذ
نوعبشقاب
تعداد10
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
موجود نیست
بشقاب یکبار مصرف رویال پک کد 011 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بشقاب یکبار مصرف رویال پک کد 011 بسته 10 عددی

Royal Pack 011 Disposable Plate Pack Of 10

مدلبشقاب یکبار مصرف رویال پک کد 011 بسته 10 عددی
نوعپیش دستی
مواد به کار رفتهپلاستیک
کاربردغذای سرد میوه مخلفات سایر موارد سالاد غذای گرم
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
تعداد10
موجود نیست
بشقاب یکبار مصرف رویال پک کد 010 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بشقاب یکبار مصرف رویال پک کد 010 بسته 10 عددی

Royal Pack 010 Disposable Plate Pack Of 10

مدلبشقاب یکبار مصرف رویال پک کد 010 بسته 10 عددی
کاربردغذای سرد میوه مخلفات سایر موارد سالاد غذای گرم
تعداد10
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
نوعپیش دستی
مواد به کار رفتهپلاستیک
موجود نیست
بشقاب یکبار مصرف رویال پک کد 009 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بشقاب یکبار مصرف رویال پک کد 009 بسته 10 عددی

Royal Pack 009 Disposable Plate Pack Of 10

مدلبشقاب یکبار مصرف رویال پک کد 009 بسته 10 عددی
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
نوعبشقاب
مواد به کار رفتهکاغذ
تعداد10
کاربردغذای سرد میوه مخلفات سایر موارد سالاد غذای گرم
موجود نیست
بشقاب یکبار مصرف رویال پک کد 008 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بشقاب یکبار مصرف رویال پک کد 008 بسته 10 عددی

Royal Pack 008 Disposable Plate Pack Of 10

مدلبشقاب یکبار مصرف رویال پک کد 008 بسته 10 عددی
نوعبشقاب
تعداد10
مواد به کار رفتهکاغذ
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
کاربردغذای سرد میوه مخلفات سایر موارد سالاد غذای گرم
موجود نیست
بشقاب یکبار مصرف رویال پک کد 007 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بشقاب یکبار مصرف رویال پک کد 007 بسته 10 عددی

Royal Pack 007 Disposable Plate Pack Of 10

مدلبشقاب یکبار مصرف رویال پک کد 007 بسته 10 عددی
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
نوعپیش دستی
مواد به کار رفتهکاغذ
کاربردغذای سرد میوه مخلفات سایر موارد سالاد غذای گرم
تعداد10
موجود نیست
قاشق یکبار مصرف رویال پک کد 002 بسته 20 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قاشق یکبار مصرف رویال پک کد 002 بسته 20 عددی

Royal Pack 002 Disposable Spoon Pack Of 20

مدلقاشق یکبار مصرف رویال پک کد 002 بسته 20 عددی
نوعقاشق
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
مواد به کار رفتهپلاستیک
تعداد20
کاربردغذای سرد غذای گرم
موجود نیست
بشقاب یکبار مصرف رویال پک کد 006 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بشقاب یکبار مصرف رویال پک کد 006 بسته 10 عددی

Royal Pack 006 Disposable Plate Pack Of 10

مدلبشقاب یکبار مصرف رویال پک کد 006 بسته 10 عددی
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
مواد به کار رفتهکاغذ
کاربردغذای سرد میوه مخلفات سایر موارد سالاد غذای گرم
تعداد10
نوعبشقاب
موجود نیست
بشقاب یکبار مصرف رویال پک کد 005 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بشقاب یکبار مصرف رویال پک کد 005 بسته 10 عددی

Royal Pack 005 Disposable Plate Pack Of 10

مدلبشقاب یکبار مصرف رویال پک کد 005 بسته 10 عددی
نوعبشقاب
کاربردغذای سرد میوه مخلفات سایر موارد سالاد غذای گرم
تعداد10
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
مواد به کار رفتهکاغذ
موجود نیست
لیوان یکبار مصرف رویال پک کد 010 بسته 50 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لیوان یکبار مصرف رویال پک کد 010 بسته 50 عددی

Royal Pack 010 Disposable Glass Pack of 50

مدللیوان یکبار مصرف رویال پک کد 010 بسته 50 عددی
تعداد50
مواد به کار رفتهکاغذ
کاربردقهوه دمنوش سایر نوشیدنی های سرد و گرم نوشابه چای آب
نوعکیسه زباله
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
موجود نیست
بشقاب یکبار مصرف رویال پک کد 004 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بشقاب یکبار مصرف رویال پک کد 004 بسته 10 عددی

Royal Pack 004 Disposable Plate Pack Of 10

مدلبشقاب یکبار مصرف رویال پک کد 004 بسته 10 عددی
مواد به کار رفتهکاغذ
کاربردغذای سرد میوه مخلفات سایر موارد سالاد غذای گرم
تعداد10
نوعبشقاب
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
موجود نیست
لیوان یکبار مصرف رویال پک کد 009 بسته 50 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لیوان یکبار مصرف رویال پک کد 009 بسته 50 عددی