محصولات سایت

ظروف یکبار مصرف تندیس Disposablecontainer Tandis

به فروشگاه اینترنتی ظروف یکبار مصرف تندیس نوترین ها خوش آمدید

قاشق یکبار مصرف رویا کد 4906 بسته 20 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قاشق یکبار مصرف رویا کد 4906 بسته 20 عددی

Roya 4906 Disposable Spoon Pack Of 20

مدلقاشق یکبار مصرف رویا کد 4906 بسته 20 عددی
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
تعداد20
مواد به کار رفتهپلاستیک
نوعقاشق
کاربردبستنی ذرت مکزیکی
تماس بگیرید
قاشق یکبار مصرف کد 4746 بسته 20 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قاشق یکبار مصرف کد 4746 بسته 20 عددی

4746 Disposable Spoon Pack Of 20

مدلقاشق یکبار مصرف کد 4746 بسته 20 عددی
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
مواد به کار رفتهپلاستیک
کاربردغذای سرد غذای گرم
نوعقاشق
تعداد20
تماس بگیرید
قاشق یکبار مصرف کد 4807 بسته 20 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قاشق یکبار مصرف کد 4807 بسته 20 عددی

4807 Disposable Spoon Pack Of 20

مدلقاشق یکبار مصرف کد 4807 بسته 20 عددی
کاربردغذای سرد سالاد خورشت غذای گرم
نوعقاشق
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
مواد به کار رفتهپلاستیک
تعداد20
تماس بگیرید
قاشق یکبار مصرف کد 5435 بسته 12 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قاشق یکبار مصرف کد 5435 بسته 12 عددی

5435 Disposable Spoon Pack of 12

مدلقاشق یکبار مصرف کد 5435 بسته 12 عددی
کاربردغذای سرد سالاد سوپ خورشت غذای گرم
مواد به کار رفتهپلاستیک
نوعقاشق
تعداد12
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
تماس بگیرید
ظرف یکبار مصرف مدل A4669 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ظرف یکبار مصرف مدل A4669 بسته 10 عددی

A4669 Disposable Dish Pack Of 10

مدلظرف یکبار مصرف مدل A4669 بسته 10 عددی
تعداد10
کاربردغذای سرد غذای گرم
مواد به کار رفتهپلاستیک
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
نوعظرف
تماس بگیرید
ظرف یکبار مصرف کد 4722 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ظرف یکبار مصرف کد 4722 بسته 10 عددی

4722 Disposable Container Pack of 10

مدلظرف یکبار مصرف کد 4722 بسته 10 عددی
تعداد10
نوعظرف
کاربردمخلفات سایر موارد سالاد
مواد به کار رفتهپلاستیک
موجود نیست
کارد یکبار مصرفکد 0066 بسته 20 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کارد یکبار مصرفکد 0066 بسته 20 عددی

0066 Disposable Knife Pack Of 20

مدلکارد یکبار مصرفکد 0066 بسته 20 عددی
تعداد20
نوعکارد
مواد به کار رفتهپلاستیک
کاربردمیوه
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
موجود نیست
کارد یکبار مصرف کد 5654 بسته 12 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کارد یکبار مصرف کد 5654 بسته 12 عددی

5654 Disposable Knife Pack Of 12

مدلکارد یکبار مصرف کد 5654 بسته 12 عددی
تعداد12
کاربردمیوه
نوعکارد
مواد به کار رفتهپلاستیک
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
موجود نیست
ست قاشق و چنگال یکبار مصرف کد 5742
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ست قاشق و چنگال یکبار مصرف کد 5742

5742 Disposable Spoon And Fork Set

مدلست قاشق و چنگال یکبار مصرف کد 5742
نوعقاشق و چنگال
کاربردغذای سرد سالاد غذای گرم
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
مواد به کار رفتهپلاستیک
موجود نیست
قاشق یکبار مصرف کد 4883 بسته 20 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قاشق یکبار مصرف کد 4883 بسته 20 عددی

4883 Disposable Spoon Pack Of 20

مدلقاشق یکبار مصرف کد 4883 بسته 20 عددی
نوعقاشق
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
کاربردبستنی ذرت مکزیکی
تعداد20
مواد به کار رفتهپلاستیک
موجود نیست
قاشق یکبار مصرف کد 4869 بسته 20 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قاشق یکبار مصرف کد 4869 بسته 20 عددی

4869 Disposable Spoon Pack Of 20

مدلقاشق یکبار مصرف کد 4869 بسته 20 عددی
تعداد20
مواد به کار رفتهپلاستیک
نوعقاشق
کاربردبستنی سایر موارد
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
موجود نیست
ظرف یکبار مصرف کد 4708 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ظرف یکبار مصرف کد 4708 بسته 10 عددی

4708 Disposable Dish Pack of 10

مدلظرف یکبار مصرف کد 4708 بسته 10 عددی
مواد به کار رفتهپلاستیک
تعداد10
نوعظرف
کاربردغذای سرد مخلفات سالاد
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
موجود نیست
چنگال یکبار مصرف کد 2546 بسته 12 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چنگال یکبار مصرف کد 2546 بسته 12 عددی

2546 Disposable Fork Pack Of 12

مدلچنگال یکبار مصرف کد 2546 بسته 12 عددی
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
نوعچنگال
کاربردغذای سرد غذای گرم
مواد به کار رفتهپلاستیک
تعداد12
موجود نیست
کاسه یکبار مصرف کد 00103 بسته 6 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کاسه یکبار مصرف کد 00103 بسته 6 عددی

00103 Disposable Bowl Pack of 6

مدلکاسه یکبار مصرف کد 00103 بسته 6 عددی
نوعکاسه
تعداد6
کاربردبستنی ذرت مکزیکی مخلفات آش
مواد به کار رفتهپلاستیک
موجود نیست
بشقاب یکبار مصرف کد 0097 بسته 20 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بشقاب یکبار مصرف کد 0097 بسته 20 عددی

0097 Disposable Plate Pack of 20

مدلبشقاب یکبار مصرف کد 0097 بسته 20 عددی
تعداد6
نوعبشقاب
مواد به کار رفتهپلاستیک
موجود نیست
بشقاب یکبار مصرف کد 5469 بسته 20 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بشقاب یکبار مصرف کد 5469 بسته 20 عددی

5469 Disposable Plate Pack of 20

مدلبشقاب یکبار مصرف کد 5469 بسته 20 عددی
تعداد20
مواد به کار رفتهپلاستیک
نوعبشقاب
موجود نیست
پیش دستی یکبار مصرف کد 4690 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیش دستی یکبار مصرف کد 4690 بسته 10 عددی

4690 Disposable Plate Pack Of 10

مدلپیش دستی یکبار مصرف کد 4690 بسته 10 عددی
کاربردغذای سرد میوه سالاد
مواد به کار رفتهکاغذ
تعداد10
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
نوعپیش دستی
موجود نیست
بشقاب یکبار مصرف کد 4630 بسته 20 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بشقاب یکبار مصرف کد 4630 بسته 20 عددی

4630 Disposable Plate Pack of 20

مدلبشقاب یکبار مصرف کد 4630 بسته 20 عددی
تعداد20
مواد به کار رفتهپلاستیک
نوعبشقاب
موجود نیست
بشقاب یکبار مصرف کد 4609 بسته 20 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بشقاب یکبار مصرف کد 4609 بسته 20 عددی

4609 Disposable Plate Pack of 20

مدلبشقاب یکبار مصرف کد 4609 بسته 20 عددی
مواد به کار رفتهپلاستیک
نوعبشقاب
تعداد20
موجود نیست
بشقاب یکبار مصرف کد 4678 بسته 20 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بشقاب یکبار مصرف کد 4678 بسته 20 عددی

4678 Disposable Plate Pack of 20

مدلبشقاب یکبار مصرف کد 4678 بسته 20 عددی
مواد به کار رفتهپلاستیک
تعداد20
نوعبشقاب
موجود نیست
بشقاب یکبار مصرف کد 4623 بسته 20 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بشقاب یکبار مصرف کد 4623 بسته 20 عددی

4623 Disposable Plate Pack of 20

مدلبشقاب یکبار مصرف کد 4623 بسته 20 عددی
تعداد20
مواد به کار رفتهپلاستیک
نوعبشقاب
موجود نیست
انتخاب گروه