محصولات سایت

کلمن و فلاسک سیلیو Flasks Cilio

به فروشگاه اینترنتی کلمن و فلاسک سیلیو نوترین ها خوش آمدید

فلاسک سیلیو مدل کلوره کد 543117 ظرفیت 500 میلی لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فلاسک سیلیو مدل کلوره کد 543117 ظرفیت 500 میلی لیتر

Cilio Colore 543117 Flask 500 Ml

مدلفلاسک سیلیو مدل کلوره کد 543117 ظرفیت 500 میلی لیتر
قابلیت حفظ دما
لیوان
نوع دهانهپیچی
نوع خروجی آبپیچی
تماس بگیرید
فلاسک سیلیو مدل کلوره ظرفیت 500 میلی لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فلاسک سیلیو مدل کلوره ظرفیت 500 میلی لیتر

Cilio Colore Flask 500 Ml

مدلفلاسک سیلیو مدل کلوره ظرفیت 500 میلی لیتر
قابلیت حفظ دما
لیوان
نوع خروجی آبضامنی
نوع دهانهپیچی
تماس بگیرید
فلاسک سیلیو مدل کلوره کد 543193 ظرفیت 1000 میلی لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فلاسک سیلیو مدل کلوره کد 543193 ظرفیت 1000 میلی لیتر

Cilio Colore 543193 Flask 1000 Ml

مدلفلاسک سیلیو مدل کلوره کد 543193 ظرفیت 1000 میلی لیتر
لیوان
قابلیت حفظ دما
نوع خروجی آبپیچی
نوع دهانهپیچی
موجود نیست
فلاسک سیلیو مدل مونته کد 545500 ظرفیت 500 میلی لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فلاسک سیلیو مدل مونته کد 545500 ظرفیت 500 میلی لیتر

Cilio Monte 545500 Flask 500 Ml

مدلفلاسک سیلیو مدل مونته کد 545500 ظرفیت 500 میلی لیتر
قابلیت حفظ دما
لیوان
نوع دهانهپیچی
نوع خروجی آبفشاری
موجود نیست
فلاسک سیلیو مدل مونته کد 545517 ظرفیت 750 میلی لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فلاسک سیلیو مدل مونته کد 545517 ظرفیت 750 میلی لیتر

Cilio Monte 545517 Flask 750 Ml

مدلفلاسک سیلیو مدل مونته کد 545517 ظرفیت 750 میلی لیتر
نوع دهانهپیچی
نوع خروجی آبفشاری
قابلیت حفظ دما
لیوان
موجود نیست
فلاسک سیلیو مدل Monte 545494 ظرفیت 1100 میلی لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فلاسک سیلیو مدل Monte 545494 ظرفیت 1100 میلی لیتر

Cilio Monte 545494 Flask 1100ml

مدلفلاسک سیلیو مدل Monte 545494 ظرفیت 1100 میلی لیتر
نوع خروجی آبفشاری
نوع دهانهپیچی
لیوان
قابلیت حفظ دما
موجود نیست
فلاسک سیلیو مدل 543261 ظرفیت 1 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فلاسک سیلیو مدل 543261 ظرفیت 1 لیتر

Cilio 543261 Flask 1 Liter

مدلفلاسک سیلیو مدل 543261 ظرفیت 1 لیتر
قابلیت حفظ دما
نوع خروجی آبضامنی
نوع دهانهپیچی
لیوان
موجود نیست
فلاسک سیلیو مدل 543254 ظرفیت 750 میلی لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فلاسک سیلیو مدل 543254 ظرفیت 750 میلی لیتر

Cilio 543254 Flask 750 Ml

مدلفلاسک سیلیو مدل 543254 ظرفیت 750 میلی لیتر
لیوان
نوع دهانهپیچی
قابلیت حفظ دما
نوع خروجی آبضامنی
موجود نیست
فلاسک سیلیو کد 544022 گنجایش 1 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فلاسک سیلیو کد 544022 گنجایش 1 لیتر

Cilio 544022 Flask 1 Liter

مدلفلاسک سیلیو کد 544022 گنجایش 1 لیتر
نوع خروجی آبفشاری
لیوان
قابلیت حفظ دما
موجود نیست
انتخاب گروه