محصولات سایت

اتو روونتا Iron Rowenta

به فروشگاه اینترنتی اتو روونتا نوترین ها خوش آمدید

اتو بخار روونتا مدل DW5220
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار روونتا مدل DW5220

Rowenta DW5220 Steam Iron

مدلاتو بخار روونتا مدل DW5220
بخار دهنده عمودی
دارای سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
تماس بگیرید
اتو بخارگر روونتا مدل IS6200D1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخارگر روونتا مدل IS6200D1

Rowenta IS6200D1 Garment Steamer

مدلاتو بخارگر روونتا مدل IS6200D1
سیستم خاموشی خودکار
بخار دهنده عمودی
سیستم ضدچکه
تماس بگیرید
اتو بخار روونتا مدل DW9240
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار روونتا مدل DW9240

Rowenta DW9240 Steam Iron

مدلاتو بخار روونتا مدل DW9240
سیستم ضدچکه
دارای سیستم ضد رسوب
سیستم خاموشی خودکار
بخار دهنده عمودی
تماس بگیرید
اتو مسافرتی رونتا مدل1510
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو مسافرتی رونتا مدل1510

Rowenta 1510 Steam Iron

مدلاتو مسافرتی رونتا مدل1510
بخار دهنده عمودی
سیستم خاموشی خودکار
سیستم ضدچکه
دارای سیستم ضد رسوب
تماس بگیرید
اتو بخار رونتا مدل DW9230
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار رونتا مدل DW9230

Rowenta DW9230 Steam Iron

مدلاتو بخار رونتا مدل DW9230
بخار دهنده عمودی
سیستم خاموشی خودکار
دارای مخزن رسوب
دارای سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
تماس بگیرید
اتو بخار روونتا مدل DW6010
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار روونتا مدل DW6010

Rowenta DW6010 Steam Iron

مدلاتو بخار روونتا مدل DW6010
بخار دهنده عمودی
دارای سیستم ضد رسوب
دارای مخزن رسوب
سیستم ضدچکه
سیستم خاموشی خودکار
تماس بگیرید
اتو بخار روونتا مدل DW9220D1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار روونتا مدل DW9220D1

Rowenta DW9220D1 Steam Iron

مدلاتو بخار روونتا مدل DW9220D1
بخار دهنده عمودی
دارای سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
موجود نیست
اتو بخار روونتا مدل DW9210D5
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار روونتا مدل DW9210D5

Rowenta DW9210D5 Steam Iron

مدلاتو بخار روونتا مدل DW9210D5
دارای سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
بخار دهنده عمودی
سیستم خاموشی خودکار
موجود نیست
اتو بخار روونتا مدل DW8112D1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار روونتا مدل DW8112D1

Rowenta DW8112D1 Steam Iron

مدلاتو بخار روونتا مدل DW8112D1
سیستم ضدچکه
دارای سیستم ضد رسوب
بخار دهنده عمودی
موجود نیست
اتو بخار روونتا مدل DW5122
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار روونتا مدل DW5122

Rowenta DW5122 Steam Iron

مدلاتو بخار روونتا مدل DW5122
دارای سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
موجود نیست
اتوبخار روونتا مدل DW5120D1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتوبخار روونتا مدل DW5120D1

Rowenta DW5120D1 Steam Iron

مدلاتوبخار روونتا مدل DW5120D1
دارای سیستم ضد رسوب
دارای مخزن رسوب
بخار دهنده عمودی
موجود نیست
اتو بخار Rowneta مدل DW9130
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار Rowneta مدل DW9130

Rowneta DW9130 Steam Iron

مدلاتو بخار Rowneta مدل DW9130
سیستم ضدچکه
بخار دهنده عمودی
دارای مخزن رسوب
سیستم خاموشی خودکار
موجود نیست
اتو بخار Rowneta مدل DW8120
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار Rowneta مدل DW8120

Rowneta DW8120 Steam Iron

مدلاتو بخار Rowneta مدل DW8120
دارای سیستم ضد رسوب
سیستم خاموشی خودکار
بخار دهنده عمودی
دارای مخزن رسوب
سیستم ضدچکه
موجود نیست
انتخاب گروه