محصولات سایت

اتو کنوود Iron Kenwood

به فروشگاه اینترنتی اتو کنوود نوترین ها خوش آمدید

اتو بخار کنوود مدل ST8027
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار کنوود مدل ST8027

Kenwood ST8027 Steam Iron

مدلاتو بخار کنوود مدل ST8027
دارای سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
سیستم خاموشی خودکار
بخار دهنده عمودی
موجود نیست
اتو بخار مخزن دار کنوود مدل IC850
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار مخزن دار کنوود مدل IC850

Kenwood IC850 Steam Generator Iron

مدلاتو بخار مخزن دار کنوود مدل IC850
دارای مخزن رسوب
بخار دهنده عمودی
موجود نیست
اتو بخار مخزن دار کنوود مدل IC650
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار مخزن دار کنوود مدل IC650

Kenwood IC650 Steam Generator Iron

موجود نیست
اتو بخار کنوود مدل ST850
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار کنوود مدل ST850

Kenwood ST850 Steam Iron

مدلاتو بخار کنوود مدل ST850
دارای مخزن رسوب
سیستم ضدچکه
موجود نیست
اتو بخار کنوود مدل ST542
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار کنوود مدل ST542

Kenwood ST542 Steam Iron

مدلاتو بخار کنوود مدل ST542
سیستم خاموشی خودکار
بخار دهنده عمودی
دارای مخزن رسوب
دارای سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
موجود نیست
اتو بخار کنوود مدل ST060
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار کنوود مدل ST060

Kenwood ST060 Steam Iron

موجود نیست
اتو بخار کنوود مدل ST512
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار کنوود مدل ST512

Kenwood ST512 Steam Iron

مدلاتو بخار کنوود مدل ST512
سیستم ضدچکه
سیستم خاموشی خودکار
بخار دهنده عمودی
دارای سیستم ضد رسوب
موجود نیست
اتو بخار کنوود مدل ST532
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار کنوود مدل ST532

Kenwood ST532 Steam Iron

مدلاتو بخار کنوود مدل ST532
سیستم ضدچکه
بخار دهنده عمودی
دارای سیستم ضد رسوب
موجود نیست
اتو بخار کنوود مدل ST682
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار کنوود مدل ST682

Kenwood ST682 Steam Iron

موجود نیست
انتخاب گروه