محصولات سایت

گوشت کوب برقی کنوود Hand Blender Kenwood

به فروشگاه اینترنتی گوشت کوب برقی کنوود نوترین ها خوش آمدید

گوشت کوب برقی کنوود مدل HDP302WH
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گوشت کوب برقی کنوود مدل HDP302WH

Kenwood HDP302WH Hand Blender

مدلگوشت کوب برقی کنوود مدل HDP302WH
دارای آسیاب کن
جنس میلهاستیل ضد زنگ
ظرف غذاساز
دارای همزن
تماس بگیرید
گوشت کوب برقی کنوودمدلHDP408WH
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گوشت کوب برقی کنوودمدلHDP408WH

مدلگوشت کوب برقی کنوودمدلHDP408WH
دارای همزن
جنس میلهاستیل ضد زنگ
خردکن
تماس بگیرید
گوشت کوب برقی کنوود مدل HDP 406 WH
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گوشت کوب برقی کنوود مدل HDP 406 WH

Kenwood HDP 406 WH Hand Blender

مدلگوشت کوب برقی کنوود مدل HDP 406 WH
دارای همزن
ظرف غذاساز
خردکن
جنس میلهپلاستیک
تماس بگیرید
گوشت کوب برقی کنوود HB724
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گوشت کوب برقی کنوود HB724

Kenwood HB724 Hand Blender

مدلگوشت کوب برقی کنوود HB724
دارای همزن
خردکن
جنس میلهاستیل ضد زنگ
تماس بگیرید
گوشت کوب برقی کنوود مدل HDP 304 WH
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گوشت کوب برقی کنوود مدل HDP 304 WH

Kenwood HDP 304 WH Hand Blender

مدلگوشت کوب برقی کنوود مدل HDP 304 WH
دارای همزن
جنس میلهپلاستیک
موجود نیست
گوشت کوب برقی کنوود مدل HB682
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گوشت کوب برقی کنوود مدل HB682

Kenwood HB682 Hand Blender

مدلگوشت کوب برقی کنوود مدل HB682
ظرف غذاساز
دارای همزن
جنس میلهاستیل ضد زنگ
خردکن
موجود نیست
گوشت کوب برقی کنوود HB681
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گوشت کوب برقی کنوود HB681

Kenwood HB681 Hand Blender

مدلگوشت کوب برقی کنوود HB681
جنس میلهپلاستیک
خردکن
موجود نیست
گوشت کوب برقی کنوود مدل HB710
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گوشت کوب برقی کنوود مدل HB710

Kenwood HB710 Hand Blender

مدلگوشت کوب برقی کنوود مدل HB710
جنس میلهپلاستیک
خردکن
ظرف غذاساز
دارای آسیاب کن
موجود نیست
گوشت کوب برقی کنوود HB865
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گوشت کوب برقی کنوود HB865

Kenwood HB865 Hand Blender

مدلگوشت کوب برقی کنوود HB865
خردکن
دارای همزن
موجود نیست
گوشت کوب برقی کنوود HB714
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گوشت کوب برقی کنوود HB714

Kenwood HB714 Hand Blender

مدلگوشت کوب برقی کنوود HB714
دارای همزن
جنس میلهفلز
موجود نیست
گوشت کوب برقی کنوود HB665
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گوشت کوب برقی کنوود HB665

Kenwood HB665 Hand Blender

مدلگوشت کوب برقی کنوود HB665
خردکن
دارای همزن
جنس میلهفلز
موجود نیست
گوشت کوب برقی کنوود HB655
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گوشت کوب برقی کنوود HB655

Kenwood HB655 Hand Blender

مدلگوشت کوب برقی کنوود HB655
خردکن
جنس میلهپلاستیک
دارای همزن
موجود نیست
گوشت کوب برقی کنوود HB615
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گوشت کوب برقی کنوود HB615

Kenwood HB615 Hand Blender

مدلگوشت کوب برقی کنوود HB615
خردکن
دارای همزن
جنس میلهاستیل ضد زنگ
موجود نیست
گوشت کوب برقی کنوود HB605
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گوشت کوب برقی کنوود HB605

Kenwood HB605 Hand Blender

موجود نیست
انتخاب گروه