محصولات سایت

ظروف سرو و پذیرایی یوکا Servingware Yuka

به فروشگاه اینترنتی ظروف سرو و پذیرایی یوکا نوترین ها خوش آمدید

اردور خوری بامبو یوکا مدل BP112
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اردور خوری بامبو یوکا مدل BP112

Yuka BP112 Bamboo Serving Dish

مدلاردور خوری بامبو یوکا مدل BP112
سطحگود
جنسبامبو
تماس بگیرید
اردور خوری بامبو یوکا مدل BP113
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اردور خوری بامبو یوکا مدل BP113

Yuka BP113 Bamboo Serving Dish

مدلاردور خوری بامبو یوکا مدل BP113
سطحگود
جنسبامبو
تماس بگیرید
اردور خوری بامبو یوکا مدل BP114
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اردور خوری بامبو یوکا مدل BP114

Yuka BP114 Bamboo Serving Dish

مدلاردور خوری بامبو یوکا مدل BP114
دستگیره
سطحگود
جنسبامبو
تماس بگیرید
ظرف سرو بامبو یوکا مدل BP110
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ظرف سرو بامبو یوکا مدل BP110

Bamboo Yuka BP110 Serving Dish

مدلظرف سرو بامبو یوکا مدل BP110
سطحگود
جنسبامبو
تماس بگیرید
ظرف کیک بامبو یوکا مدل BC117
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ظرف کیک بامبو یوکا مدل BC117

Yuka BC117 Bamboo Cake Dish

مدلظرف کیک بامبو یوکا مدل BC117
دستگیره
جنسبامبو
سطحتخت
موجود نیست
تخته سرو پیتزا بامبو یوکا مدلBC114
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تخته سرو پیتزا بامبو یوکا مدلBC114

Yuka BC114 Bamboo Pizza Board

مدلتخته سرو پیتزا بامبو یوکا مدلBC114
سطحتخت
جنسبامبو
دستگیره
موجود نیست
تخته سرو پیتزا بامبو یوکا مدلBC113
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تخته سرو پیتزا بامبو یوکا مدلBC113

Yuka BC113 Bamboo Pizza Board

مدلتخته سرو پیتزا بامبو یوکا مدلBC113
سطحتخت
دستگیره
جنسبامبو
موجود نیست
ظرف سرو بامبو یوکا مدل BP111
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ظرف سرو بامبو یوکا مدل BP111

Bamboo Yuka BP111 Serving Dish

مدلظرف سرو بامبو یوکا مدل BP111
جنسبامبو
سطحگود
موجود نیست
انتخاب گروه