محصولات سایت

غذاساز کنوود Food Processor Kenwood

به فروشگاه اینترنتی غذاساز کنوود نوترین ها خوش آمدید

غذاساز کنوود مدل FP730
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز کنوود مدل FP730

Kenwood FP730 Food Processor

مدلغذاساز کنوود مدل FP730
دارای آسیاب کن
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
عملکرد لحظه‌ای
تعداد تنظیمات سرعت هشت سرعته
آب مرکبات گیری
دارای همزن
دارای خمیر زن
دارای خردکن
خردکن کوچک
دارای مخلوط کن
محفظه جمع آوری سیم برق
تماس بگیرید
غذا ساز کنوود مدل FDM780BA
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذا ساز کنوود مدل FDM780BA

Kenwood FDM780BA Food Processor

مدلغذا ساز کنوود مدل FDM780BA
عملکرد لحظه‌ای
تعداد تنظیمات سرعت هشت سرعته
دارای خردکن
دارای صفحه نمایشگر
عملکرد توربو
دارای مخلوط کن
دارای همزن
دارای آبمیوه گیری
تماس بگیرید
غذاساز کنوود مدل FDP613
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز کنوود مدل FDP613

Kenwood FDP613 Food Processor

مدلغذاساز کنوود مدل FDP613
دارای آبمیوه گیری
دارای خمیر زن
محفظه جمع آوری سیم برق
دارای صفحه نمایشگر
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
دارای مخلوط کن
خردکن کوچک
عملکرد توربو
عملکرد لحظه‌ای
دارای خردکن
آب مرکبات گیری
پوره ساز و رب ساز
دارای آسیاب کن
دارای همزن
دارای چرخ گوشت
تماس بگیرید
غذاساز کنوود مدل FDP623
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز کنوود مدل FDP623

Kenwood FDP623 Food Processor

مدلغذاساز کنوود مدل FDP623
دارای مخلوط کن
دارای خمیر زن
محفظه جمع آوری سیم برق
دارای چرخ گوشت
دارای صفحه نمایشگر
خردکن کوچک
عملکرد لحظه‌ای
پوره ساز و رب ساز
دارای خردکن
دارای آبمیوه گیری
دارای آسیاب کن
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
عملکرد توربو
دارای همزن
آب مرکبات گیری
تماس بگیرید
غذاساز کنوود مدل FPM270
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز کنوود مدل FPM270

Kenwood FPM270 Food Processor

مدلغذاساز کنوود مدل FPM270
دارای خردکن
دارای چرخ گوشت
محفظه جمع آوری سیم برق
دارای خمیر زن
دارای آسیاب کن
خردکن کوچک
دارای صفحه نمایشگر
عملکرد توربو
دارای آبمیوه گیری
دارای همزن
آب مرکبات گیری
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
دارای مخلوط کن
عملکرد لحظه‌ای
پوره ساز و رب ساز
تماس بگیرید
غذاساز کنوود مدل FDM786
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز کنوود مدل FDM786

Kenwood FDM786 Food Processor

مدلغذاساز کنوود مدل FDM786
آب مرکبات گیری
دارای مخلوط کن
دارای آسیاب کن
دارای صفحه نمایشگر
محفظه جمع آوری سیم برق
دارای همزن
دارای چرخ گوشت
پوره ساز و رب ساز
دارای خمیر زن
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
عملکرد لحظه‌ای
دارای خردکن
عملکرد توربو
دارای آبمیوه گیری
خردکن کوچک
تماس بگیرید
غذاساز کنوود مدل FPM810
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز کنوود مدل FPM810

Kenwood FPM810 Food Processor

مدلغذاساز کنوود مدل FPM810
خردکن کوچک
دارای همزن
دارای خردکن
دارای آبمیوه گیری
پوره ساز و رب ساز
محفظه جمع آوری سیم برق
دارای صفحه نمایشگر
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
عملکرد لحظه‌ای
دارای مخلوط کن
دارای چرخ گوشت
عملکرد توربو
آب مرکبات گیری
دارای آسیاب کن
دارای خمیر زن
تماس بگیرید
غذاساز کنوود مدل FP120
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز کنوود مدل FP120

Kenwood FP120 Food Processor

مدلغذاساز کنوود مدل FP120
عملکرد لحظه‌ای
دارای آسیاب کن
دارای همزن
دارای چرخ گوشت
تعداد تنظیمات سرعت تک سرعته
دارای مخلوط کن
آب مرکبات گیری
دارای آبمیوه گیری
تماس بگیرید
غذاساز کنوود مدل FPM260
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز کنوود مدل FPM260

Kenwood FPM260 Food Processor

مدلغذاساز کنوود مدل FPM260
دارای همزن
تعداد تنظیمات سرعت دو سرعته
آب مرکبات گیری
عملکرد لحظه‌ای
دارای صفحه نمایشگر
دارای خردکن
دارای مخلوط کن
موجود نیست
غذاساز کنوود مدل FPM902
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز کنوود مدل FPM902

Kenwood FPM902 Food Processor

مدلغذاساز کنوود مدل FPM902
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
آب مرکبات گیری
دارای مخلوط کن
دارای آسیاب کن
دارای آبمیوه گیری
دارای صفحه نمایشگر
دارای خمیر زن
عملکرد توربو
تعداد تنظیمات سرعت هشت سرعته
پوره ساز و رب ساز
دارای همزن
عملکرد لحظه‌ای
دارای خردکن
موجود نیست
غذاساز کنوود مدل FP735
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز کنوود مدل FP735

Kenwood FP735 Food Processor

مدلغذاساز کنوود مدل FP735
دارای مخلوط کن
دارای آبمیوه گیری
تعداد تنظیمات سرعت هشت سرعته
محفظه جمع آوری سیم برق
دارای همزن
آب مرکبات گیری
دارای چرخ گوشت
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
دارای آسیاب کن
عملکرد لحظه‌ای
موجود نیست
غذاساز کنوود مدل FP723
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز کنوود مدل FP723

Kenwood FP723 Food Processor

مدلغذاساز کنوود مدل FP723
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
دارای چرخ گوشت
محفظه جمع آوری سیم برق
دارای آسیاب کن
دارای آبمیوه گیری
آب مرکبات گیری
دارای مخلوط کن
موجود نیست
غذاساز کنوود مدل FPP235
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز کنوود مدل FPP235

Kenwood FPP235 Food Processor

مدلغذاساز کنوود مدل FPP235
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
دارای خمیر زن
آب مرکبات گیری
دارای مخلوط کن
محفظه جمع آوری سیم برق
دارای آبمیوه گیری
عملکرد لحظه‌ای
دارای همزن
دارای صفحه نمایشگر
پوره ساز و رب ساز
خردکن کوچک
دارای چرخ گوشت
دارای خردکن
عملکرد توربو
دارای آسیاب کن
موجود نیست
غذاساز کنوود مدل FP950
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز کنوود مدل FP950

Kenwood FP950 Food Processor

مدلغذاساز کنوود مدل FP950
آب مرکبات گیری
دارای همزن
عملکرد لحظه‌ای
دارای آبمیوه گیری
دارای چرخ گوشت
محفظه جمع آوری سیم برق
دارای آسیاب کن
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
دارای مخلوط کن
موجود نیست
غذاساز کنوود مدل CH300
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز کنوود مدل CH300

Kenwood CH300 Food Processor

مدلغذاساز کنوود مدل CH300
دارای چرخ گوشت
دارای مخلوط کن
دارای آبمیوه گیری
دارای همزن
دارای آسیاب کن
آب مرکبات گیری
محفظه جمع آوری سیم برق
موجود نیست
غذاساز کنوود مدل FP933
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز کنوود مدل FP933

Kenwood FP933 Food Processor

مدلغذاساز کنوود مدل FP933
دارای چرخ گوشت
محفظه جمع آوری سیم برق
آب مرکبات گیری
عملکرد لحظه‌ای
دارای آبمیوه گیری
دارای مخلوط کن
دارای همزن
دارای آسیاب کن
موجود نیست
غذاساز کنوود مدل FP932
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز کنوود مدل FP932

Kenwood FP932 Food Processor

مدلغذاساز کنوود مدل FP932
دارای مخلوط کن
دارای آبمیوه گیری
دارای آسیاب کن
محفظه جمع آوری سیم برق
آب مرکبات گیری
عملکرد لحظه‌ای
دارای همزن
دارای چرخ گوشت
موجود نیست
غذاساز کنوود مدل FP931
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز کنوود مدل FP931

Kenwood FP931 Food Processor

مدلغذاساز کنوود مدل FP931
محفظه جمع آوری سیم برق
دارای آبمیوه گیری
دارای چرخ گوشت
آب مرکبات گیری
دارای مخلوط کن
دارای همزن
دارای آسیاب کن
عملکرد لحظه‌ای
موجود نیست
غذاساز کنوود مدل FP921
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز کنوود مدل FP921

Kenwood FP921 Food Processor

مدلغذاساز کنوود مدل FP921
دارای همزن
دارای چرخ گوشت
دارای آسیاب کن
محفظه جمع آوری سیم برق
آب مرکبات گیری
دارای آبمیوه گیری
دارای مخلوط کن
موجود نیست
غذاساز کنوود مدل FP920
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز کنوود مدل FP920

Kenwood FP920 Food Processor

مدلغذاساز کنوود مدل FP920
دارای مخلوط کن
دارای آبمیوه گیری
دارای همزن
دارای چرخ گوشت
دارای آسیاب کن
محفظه جمع آوری سیم برق
آب مرکبات گیری
موجود نیست