محصولات سایت

مخلوط کن کنوود Blenders Kenwood

به فروشگاه اینترنتی مخلوط کن کنوود نوترین ها خوش آمدید

مخلوط کن کنوود مدل SMP060 WG
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مخلوط کن کنوود مدل SMP060 WG

Kenwood SMP060 WG Blender

مدلمخلوط کن کنوود مدل SMP060 WG
جنس پارچپلاستیک
جنس بدنهپلاستیک
تماس بگیرید
مخلوط کن کنوود مدل BLM610si
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مخلوط کن کنوود مدل BLM610si

Kenwood BLM610si Blender

مدلمخلوط کن کنوود مدل BLM610si
جنس پارچشیشه
جنس بدنهپلاستیک
تماس بگیرید
مخلوط کن کنوود مدل BLP404WH
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مخلوط کن کنوود مدل BLP404WH

مدلمخلوط کن کنوود مدل BLP404WH
محدوده ظرفیت پارچ0.5 تا 1.0 لیتر
جنس پارچپلاستیک
جنس بدنهپلاستیک
محدوده توان مصرفی600 تا 800 وات
تماس بگیرید
مخلوط کن کنوود مدل BL237WG
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مخلوط کن کنوود مدل BL237WG

مدلمخلوط کن کنوود مدل BL237WG
جنس بدنهپلاستیک
جنس پارچپلاستیک
محدوده ظرفیت پارچ0.5 تا 1.0 لیتر
محدوده توان مصرفی180 تا 400 وات
تماس بگیرید
مخلوط کن کنوود مدل SB055 Blend XTract
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مخلوط کن کنوود مدل SB055 Blend XTract

Kenwood SB055 Blend XTract Blender

مدلمخلوط کن کنوود مدل SB055 Blend XTract
جنس بدنهپلاستیک
محدوده توان مصرفی180 تا 400 وات
جنس پارچپلاستیک
محدوده ظرفیت پارچ0.5 تا 1.0 لیتر
تماس بگیرید
مخلوط کن کنوود مدل BLP402
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مخلوط کن کنوود مدل BLP402

Kenwood BLP402 Blender

مدلمخلوط کن کنوود مدل BLP402
محدوده ظرفیت پارچ1.5 تا 2.0 لیتر
جنس پارچپلاستیک
جنس بدنهپلاستیک
محدوده توان مصرفی180 تا 400 وات
تماس بگیرید
مخلوط کن کنوود مدل BLP600
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مخلوط کن کنوود مدل BLP600

Kenwood BLP600 Blender

مدلمخلوط کن کنوود مدل BLP600
جنس پارچشیشه
جنس بدنهپلاستیک
تماس بگیرید
مخلوط کن کنوود مدل SB327
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مخلوط کن کنوود مدل SB327

Kenwood SB327 Blender

مدلمخلوط کن کنوود مدل SB327
جنس پارچشیشه
جنس بدنهآلومینیوم دایکست
تماس بگیرید
مخلوط کن کنوود مدل BL770
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مخلوط کن کنوود مدل BL770

Kenwood BL770 Blender

مدلمخلوط کن کنوود مدل BL770
جنس بدنهآلومینیوم دایکست
جنس پارچشیشه
تماس بگیرید
مخلوط کن کنوود مدل BL650
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مخلوط کن کنوود مدل BL650

Kenwood BL650 Blender

مدلمخلوط کن کنوود مدل BL650
جنس بدنهآلومینیوم دایکست
محدوده ظرفیت پارچ1.5 تا 2.0 لیتر
جنس پارچشیشه
محدوده توان مصرفی600 تا 800 وات
تماس بگیرید
مخلوط کن کنوود مدل BL440
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مخلوط کن کنوود مدل BL440

Kenwood BL440 Blender

مدلمخلوط کن کنوود مدل BL440
جنس بدنهپلاستیک
محدوده توان مصرفی400 تا 600 وات
محدوده ظرفیت پارچ1.5 تا 2.0 لیتر
جنس پارچپلاستیک
تماس بگیرید
مخلوط کن کنوود مدل BL335
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مخلوط کن کنوود مدل BL335

Kenwood BL335 Blender

مدلمخلوط کن کنوود مدل BL335
محدوده ظرفیت پارچ1.0 تا 1.5 لیتر
جنس بدنهپلاستیک
جنس پارچپلاستیک
محدوده توان مصرفی180 تا 400 وات
تماس بگیرید
مخلوط کن کنوود مدل kw1723
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مخلوط کن کنوود مدل kw1723

Kenwood KW1723 Blender

مدلمخلوط کن کنوود مدل kw1723
جنس بدنهپلاستیک
محدوده توان مصرفی400 تا 600 وات
جنس پارچپلاستیک
محدوده ظرفیت پارچ1.0 تا 1.5 لیتر
موجود نیست
مخلوط کن کنوود مدل BLP610
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مخلوط کن کنوود مدل BLP610

Kenwood BLP610 Blender

مدلمخلوط کن کنوود مدل BLP610
جنس بدنهپلاستیک
جنس پارچشیشه
موجود نیست
مخلوط کن کنوود مدل BL480
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مخلوط کن کنوود مدل BL480

Kenwood BL480 Blender

مدلمخلوط کن کنوود مدل BL480
محدوده ظرفیت پارچ1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده توان مصرفی600 تا 800 وات
جنس بدنهپلاستیک
موجود نیست
مخلوط کن کنوود مدل BL227
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مخلوط کن کنوود مدل BL227

Kenwood BL227 Blender

مدلمخلوط کن کنوود مدل BL227
محدوده توان مصرفی180 تا 400 وات
جنس بدنهپلاستیک
محدوده ظرفیت پارچ0.5 تا 1.0 لیتر
موجود نیست
مخلوط کن کنوود BL470
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مخلوط کن کنوود BL470

Kenwood BL470 Blender

مدلمخلوط کن کنوود BL470
جنس بدنهپلاستیک
محدوده ظرفیت پارچ1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده توان مصرفی600 تا 800 وات
موجود نیست
مخلوط کن کنوود مدل bl718
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مخلوط کن کنوود مدل bl718

Kenwood bl718 Blender

مدلمخلوط کن کنوود مدل bl718
محدوده ظرفیت پارچ1.0 تا 1.5 لیتر
جنس پارچشیشه
جنس بدنهآلومینیوم دایکست
محدوده توان مصرفی600 تا 800 وات
موجود نیست
مخلوط کن کنوود مدل SB055
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مخلوط کن کنوود مدل SB055

Kenwood SB055 Blender

مدلمخلوط کن کنوود مدل SB055
جنس بدنهپلاستیک
جنس پارچپلاستیک
موجود نیست
مخلوط کن کنوود مدل SB277
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مخلوط کن کنوود مدل SB277

Kenwood SB277 Blender

مدلمخلوط کن کنوود مدل SB277
جنس پارچشیشه
جنس بدنهاستیل
موجود نیست
مخلوط کن کنوود مدل BL640
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مخلوط کن کنوود مدل BL640

Kenwood BL640 Blender

مدلمخلوط کن کنوود مدل BL640
محدوده ظرفیت پارچ1.5 تا 2.0 لیتر
جنس پارچشیشه
جنس بدنهآلومینیوم دایکست
محدوده توان مصرفی600 تا 800 وات
موجود نیست
مخلوط کن کنوود مدل BL740
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مخلوط کن کنوود مدل BL740

Kenwood BL740 Blender

مدلمخلوط کن کنوود مدل BL740
محدوده ظرفیت پارچ1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده توان مصرفی400 تا 600 وات
جنس بدنهآلومینیوم دایکست
جنس پارچشیشه
موجود نیست
مخلوط کن کنوود مدل BL540
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مخلوط کن کنوود مدل BL540

Kenwood BL540 Blender

مدلمخلوط کن کنوود مدل BL540
جنس پارچشیشه
محدوده ظرفیت پارچ1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده توان مصرفی400 تا 600 وات
جنس بدنهآلومینیوم دایکست
موجود نیست
انتخاب گروه