محصولات سایت

سینک داتیس Sink Datis

به فروشگاه اینترنتی سینک داتیس نوترین ها خوش آمدید

سینک داتیس مدلD-B135 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک داتیس مدلD-B135 توکار

مدلسینک داتیس مدلD-B135 توکار
ابعاد سینک500 × 1160
طرح سینکنیمه فانتزی
جنس سینکاستیل
نوع سیفوناتومات
تعداد لگندو
عمق لگن180
نوع نصبتوکار
تماس بگیرید
سینک داتیس مدلD-B133 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک داتیس مدلD-B133 توکار

مدلسینک داتیس مدلD-B133 توکار
ابعاد سینک500 × 1160
نوع سیفونمعمولی
تعداد لگندو
عمق لگن180
جنس سینکاستیل
طرح سینکنیمه فانتزی
نوع نصبتوکار
تماس بگیرید
سینک داتیس مدلDSG-119 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک داتیس مدلDSG-119 توکار

مدلسینک داتیس مدلDSG-119 توکار
تعداد لگندو
ابعاد سینک500 × 1160
نوع سیفوناتومات
جنس سینکشیشه سکوریت شده
طرح سینکنیمه فانتزی
نوع نصبتوکار
عمق لگن180
تماس بگیرید
سینک توکار داتیس مدلD-B127 سایز 120.50
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک توکار داتیس مدلD-B127 سایز 120.50

Steel Sink-D-B127

مدلسینک توکار داتیس مدلD-B127 سایز 120.50
جنس سینکاستیل
نوع سیفونمعمولی
عمق لگن180
نوع نصبتوکار
تعداد لگندو
ابعاد سینک500 × 1200
طرح سینکنیمه فانتزی
تماس بگیرید
سینک توکار داتیس مدل D-B125-سایز 120.50
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک توکار داتیس مدل D-B125-سایز 120.50

Steel Sink-D-B125

مدلسینک توکار داتیس مدل D-B125-سایز 120.50
نوع سیفونمعمولی
عمق لگن180
ابعاد سینک500 × 1200
نوع نصبتوکار
جنس سینکاستیل
تعداد لگندو
طرح سینکنیمه فانتزی
تماس بگیرید
سینک داتیس مدلD-B145 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک داتیس مدلD-B145 توکار

مدلسینک داتیس مدلD-B145 توکار
تعداد لگندو
ابعاد سینک500 × 1200
طرح سینکنیمه فانتزی
نوع سیفونمعمولی
نوع نصبتوکار
جنس سینکاستیل
عمق لگن180
موجود نیست
سینک داتیس مدلD-B136 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک داتیس مدلD-B136 توکار

مدلسینک داتیس مدلD-B136 توکار
تعداد لگندو
عمق لگن180
طرح سینکنیمه فانتزی
نوع سیفوناتومات
جنس سینکاستیل
ابعاد سینک500 × 1200
نوع نصبتوکار
موجود نیست
سینک داتیس مدلD-B134 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک داتیس مدلD-B134 توکار

مدلسینک داتیس مدلD-B134 توکار
ابعاد سینک500 × 1200
نوع نصبتوکار
جنس سینکاستیل
نوع سیفونمعمولی
عمق لگن180
طرح سینکنیمه فانتزی
تعداد لگندو
موجود نیست
سینک داتیس مدلD-B131 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک داتیس مدلD-B131 توکار

مدلسینک داتیس مدلD-B131 توکار
ابعاد سینک600 × 1200
نوع سیفونمعمولی
نوع نصبتوکار
طرح سینکنیمه فانتزی
عمق لگن180
تعداد لگندو
جنس سینکاستیل
موجود نیست
سینک داتیس مدل کورین 120 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک داتیس مدل کورین 120 توکار

مدلسینک داتیس مدل کورین 120 توکار
عمق لگن180
جنس سینکگرانیت
نوع سیفونمعمولی
طرح سینکفانتزی
نوع نصبتوکار
ابعاد سینک400 × 400
تعداد لگنیک
موجود نیست
سینک توکار مدلDSG-119Ultra
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک توکار مدلDSG-119Ultra

Glass Sink/DSG119

مدلسینک توکار مدلDSG-119Ultra
جنس سینکشیشه سکوریت شده
عمق لگن180
تعداد لگندو
نوع سیفوناتومات
ابعاد سینک500 × 1160
نوع نصبتوکار
طرح سینکنیمه فانتزی
موجود نیست
سینک داتیس مدل DB141-R توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک داتیس مدل DB141-R توکار

Datees DB141-R Inset Sink

مدلسینک داتیس مدل DB141-R توکار
نوع نصبتوکار
عمق لگن150
تعداد لگندو
جنس سینکاستیل
ابعاد سینک600 × 1200
موجود نیست
سینک داتیس مدل DB141-L توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک داتیس مدل DB141-L توکار

Datees DB141-L Inset Sink

مدلسینک داتیس مدل DB141-L توکار
نوع نصبتوکار
جنس سینکاستیل
ابعاد سینک500 × 1220
عمق لگن150
تعداد لگندو
موجود نیست
سینک داتیس مدل DB140-R توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک داتیس مدل DB140-R توکار

Datees DB140-R Inset Sink

مدلسینک داتیس مدل DB140-R توکار
عمق لگن150
نوع نصبتوکار
ابعاد سینک500 × 1220
تعداد لگندو
جنس سینکاستیل
موجود نیست
سینک داتیس مدل DB140-L توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک داتیس مدل DB140-L توکار

Datees DB140-L Inset Sink

مدلسینک داتیس مدل DB140-L توکار
نوع نصبتوکار
تعداد لگندو
جنس سینکاستیل
ابعاد سینک500 × 1220
عمق لگن150
موجود نیست
سینک داتیس مدل DSG119 Ultra توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک داتیس مدل DSG119 Ultra توکار

Datees DSG119 Ultra Inset Sink

مدلسینک داتیس مدل DSG119 Ultra توکار
ابعاد سینک500 × 1160
جنس سینکشیشه سکوریت شده
نوع سیفونمعمولی
عمق لگن180
نوع نصبتوکار
تعداد لگندو
موجود نیست
سینک داتیس مدل DSG119 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک داتیس مدل DSG119 توکار

Datees DSG119 Inset Sink

مدلسینک داتیس مدل DSG119 توکار
نوع سیفونمعمولی
جنس سینکشیشه سکوریت شده
ابعاد سینک500 × 1160
نوع نصبتوکار
عمق لگن180
تعداد لگندو
موجود نیست
سینک داتیس مدل DB127-L توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک داتیس مدل DB127-L توکار

Datees DB127-L Inset Sink

مدلسینک داتیس مدل DB127-L توکار
نوع نصبتوکار
نوع سیفونمعمولی
عمق لگن165
جنس سینکاستیل
تعداد لگندو
ابعاد سینک500 × 1200
موجود نیست
سینک داتیس مدل DB127-R توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک داتیس مدل DB127-R توکار

Datees DB127-R Inset Sink

مدلسینک داتیس مدل DB127-R توکار
عمق لگن165
تعداد لگندو
جنس سینکاستیل
ابعاد سینک500 × 1200
نوع نصبتوکار
نوع سیفونمعمولی
موجود نیست
سینک داتیس مدل DB125 -R توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک داتیس مدل DB125 -R توکار

Datees DB125 -R Inset Sink

مدلسینک داتیس مدل DB125 -R توکار
نوع سیفونمعمولی
ابعاد سینک500 × 1200
تعداد لگندو
نوع نصبتوکار
عمق لگن165
جنس سینکاستیل
موجود نیست
سینک داتیس مدل DB125-L توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک داتیس مدل DB125-L توکار

Datees DB125-L Inset Sink

مدلسینک داتیس مدل DB125-L توکار
ابعاد سینک500 × 1200
جنس سینکاستیل
عمق لگن165
تعداد لگندو
نوع نصبتوکار
نوع سیفونمعمولی
موجود نیست
انتخاب گروه