محصولات سایت

هود آروما Hood Aroma

به فروشگاه اینترنتی هود آروما نوترین ها خوش آمدید

هود آروما مدل D1025 شومینه ای سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود آروما مدل D1025 شومینه ای سایز 90

مدلهود آروما مدل D1025 شومینه ای سایز 90
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
روشنایی
دارای ریموت
امکان تغییر طول پوشش دودکش
تعداد موتوردو عدد
مدل کلیدلمسی
در
مدل باز شدن درّبرقی
تعداد دور موتور عادی4
دارای صفحه نمایش
تماس بگیرید
هود آروما مدل D1020 شومینه ای سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود آروما مدل D1020 شومینه ای سایز 90

مدلهود آروما مدل D1020 شومینه ای سایز 90
امکان تغییر طول پوشش دودکش
روشنایی
در
تعداد موتوریک عدد
دارای ریموت
امکان خاموش شدن خودکار
حسگر حرارت
حسگر دود
قطر دهانه خروجی هوا15
دارای صفحه نمایش
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
مدل باز شدن دردستی
تعداد دور موتور عادی4
مدل کلیدلمسی
دور فوق سریع
تماس بگیرید
هود آروما مدل D1014 شومینه ای سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود آروما مدل D1014 شومینه ای سایز 90

مدلهود آروما مدل D1014 شومینه ای سایز 90
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
روشنایی
در
امکان تغییر طول پوشش دودکش
دارای ریموت
مدل باز شدن دردستی
تعداد موتوریک عدد
دارای صفحه نمایش
تعداد دور موتور عادی4
قطر دهانه خروجی هوا15
حسگر حرارت
حسگر دود
مدل کلیدلمسی
تماس بگیرید
هود شومینه ای آروما مدل ART سایز 80
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود شومینه ای آروما مدل ART سایز 80

Aroma ART Chimney Hood Size 90

مدلهود شومینه ای آروما مدل ART سایز 80
دارای ریموت
مدل باز شدن دردستی
تعداد موتوریک عدد
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
در
مدل کلیدلمسی
حسگر دود
دارای صفحه نمایش
روشنایی
قطر دهانه خروجی هوا15
حسگر حرارت
امکان خاموش شدن خودکار
امکان تغییر طول پوشش دودکش
تعداد دور موتور عادی4
تماس بگیرید
هود شومینه ای آروما مدل D1024 سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود شومینه ای آروما مدل D1024 سایز 90

Aroma D1024 Chimney Hood Size 90

مدلهود شومینه ای آروما مدل D1024 سایز 90
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
تعداد دور موتور عادی5
حسگر دود
مدل کلیدلمسی
تعداد موتوریک عدد
قطر دهانه خروجی هوا15
دارای صفحه نمایش
حسگر حرارت
روشنایی
در
مدل باز شدن دردستی
امکان خاموش شدن خودکار
دارای ریموت
امکان تغییر طول پوشش دودکش
تماس بگیرید
هود شومینه ای آروما مدل D212G سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود شومینه ای آروما مدل D212G سایز 90

Aroma D212G Chimney Hood Size 90

مدلهود شومینه ای آروما مدل D212G سایز 90
حسگر حرارت
قطر دهانه خروجی هوا15
حسگر دود
تعداد موتوریک عدد
دارای صفحه نمایش
مدل کلیدلمسی
دارای ریموت
تعداد دور موتور عادی3
روشنایی
در
مدل باز شدن درّبرقی
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
امکان تغییر طول پوشش دودکش
امکان خاموش شدن خودکار
تماس بگیرید
هود شومینه ای آروما مدل D229G سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود شومینه ای آروما مدل D229G سایز 90

Aroma D229G Chimney Hood Size 90

مدلهود شومینه ای آروما مدل D229G سایز 90
حسگر حرارت
مدل باز شدن دردستی
قطر دهانه خروجی هوا15
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
امکان خاموش شدن خودکار
دارای صفحه نمایش
دارای ریموت
در
حسگر دود
تعداد دور موتور عادی5
روشنایی
تعداد موتوریک عدد
امکان تغییر طول پوشش دودکش
مدل کلیدلمسی
تماس بگیرید
هود شومینه ای آروما مدل D227G سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود شومینه ای آروما مدل D227G سایز 90

Aroma D227G Chimney Hood Size 90

مدلهود شومینه ای آروما مدل D227G سایز 90
در
تعداد موتوریک عدد
دارای ریموت
دارای صفحه نمایش
روشنایی
تعداد دور موتور عادی5
مدل کلیدلمسی
حسگر حرارت
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
امکان خاموش شدن خودکار
حسگر دود
مدل باز شدن درّبرقی
امکان تغییر طول پوشش دودکش
تماس بگیرید
هود آروما مدل Classic d44 سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود آروما مدل Classic d44 سایز 90

Aroma Classic d44 Hood Size 90

مدلهود آروما مدل Classic d44 سایز 90
حسگر دود
مدل کلیدفشاری
تعداد دور موتور عادی4
دارای صفحه نمایش
دارای ریموت
امکان خاموش شدن خودکار
امکان تغییر طول پوشش دودکش
قطر دهانه خروجی هوا15
حسگر حرارت
تعداد موتوریک عدد
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
مدل باز شدن دردستی
روشنایی
در
تماس بگیرید
هود مخفی آروما مدل D1021 سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود مخفی آروما مدل D1021 سایز 90

Aroma D1021 Hidden Hood Size 90

مدلهود مخفی آروما مدل D1021 سایز 90
تعداد موتوریک عدد
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
روشنایی
تعداد دور موتور عادی4
قطر دهانه خروجی هوا15
دارای صفحه نمایش
مدل کلیدفشاری
تماس بگیرید
هود مخفی آروما مدل D1007 سایز 70
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود مخفی آروما مدل D1007 سایز 70

Aroma D1007 Hidden Hood Size 70

مدلهود مخفی آروما مدل D1007 سایز 70
بازه سایز61 تا 85
دارای صفحه نمایش
مدل کلیدفشاری
روشنایی
تعداد دور موتور عادی4
تعداد موتوریک عدد
تماس بگیرید
هود مخفی آروما مدل D1002 سایز 55
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود مخفی آروما مدل D1002 سایز 55

Aroma D1002 Hidden Hood Size 55

مدلهود مخفی آروما مدل D1002 سایز 55
حسگر دود
در
روشنایی
دارای صفحه نمایش
حسگر حرارت
بازه سایزکمتر از 60 و 60
تعداد دور موتور عادی4
دارای ریموت
قطر دهانه خروجی هوا15
امکان تغییر طول پوشش دودکش
تعداد موتوریک عدد
امکان خاموش شدن خودکار
مدل کلیدفشاری
تماس بگیرید
هود شومینه ای آروما مدل Decorative سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود شومینه ای آروما مدل Decorative سایز 90

Aroma Decorative Chimney Hood Size 90

مدلهود شومینه ای آروما مدل Decorative سایز 90
دارای صفحه نمایش
مدل کلیدلمسی
حسگر دود
امکان تغییر طول پوشش دودکش
تعداد موتوریک عدد
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
قطر دهانه خروجی هوا15
حسگر حرارت
تعداد دور موتور عادی4
دارای ریموت
روشنایی
امکان خاموش شدن خودکار
تماس بگیرید
هود شومینه ای آروما مدل D1023 سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود شومینه ای آروما مدل D1023 سایز 90

Aroma D1023 Chimney Hood Size 90

مدلهود شومینه ای آروما مدل D1023 سایز 90
تعداد دور موتور عادی4
حسگر حرارت
مدل باز شدن دردستی
دارای صفحه نمایش
دارای ریموت
قطر دهانه خروجی هوا15
حسگر دود
تعداد موتوریک عدد
مدل کلیدلمسی
روشنایی
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
در
امکان تغییر طول پوشش دودکش
تماس بگیرید
هود شومینه ای آروما مدل D1022 سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود شومینه ای آروما مدل D1022 سایز 90

Aroma D1022 Chimney Hood Size 90

مدلهود شومینه ای آروما مدل D1022 سایز 90
امکان تغییر طول پوشش دودکش
مدل کلیدلمسی
دارای صفحه نمایش
حسگر حرارت
مدل باز شدن دردستی
قطر دهانه خروجی هوا15
تعداد دور موتور عادی4
تعداد موتوریک عدد
روشنایی
دارای ریموت
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
در
حسگر دود
تماس بگیرید
هود شومینه ای آروما مدل D1012 سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود شومینه ای آروما مدل D1012 سایز 90

Aroma D1012 Chimney Hood Size 90

مدلهود شومینه ای آروما مدل D1012 سایز 90
مدل باز شدن دردستی
قطر دهانه خروجی هوا15
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
تعداد موتوریک عدد
دارای صفحه نمایش
تعداد دور موتور عادی4
دارای ریموت
مدل کلیدلمسی
حسگر دود
روشنایی
حسگر حرارت
در
امکان تغییر طول پوشش دودکش
تماس بگیرید
هود شمینه ای آروما مدل D1011 سایز 60
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود شمینه ای آروما مدل D1011 سایز 60

AROMA D1011 Chimney Hood Size 60

مدلهود شمینه ای آروما مدل D1011 سایز 60
مدل کلیدلمسی
تعداد موتوریک عدد
قطر دهانه خروجی هوا15
مدل باز شدن دردستی
در
حسگر حرارت
دارای ریموت
روشنایی
امکان خاموش شدن خودکار
تعداد دور موتور عادی3
امکان تغییر طول پوشش دودکش
دارای صفحه نمایش
حسگر دود
بازه سایز61 تا 85
تماس بگیرید
هود شومینه ای آروما مدل D1009 سایز 80
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود شومینه ای آروما مدل D1009 سایز 80

Aroma D1009 Chimney Hood Size 80

مدلهود شومینه ای آروما مدل D1009 سایز 80
مدل باز شدن دردستی
تعداد دور موتور عادی4
حسگر دود
در
دارای صفحه نمایش
قطر دهانه خروجی هوا15
حسگر حرارت
دارای ریموت
امکان تغییر طول پوشش دودکش
تعداد موتوریک عدد
روشنایی
بازه سایز61 تا 85
امکان خاموش شدن خودکار
مدل کلیدلمسی
تماس بگیرید
هود شومینه ای آروما مدل D1006 سایز 60
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود شومینه ای آروما مدل D1006 سایز 60

Aroma D1006 Chimney Hood Size 60

مدلهود شومینه ای آروما مدل D1006 سایز 60
بازه سایز61 تا 85
قطر دهانه خروجی هوا15
امکان خاموش شدن خودکار
تعداد موتوریک عدد
حسگر حرارت
روشنایی
مدل باز شدن دردستی
مدل کلیدلمسی
در
تعداد دور موتور عادی4
امکان تغییر طول پوشش دودکش
حسگر دود
دارای صفحه نمایش
دارای ریموت
تماس بگیرید
هود شومینه ای آروما مدل D1004 سایز 60
Rank : 5