محصولات سایت

چندراهی برق و محافظ ولتاژ پرومیت Power Strip Promate

به فروشگاه اینترنتی چندراهی برق و محافظ ولتاژ پرومیت نوترین ها خوش آمدید

چند راهی برق پرومیت مدل SwitchQC3-EU
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چند راهی برق پرومیت مدل SwitchQC3-EU

Promate SwitchQC3-EU Power Stripe

مدلچند راهی برق پرومیت مدل SwitchQC3-EU
تعداد پورت USBپنج عدد
تعداد پریزهاپنج عدد
محافظ داخلی
پوشش محافظ کودک
دکمه ON و OFF
موجود نیست
چند راهی برق پرومیت مدل SwitchQC3-UK
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چند راهی برق پرومیت مدل SwitchQC3-UK

Promate SwitchQC3-UK Power Stripe

مدلچند راهی برق پرومیت مدل SwitchQC3-UK
تعداد پورت USBپنج عدد
تعداد پریزهاچهار عدد
دکمه ON و OFF
پورت USB برای شارژ
محافظ داخلی
موجود نیست
چند راهی برق پرومیت مدل PowerStrip-4EU
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چند راهی برق پرومیت مدل PowerStrip-4EU

Promate PowerStrip-4EU Power Stripe

مدلچند راهی برق پرومیت مدل PowerStrip-4EU
دکمه ON و OFF
پورت USB برای شارژ
پوشش محافظ کودک
تعداد پورت USBچهار عدد
تعداد پریزهاپنج عدد
محافظ داخلی
موجود نیست
چند راهی برق پرومیت مدل PowerStrip-4UK
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چند راهی برق پرومیت مدل PowerStrip-4UK

Promate PowerStrip-4UK Power Stripe

مدلچند راهی برق پرومیت مدل PowerStrip-4UK
محافظ داخلی
دکمه ON و OFF
تعداد پریزهاچهار عدد
پورت USB برای شارژ
تعداد پورت USBچهار عدد
موجود نیست
چندراهی برق پرومیت مدل PowerGrid-1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چندراهی برق پرومیت مدل PowerGrid-1

Promate PowerGrid-1 Power Strip

مدلچندراهی برق پرومیت مدل PowerGrid-1
دکمه ON و OFF
پورت USB برای شارژ
تعداد پریزهاشش عدد
پوشش محافظ کودک
تعداد پورت USBچهار عدد
محافظ داخلی
موجود نیست
چندراهی برق پرومیت مدل PowerStrip 3.EU
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چندراهی برق پرومیت مدل PowerStrip 3.EU

Promate PowerStrip 3.EU Power Strip

مدلچندراهی برق پرومیت مدل PowerStrip 3.EU
تعداد پریزهاسه عدد
پورت USB برای شارژ
دکمه ON و OFF
پوشش محافظ کودک
تعداد پورت USBشش عدد
محافظ داخلی
موجود نیست
چند راهی برق پرومیت مدل Power Stripe-2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چند راهی برق پرومیت مدل Power Stripe-2

Promate Power Stripe-2 Power Stripe

مدلچند راهی برق پرومیت مدل Power Stripe-2
محافظ داخلی
پوشش محافظ کودک
دکمه ON و OFF
تعداد پریزهاچهار عدد
تعداد پورت USBدو عدد
پورت USB برای شارژ
موجود نیست
چند راهی برق پرومیت مدل Power Strip-1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چند راهی برق پرومیت مدل Power Strip-1

Promate Power Strip-1 Power Stripe

مدلچند راهی برق پرومیت مدل Power Strip-1
پوشش محافظ کودک
تعداد پورت USBچهار عدد
دکمه ON و OFF
محافظ داخلی
موجود نیست
مبدل برق پرومیت مدل TravelMate.Mobi
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مبدل برق پرومیت مدل TravelMate.Mobi

Promate TravelMate.Mobi Adaptor

مدلمبدل برق پرومیت مدل TravelMate.Mobi
دکمه ON و OFF
پورت USB برای شارژ
تعداد پریزهایک عدد
محافظ داخلی
تعداد پورت USBدو عدد
موجود نیست
انتخاب گروه