محصولات سایت

جارو شارژی بوش Handheld Vaccum Bosch

به فروشگاه اینترنتی جارو شارژی بوش نوترین ها خوش آمدید

جارو شارژی بوش مدل BBHMOVE6N
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو شارژی بوش مدل BBHMOVE6N

Bosch BBHMOVE6N Chargeable Vacuum Cleaner

مدلجارو شارژی بوش مدل BBHMOVE6N
جذب کنند مایعات
فیلتر قابل شست و شو
قابلیت نصب بر روی دیوار
نشانگر شارژ باتری کم
نوع جاروعصایی
تماس بگیرید
جارو شارژی بوش مدل BBHMOVE5N
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو شارژی بوش مدل BBHMOVE5N

Bosch BBHMOVE5N Chargeable Vacuum Cleaner

مدلجارو شارژی بوش مدل BBHMOVE5N
پاکت جارو برقی
قابلیت نصب بر روی دیوار
نوع جاروعصایی
فیلتر قابل شست و شو
جذب کنند مایعات
نشانگر شارژ باتری کم
تماس بگیرید
جارو شارژی بوش مدل BBHMOVE3N
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو شارژی بوش مدل BBHMOVE3N

Bosch BBHMOVE3N Chargeable Vacuum Cleaner

مدلجارو شارژی بوش مدل BBHMOVE3N
پاکت جارو برقی
فیلتر قابل شست و شو
نوع جاروعصایی
قابلیت نصب بر روی دیوار
جذب کنند مایعات
نشانگر شارژ باتری کم
تماس بگیرید
جارو شارژی بوش مدل BBHL21841
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو شارژی بوش مدل BBHL21841

Bosch BBHL21841 Chargeable Vacuum Cleaner

مدلجارو شارژی بوش مدل BBHL21841
جذب کنند مایعات
نشانگر شارژ باتری کم
قابلیت نصب بر روی دیوار
فیلتر قابل شست و شو
نوع جاروعصایی
تماس بگیرید
جاروی شارژی بوش مدل BBH Move 3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروی شارژی بوش مدل BBH Move 3

Bosch BBH Move 3 Chargeable Vaccum Cleaner

مدلجاروی شارژی بوش مدل BBH Move 3
فیلتر قابل شست و شو
پاکت جارو برقی
نشانگر شارژ باتری کم
جذب کنند مایعات
قابلیت نصب بر روی دیوار
نوع جاروعصایی
تماس بگیرید
جاروی شارژی بوش مدل BBH Move 5
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروی شارژی بوش مدل BBH Move 5

Bosch BBH Move 5 Chargeable Vaccum Cleaner

مدلجاروی شارژی بوش مدل BBH Move 5
قابلیت نصب بر روی دیوار
جذب کنند مایعات
پاکت جارو برقی
فیلتر قابل شست و شو
نوع جاروعصایی
نشانگر شارژ باتری کم
تماس بگیرید
جاروی شارژی بوش مدل BHN14090
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروی شارژی بوش مدل BHN14090

Bosch BHN14090 Chargeable Vaccum Cleaner

مدلجاروی شارژی بوش مدل BHN14090
پاکت جارو برقی
نوع جارودستی
فیلتر قابل شست و شو
نشانگر شارژ باتری کم
قابلیت نصب بر روی دیوار
جذب کنند مایعات
تماس بگیرید
جاروی شارژی بوش مدل BKS4043
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروی شارژی بوش مدل BKS4043

Bosch BKS4043 Chargeable Vaccum Cleaner

مدلجاروی شارژی بوش مدل BKS4043
نوع جارودستی
جذب کنند مایعات
نشانگر شارژ باتری کم
قابلیت نصب بر روی دیوار
تماس بگیرید
جارو شارژی بوش مدل BCH6ATH25
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو شارژی بوش مدل BCH6ATH25

Bosch BCH6ATH25 Handheld Vacuum Cleaner

مدلجارو شارژی بوش مدل BCH6ATH25
پاکت جارو برقی
نوع جاروعصایی
نشانگر شارژ باتری کم
تماس بگیرید
جارو شارژی بوش مدل BBH22451
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو شارژی بوش مدل BBH22451

Bosch BBH22451 Handheld Vacuum Cleaner

مدلجارو شارژی بوش مدل BBH22451
قابلیت نصب بر روی دیوار
پاکت جارو برقی
جذب کنند مایعات
نوع جاروعصایی
تماس بگیرید
جارو شارژی بوش مدل BBH22042
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو شارژی بوش مدل BBH22042

Bosch BBH22042 Handheld Vacuum Cleaner

مدلجارو شارژی بوش مدل BBH22042
نوع جاروعصایی
قابلیت نصب بر روی دیوار
تماس بگیرید
جارو شارژی بوش مدل BBH Move 6
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو شارژی بوش مدل BBH Move 6

Bosch BBH Move 6 Chargeable Vaccum Cleaner

مدلجارو شارژی بوش مدل BBH Move 6
فیلتر قابل شست و شو
جذب کنند مایعات
قابلیت نصب بر روی دیوار
نشانگر شارژ باتری کم
پاکت جارو برقی
نوع جاروعصایی
تماس بگیرید
جاروی شارژی بوش مدل BBH Move 2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروی شارژی بوش مدل BBH Move 2

Bosch BBH Move 2 Chargeable Vaccum Cleaner

مدلجاروی شارژی بوش مدل BBH Move 2
فیلتر قابل شست و شو
نوع جاروعصایی
قابلیت نصب بر روی دیوار
تماس بگیرید
جاروی شارژی بوش مدل BBH Move 4
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروی شارژی بوش مدل BBH Move 4

Bosch BBH Move 4 Chargeable Vaccum Cleaner

مدلجاروی شارژی بوش مدل BBH Move 4
نوع جاروعصایی
قابلیت نصب بر روی دیوار
فیلتر قابل شست و شو
تماس بگیرید
جاروی شارژی بوش مدل BKS 4043‏
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروی شارژی بوش مدل BKS 4043‏

Bosch BKS 4043 Chargeable Vaccum Cleaner

مدلجاروی شارژی بوش مدل BKS 4043‏
جذب کنند مایعات
نشانگر شارژ باتری کم
فیلتر قابل شست و شو
قابلیت نصب بر روی دیوار
نوع جارودستی
تماس بگیرید
جاروی شارژی بوش مدل BKS4003
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروی شارژی بوش مدل BKS4003

Bosch BKS4003 Chargeable Vaccum Cleaner

مدلجاروی شارژی بوش مدل BKS4003
قابلیت نصب بر روی دیوار
نوع جارودستی
فیلتر قابل شست و شو
موجود نیست
جاروی شارژی بوش مدل BBH Move 7 Chargeable
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروی شارژی بوش مدل BBH Move 7 Chargeable

Bosch BBH Move 7 Chargeable Vaccum Cleaner

مدلجاروی شارژی بوش مدل BBH Move 7 Chargeable
فیلتر قابل شست و شو
پاکت جارو برقی
موجود نیست
جاروی شارژی بوش مدل BBH Move 8
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروی شارژی بوش مدل BBH Move 8

Bosch BBH Move 8 Chargeable Vaccum Cleaner

مدلجاروی شارژی بوش مدل BBH Move 8
نشانگر شارژ باتری کم
قابلیت نصب بر روی دیوار
جذب کنند مایعات
فیلتر قابل شست و شو
نوع جاروعصایی
موجود نیست
جاروشارژی بوش مدل BBH Move 7
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروشارژی بوش مدل BBH Move 7

Bosch BBH Move 7 Vacuum Cleaner

مدلجاروشارژی بوش مدل BBH Move 7
نوع جاروعصایی
فیلتر قابل شست و شو
قابلیت نصب بر روی دیوار
جذب کنند مایعات
نشانگر شارژ باتری کم
پاکت جارو برقی
موجود نیست
انتخاب گروه