محصولات سایت

همزن بوش Mixer Bosch

به فروشگاه اینترنتی همزن بوش نوترین ها خوش آمدید

همزن بوش مدل MFQ36460
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

همزن بوش مدل MFQ36460

Bosch MFQ36460 Hand Mixer

مدلهمزن بوش مدل MFQ36460
کاسه
خمیرزن
تعداد پره‌های همزن2
تماس بگیرید
همزن بوش مدل MFQ40304
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

همزن بوش مدل MFQ40304

Bosch MFQ40304 Hand Mixer

مدلهمزن بوش مدل MFQ40304
محدوده توان مصرفی500 تا 600 وات
خمیرزن
تعداد پره‌های همزن2
کاسه
تماس بگیرید
همزن بوش مدل MFQ3010
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

همزن بوش مدل MFQ3010

Bosch MFQ3010 Hand Mixer

مدلهمزن بوش مدل MFQ3010
محدوده توان مصرفی300 تا 400 وات
خمیرزن
کاسه
تعداد پره‌های همزن2
تماس بگیرید
همزن بوش مدل MFQ36300
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

همزن بوش مدل MFQ36300

Bosch MFQ36300 Hand Mixer

مدلهمزن بوش مدل MFQ36300
خمیرزن
تعداد پره‌های همزن2
کاسه
تماس بگیرید
همزن بوش مدل MFQ4020
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

همزن بوش مدل MFQ4020

Bosch MFQ4020 Hand Mixer

مدلهمزن بوش مدل MFQ4020
محدوده توان مصرفی400 تا 500 وات
کاسه
تعداد پره‌های همزن2
خمیرزن
موجود نیست
همزن بوش مدل MFQ3555GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

همزن بوش مدل MFQ3555GB

Bosch MFQ3555GB Stand Mixer

مدلهمزن بوش مدل MFQ3555GB
تعداد پره‌های همزن2
خمیرزن
کاسه
محدوده توان مصرفی300 تا 400 وات
موجود نیست
همزن بوش مدل MFQ36450
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

همزن بوش مدل MFQ36450

Bosch MFQ36450 Hand Mixer

مدلهمزن بوش مدل MFQ36450
تعداد پره‌های همزن2
کاسه
خمیرزن
موجود نیست
همزن بوش مدل MFQ3540
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

همزن بوش مدل MFQ3540

Bosch MFQ3540 Hand Mixer

مدلهمزن بوش مدل MFQ3540
کاسه
تعداد پره‌های همزن2
خمیرزن
محدوده توان مصرفی400 تا 500 وات
موجود نیست
همزن بوش مدل MFQ3560
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

همزن بوش مدل MFQ3560

Bosch MFQ3560 Stand Mixer

مدلهمزن بوش مدل MFQ3560
محدوده توان مصرفی400 تا 500 وات
خمیرزن
تعداد پره‌های همزن2
کاسه
موجود نیست
همزن بوش مدل MFQ3570
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

همزن بوش مدل MFQ3570

Bosch MFQ3570 Hand Mixer

مدلهمزن بوش مدل MFQ3570
خمیرزن
تعداد پره‌های همزن2
محدوده توان مصرفی400 تا 500 وات
کاسه
موجود نیست
همزن بوش مدل MFQ3550
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

همزن بوش مدل MFQ3550

Bosch MFQ3550 Hand Mixer

مدلهمزن بوش مدل MFQ3550
تعداد پره‌های همزن2
کاسه
محدوده توان مصرفی160 تا 200 وات
خمیرزن
موجود نیست
همزن بوش مدل MFQ3580
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

همزن بوش مدل MFQ3580

Bosch MFQ3580 Hand Mixer

مدلهمزن بوش مدل MFQ3580
کاسه
خمیرزن
محدوده توان مصرفی160 تا 200 وات
تعداد پره‌های همزن2
موجود نیست
انتخاب گروه