محصولات سایت

غذاساز بوش Food Processor Bosch

به فروشگاه اینترنتی غذاساز بوش نوترین ها خوش آمدید

غذاساز بوش مدل MCM3401M
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز بوش مدل MCM3401M

Bosch MCM3401M Food Processor

مدلغذاساز بوش مدل MCM3401M
دارای آسیاب کن
عملکرد لحظه‌ای
دارای آبمیوه گیری
دارای خمیر زن
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
دارای مخلوط کن
آب مرکبات گیری
محفظه جمع آوری سیم برق
دارای چرخ گوشت
خردکن کوچک
دارای همزن
دارای صفحه نمایشگر
پوره ساز و رب ساز
دارای خردکن
عملکرد توربو
تماس بگیرید
غذاساز بوش مدل MCM640604
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز بوش مدل MCM640604

Bosch MCM640604 Food Processor

مدلغذاساز بوش مدل MCM640604
محفظه جمع آوری سیم برق
عملکرد لحظه‌ای
دارای چرخ گوشت
پوره ساز و رب ساز
آب مرکبات گیری
دارای همزن
دارای آبمیوه گیری
دارای خردکن
دارای خمیر زن
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
عملکرد توربو
خردکن کوچک
دارای آسیاب کن
دارای صفحه نمایشگر
دارای مخلوط کن
تماس بگیرید
غذاساز بوش مدل MCM3200W
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز بوش مدل MCM3200W

Bosch MCM3200W Food Processor

مدلغذاساز بوش مدل MCM3200W
دارای مخلوط کن
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
دارای خردکن
محفظه جمع آوری سیم برق
عملکرد لحظه‌ای
تعداد تنظیمات سرعت دو سرعته
تماس بگیرید
غذاساز بوش مدل MC64060
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز بوش مدل MC64060

Bosch MC64060 Food Processor

مدلغذاساز بوش مدل MC64060
دارای خردکن
دارای همزن
دارای آسیاب کن
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
آب مرکبات گیری
دارای خمیر زن
عملکرد لحظه‌ای
دارای مخلوط کن
پوره ساز و رب ساز
تماس بگیرید
غذاساز بوش مدل MCM42024
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز بوش مدل MCM42024

Bosch MCM42024 Food Processor

مدلغذاساز بوش مدل MCM42024
محفظه جمع آوری سیم برق
عملکرد لحظه‌ای
دارای همزن
دارای آسیاب کن
دارای چرخ گوشت
آب مرکبات گیری
عملکرد توربو
پوره ساز و رب ساز
دارای خمیر زن
دارای خردکن
دارای مخلوط کن
خردکن کوچک
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
دارای صفحه نمایشگر
دارای آبمیوه گیری
تماس بگیرید
غذاساز بوش مدل MCM68885
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز بوش مدل MCM68885

Bosch MCM68885 Food Processor

مدلغذاساز بوش مدل MCM68885
دارای چرخ گوشت
دارای مخلوط کن
دارای همزن
دارای آبمیوه گیری
دارای آسیاب کن
دارای خمیر زن
خردکن کوچک
دارای خردکن
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
عملکرد لحظه‌ای
پوره ساز و رب ساز
آب مرکبات گیری
عملکرد توربو
دارای صفحه نمایشگر
محفظه جمع آوری سیم برق
تماس بگیرید
غذاساز بوش مدل MCM3501M
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز بوش مدل MCM3501M

Bosch MCM3501M Food Processor

مدلغذاساز بوش مدل MCM3501M
دارای آبمیوه گیری
آب مرکبات گیری
دارای چرخ گوشت
خردکن کوچک
دارای مخلوط کن
محفظه جمع آوری سیم برق
عملکرد لحظه‌ای
عملکرد توربو
دارای خمیر زن
دارای خردکن
پوره ساز و رب ساز
دارای همزن
دارای آسیاب کن
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
دارای صفحه نمایشگر
تعداد تنظیمات سرعت دو سرعته
موجود نیست
غذاساز بوش مدل MUM54270DE
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز بوش مدل MUM54270DE

Bosch MUM54270DE Food Processor

مدلغذاساز بوش مدل MUM54270DE
دارای آبمیوه گیری
دارای صفحه نمایشگر
خردکن کوچک
دارای آسیاب کن
آب مرکبات گیری
دارای خردکن
دارای همزن
عملکرد توربو
دارای چرخ گوشت
عملکرد لحظه‌ای
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
محفظه جمع آوری سیم برق
دارای مخلوط کن
پوره ساز و رب ساز
دارای خمیر زن
موجود نیست
غذاساز بوش مدل MCM3201B
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز بوش مدل MCM3201B

Bosch MCM3201B Food Processor

مدلغذاساز بوش مدل MCM3201B
دارای صفحه نمایشگر
دارای آسیاب کن
خردکن کوچک
دارای خمیر زن
آب مرکبات گیری
محفظه جمع آوری سیم برق
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
عملکرد توربو
عملکرد لحظه‌ای
پوره ساز و رب ساز
دارای آبمیوه گیری
دارای همزن
دارای چرخ گوشت
دارای مخلوط کن
دارای خردکن
موجود نیست
غذاساز بوش مدل MCM62020GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز بوش مدل MCM62020GB

Bosch MCM62020GB Food Processor

مدلغذاساز بوش مدل MCM62020GB
آب مرکبات گیری
دارای چرخ گوشت
دارای آسیاب کن
دارای همزن
دارای خردکن
محفظه جمع آوری سیم برق
دارای مخلوط کن
دارای آبمیوه گیری
عملکرد لحظه‌ای
موجود نیست
غذاساز بوش مدل MCM21B2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز بوش مدل MCM21B2

Bosch MCM21B2 Food Processor

مدلغذاساز بوش مدل MCM21B2
عملکرد لحظه‌ای
دارای آبمیوه گیری
دارای آسیاب کن
آب مرکبات گیری
دارای چرخ گوشت
تعداد تنظیمات سرعت دو سرعته
دارای مخلوط کن
محفظه جمع آوری سیم برق
دارای همزن
موجود نیست
غذاساز بوش مدل MCM2054
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز بوش مدل MCM2054

Bosch MCM2054 Food Processor

مدلغذاساز بوش مدل MCM2054
محفظه جمع آوری سیم برق
دارای آبمیوه گیری
دارای چرخ گوشت
دارای مخلوط کن
آب مرکبات گیری
دارای آسیاب کن
تعداد تنظیمات سرعت دو سرعته
موجود نیست
ماشین آشپزخانه بوش مدل MUM54420
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین آشپزخانه بوش مدل MUM54420

Bosch MUM54420 Kitchen Machine

مدلماشین آشپزخانه بوش مدل MUM54420
دارای آسیاب کن
آب مرکبات گیری
دارای صفحه نمایشگر
دارای مخلوط کن
دارای چرخ گوشت
محفظه جمع آوری سیم برق
دارای خمیر زن
عملکرد توربو
پوره ساز و رب ساز
خردکن کوچک
دارای خردکن
دارای همزن
دارای آبمیوه گیری
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
عملکرد لحظه‌ای
موجود نیست
غذاساز بوش مدل MCM4200
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز بوش مدل MCM4200

Bosch MCM4200 Food Processor

مدلغذاساز بوش مدل MCM4200
دارای همزن
دارای چرخ گوشت
دارای آسیاب کن
محفظه جمع آوری سیم برق
دارای مخلوط کن
دارای آبمیوه گیری
عملکرد لحظه‌ای
آب مرکبات گیری
موجود نیست
غذاساز بوش مدل MCM5529
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز بوش مدل MCM5529

Bosch MCM5529 Food Processor

مدلغذاساز بوش مدل MCM5529
محفظه جمع آوری سیم برق
دارای چرخ گوشت
دارای آسیاب کن
تعداد تنظیمات سرعت دو سرعته
آب مرکبات گیری
عملکرد لحظه‌ای
دارای همزن
دارای مخلوط کن
دارای آبمیوه گیری
موجود نیست
غذاساز بوش مدل MCM5540
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز بوش مدل MCM5540

Bosch MCM5540 Food Processor

مدلغذاساز بوش مدل MCM5540
عملکرد لحظه‌ای
محفظه جمع آوری سیم برق
دارای چرخ گوشت
دارای همزن
تعداد تنظیمات سرعت چهار سرعته
آب مرکبات گیری
دارای آبمیوه گیری
دارای آسیاب کن
دارای مخلوط کن
موجود نیست
انتخاب گروه