محصولات سایت

چرخ گوشت مولینکس Meat Mincers Moulinex

به فروشگاه اینترنتی چرخ گوشت مولینکس نوترین ها خوش آمدید

چرخ گوشت مولینکس مدل ME660832
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چرخ گوشت مولینکس مدل ME660832

Moulinex ME660832 Meat Mincer

مدلچرخ گوشت مولینکس مدل ME660832
امکان چرخش معکوس
سوسیس ساز
تماس بگیرید
چرخ گوشت مولینکس مدل ME620132
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چرخ گوشت مولینکس مدل ME620132

Moulinex ME620132 Meat Mincer

مدلچرخ گوشت مولینکس مدل ME620132
سوسیس ساز
امکان چرخش معکوس
تماس بگیرید
چرخ گوشت مولینکس مدل ME626132
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چرخ گوشت مولینکس مدل ME626132

Moulinex ME626132 Meat Mincer

مدلچرخ گوشت مولینکس مدل ME626132
امکان چرخش معکوس
سوسیس ساز
تماس بگیرید
چرخ گوشت مولینکس مدل ME740
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چرخ گوشت مولینکس مدل ME740

Moulinex ME740 Meat Mincer

مدلچرخ گوشت مولینکس مدل ME740
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
سوسیس ساز
امکان چرخش معکوس
تماس بگیرید
چرخ گوشت مولینکس مدل ME452
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چرخ گوشت مولینکس مدل ME452

Moulinex ME452 Meat Mincer

مدلچرخ گوشت مولینکس مدل ME452
امکان چرخش معکوس
سوسیس ساز
تماس بگیرید
چرخ گوشت مولینکس مدل ME511H
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چرخ گوشت مولینکس مدل ME511H

Moulinex ME511H Meat Mincer

مدلچرخ گوشت مولینکس مدل ME511H
امکان چرخش معکوس
سوسیس ساز
تماس بگیرید
چرخ گوشت مولینکس مدل ME6251
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چرخ گوشت مولینکس مدل ME6251

Moulinex ME6251 Mincer

مدلچرخ گوشت مولینکس مدل ME6251
امکان چرخش معکوس
سوسیس ساز
تماس بگیرید
چرخ گوشت مولینکس مدل ME41113E
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چرخ گوشت مولینکس مدل ME41113E

Moulinex ME41113E Meat Mincer

مدلچرخ گوشت مولینکس مدل ME41113E
محدوده توان مصرفی1000 تا 1500 وات
امکان چرخش معکوس
سوسیس ساز
موجود نیست
چرخ گوشت مولینکس مدل HV8 ME605
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چرخ گوشت مولینکس مدل HV8 ME605

Moulinex HV8 ME605 Mincer

مدلچرخ گوشت مولینکس مدل HV8 ME605
سوسیس ساز
امکان چرخش معکوس
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
موجود نیست
چرخ گوشت مولینکس مدل HV8 ME610
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چرخ گوشت مولینکس مدل HV8 ME610

Moulinex HV8 ME610 Mincer

مدلچرخ گوشت مولینکس مدل HV8 ME610
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
امکان چرخش معکوس
سوسیس ساز
موجود نیست
چرخ گوشت مولینکس مدل HV8 ME665
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چرخ گوشت مولینکس مدل HV8 ME665

Moulinex HV8 ME665 Mincer

مدلچرخ گوشت مولینکس مدل HV8 ME665
سوسیس ساز
امکان چرخش معکوس
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
موجود نیست
انتخاب گروه