محصولات سایت

غذاساز مولینکس Food Processor Moulinex

به فروشگاه اینترنتی غذاساز مولینکس نوترین ها خوش آمدید

غذاساز مولینکس مدل FP824H
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز مولینکس مدل FP824H

Moulinex FP824H Food Processor

مدلغذاساز مولینکس مدل FP824H
عملکرد توربو
دارای مخلوط کن
محفظه جمع آوری سیم برق
عملکرد لحظه‌ای
دارای خمیر زن
خردکن کوچک
دارای آسیاب کن
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
دارای آبمیوه گیری
دارای صفحه نمایشگر
پوره ساز و رب ساز
دارای همزن
آب مرکبات گیری
دارای چرخ گوشت
دارای خردکن
تماس بگیرید
غذاساز مولینکس مدل FP822110
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز مولینکس مدل FP822110

Moulinex FP822110 Food Processor

مدلغذاساز مولینکس مدل FP822110
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
پوره ساز و رب ساز
عملکرد توربو
آب مرکبات گیری
دارای آسیاب کن
عملکرد لحظه‌ای
محفظه جمع آوری سیم برق
دارای صفحه نمایشگر
دارای مخلوط کن
دارای خردکن
دارای آبمیوه گیری
دارای چرخ گوشت
دارای همزن
دارای خمیر زن
خردکن کوچک
تماس بگیرید
غذاساز مولینکس مدل FP826H10
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز مولینکس مدل FP826H10

Moulinex FP826H10 Food Processor

مدلغذاساز مولینکس مدل FP826H10
دارای همزن
دارای چرخ گوشت
عملکرد توربو
پوره ساز و رب ساز
عملکرد لحظه‌ای
محفظه جمع آوری سیم برق
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
دارای خردکن
دارای خمیر زن
آب مرکبات گیری
دارای آسیاب کن
دارای مخلوط کن
دارای صفحه نمایشگر
دارای آبمیوه گیری
خردکن کوچک
تماس بگیرید
غذاساز مولینکس مدل FP828H10
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز مولینکس مدل FP828H10

Moulinex FP828H10 Food Processor

مدلغذاساز مولینکس مدل FP828H10
دارای چرخ گوشت
دارای خردکن
دارای خمیر زن
دارای همزن
دارای مخلوط کن
عملکرد لحظه‌ای
خردکن کوچک
پوره ساز و رب ساز
دارای صفحه نمایشگر
عملکرد توربو
آب مرکبات گیری
دارای آبمیوه گیری
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
دارای آسیاب کن
محفظه جمع آوری سیم برق
تماس بگیرید
غذاساز مولینکس مدل FP5241
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز مولینکس مدل FP5241

Moulinex FP5241 Food Processor

مدلغذاساز مولینکس مدل FP5241
دارای صفحه نمایشگر
دارای خردکن
دارای خمیر زن
دارای آسیاب کن
دارای چرخ گوشت
عملکرد توربو
محفظه جمع آوری سیم برق
عملکرد لحظه‌ای
آب مرکبات گیری
دارای مخلوط کن
خردکن کوچک
پوره ساز و رب ساز
دارای همزن
دارای آبمیوه گیری
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
تماس بگیرید
غذاساز مولینکس مدل FP741
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز مولینکس مدل FP741

Moulinex FP741 Food Processor

مدلغذاساز مولینکس مدل FP741
عملکرد لحظه‌ای
آب مرکبات گیری
محفظه جمع آوری سیم برق
دارای همزن
خردکن کوچک
دارای مخلوط کن
پوره ساز و رب ساز
دارای خمیر زن
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
عملکرد توربو
دارای آبمیوه گیری
دارای خردکن
دارای چرخ گوشت
دارای آسیاب کن
دارای صفحه نمایشگر
تماس بگیرید
غذاساز مولینکس مدل FP7362 به همراه گوشت کوب برقی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز مولینکس مدل FP7362 به همراه گوشت کوب برقی

Moulinex FP7362 Food Processor With Hand Blender

مدلغذاساز مولینکس مدل FP7362 به همراه گوشت کوب برقی
دارای مخلوط کن
دارای خمیر زن
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
دارای آسیاب کن
آب مرکبات گیری
پوره ساز و رب ساز
دارای همزن
تعداد تنظیمات سرعت پنج سرعته
عملکرد لحظه‌ای
دارای آبمیوه گیری
تماس بگیرید
غذاساز مولینکس مدل FP7361
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز مولینکس مدل FP7361

Moulinex FP7361 Food Processor

مدلغذاساز مولینکس مدل FP7361
محفظه جمع آوری سیم برق
دارای مخلوط کن
دارای آبمیوه گیری
دارای همزن
دارای آسیاب کن
دارای چرخ گوشت
عملکرد لحظه‌ای
آب مرکبات گیری
تعداد تنظیمات سرعت پنج سرعته
تماس بگیرید
غذاساز مولینکس مدل FP654
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز مولینکس مدل FP654

Moulinex FP654 Food Processor

مدلغذاساز مولینکس مدل FP654
دارای آبمیوه گیری
دارای خمیر زن
دارای صفحه نمایشگر
دارای خردکن
دارای چرخ گوشت
محفظه جمع آوری سیم برق
خردکن کوچک
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
دارای آسیاب کن
آب مرکبات گیری
تعداد تنظیمات سرعت دو سرعته
دارای همزن
عملکرد توربو
دارای مخلوط کن
پوره ساز و رب ساز
عملکرد لحظه‌ای
تماس بگیرید
غذاساز مولینکس مدل FP513
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز مولینکس مدل FP513

Moulinex FP513 Food Processor

مدلغذاساز مولینکس مدل FP513
دارای همزن
خردکن کوچک
محفظه جمع آوری سیم برق
دارای خمیر زن
پوره ساز و رب ساز
دارای چرخ گوشت
دارای آبمیوه گیری
دارای آسیاب کن
عملکرد لحظه‌ای
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
آب مرکبات گیری
دارای خردکن
دارای صفحه نمایشگر
دارای مخلوط کن
عملکرد توربو
تماس بگیرید
غذا ساز مولینکس مدل FP211
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذا ساز مولینکس مدل FP211

Moulinex FP211 Food Processor

مدلغذا ساز مولینکس مدل FP211
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
عملکرد لحظه‌ای
تماس بگیرید
غذا ساز مولینکس مدل FP520G
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذا ساز مولینکس مدل FP520G

Moulinex FP520G Food Processor

مدلغذا ساز مولینکس مدل FP520G
دارای آبمیوه گیری
آب مرکبات گیری
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
دارای آسیاب کن
دارای همزن
خردکن کوچک
عملکرد توربو
پوره ساز و رب ساز
دارای خردکن
عملکرد لحظه‌ای
محفظه جمع آوری سیم برق
دارای خمیر زن
دارای صفحه نمایشگر
دارای چرخ گوشت
دارای مخلوط کن
تماس بگیرید
غذا ساز مولینکس مدل FP733
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذا ساز مولینکس مدل FP733

Moulinex FP733 Food Processor

مدلغذا ساز مولینکس مدل FP733
دارای همزن
عملکرد لحظه‌ای
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
دارای خمیر زن
دارای مخلوط کن
آب مرکبات گیری
تماس بگیرید
غذا ساز مولینکس مدل FP7367RT
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذا ساز مولینکس مدل FP7367RT

Moulinex FP7367RT Food Processor

مدلغذا ساز مولینکس مدل FP7367RT
عملکرد لحظه‌ای
دارای آسیاب کن
عملکرد توربو
خردکن کوچک
آب مرکبات گیری
دارای مخلوط کن
دارای صفحه نمایشگر
دارای چرخ گوشت
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
پوره ساز و رب ساز
دارای آبمیوه گیری
دارای خردکن
محفظه جمع آوری سیم برق
دارای خمیر زن
دارای همزن
تماس بگیرید
غذاساز مولینکس مدل FP903A
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز مولینکس مدل FP903A

Moulinex FP903A Food Processor

مدلغذاساز مولینکس مدل FP903A
آب مرکبات گیری
دارای خمیر زن
دارای خردکن
خردکن کوچک
پوره ساز و رب ساز
دارای آسیاب کن
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
محفظه جمع آوری سیم برق
دارای آبمیوه گیری
دارای مخلوط کن
دارای صفحه نمایشگر
عملکرد لحظه‌ای
دارای چرخ گوشت
دارای همزن
عملکرد توربو
تماس بگیرید
غذا ساز مولینکس مدل FP737
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذا ساز مولینکس مدل FP737

Moulinex FP737 Food Processor

مدلغذا ساز مولینکس مدل FP737
دارای مخلوط کن
دارای همزن
دارای چرخ گوشت
عملکرد توربو
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
دارای آبمیوه گیری
دارای خمیر زن
دارای آسیاب کن
آب مرکبات گیری
پوره ساز و رب ساز
محفظه جمع آوری سیم برق
عملکرد لحظه‌ای
خردکن کوچک
دارای صفحه نمایشگر
دارای خردکن
تماس بگیرید
غذاساز مولینکس مدل FP211110
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز مولینکس مدل FP211110

Moulinex FP211110 Food Processor

مدلغذاساز مولینکس مدل FP211110
تعداد تنظیمات سرعت دو سرعته
دارای خردکن
عملکرد لحظه‌ای
موجود نیست
غذاساز مولینکس مدل FP7331 به همراه آب مرکبات گیری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز مولینکس مدل FP7331 به همراه آب مرکبات گیری

Moulinex FP7331 Food Processor with Citrus Press

مدلغذاساز مولینکس مدل FP7331 به همراه آب مرکبات گیری
دارای آبمیوه گیری
محفظه جمع آوری سیم برق
تعداد تنظیمات سرعت دو سرعته
دارای مخلوط کن
دارای آسیاب کن
آب مرکبات گیری
دارای چرخ گوشت
دارای همزن
موجود نیست
غذاساز مولینکس مدل FP7332 به همراه آسیاب
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز مولینکس مدل FP7332 به همراه آسیاب

Moulinex FP7332 Food Processor With Grinder

مدلغذاساز مولینکس مدل FP7332 به همراه آسیاب
آب مرکبات گیری
عملکرد لحظه‌ای
دارای همزن
دارای مخلوط کن
دارای خمیر زن
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی