محصولات سایت

تلویزیون هایسنس Tv2 Hisense

به فروشگاه اینترنتی تلویزیون هایسنس نوترین ها خوش آمدید

تلویزیون ال ای دی هوشمند هایسنس مدل 43N2179PW سایز 43 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند هایسنس مدل 43N2179PW سایز 43 اینچ

Hisense 43N2179PW LED Smart TV 43 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند هایسنس مدل 43N2179PW سایز 43 اینچ
کیفیت تصویرFull HD
سه بعدی
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
آویز کردن به دیوار
نوع صفحهتخت
تماس بگیرید
تلویزیون ال ای دی هایسنس مدل 32N2173FT سایز 32 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هایسنس مدل 32N2173FT سایز 32 اینچ

Hisense 32N2173FT LED TV 32 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هایسنس مدل 32N2173FT سایز 32 اینچ
نوع صفحهتخت
آویز کردن به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرHD
سه بعدی
رابط هوشمند
تماس بگیرید
تلویزیون ال ای دی هوشمند هایسنس مدل 49N2179FT سایز 49 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند هایسنس مدل 49N2179FT سایز 49 اینچ

Hisense 49N2179FT LED Smart TV 49 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند هایسنس مدل 49N2179FT سایز 49 اینچ
نوع صفحهتخت
آویز کردن به دیوار
کیفیت تصویرFull HD
سه بعدی
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی هوشمند هایسنس مدل 65M7000UWG سایز 65 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند هایسنس مدل 65M7000UWG سایز 65 اینچ

Hisense 65M7000UWG Smart LED TV 65 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند هایسنس مدل 65M7000UWG سایز 65 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
سه بعدی
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
آویز کردن به دیوار
رابط هوشمند
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی هوشمند هایسنس مدل 55N3000 سایز 55 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند هایسنس مدل 55N3000 سایز 55 اینچ

Hisense 55N3000 Smart LED TV 55 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند هایسنس مدل 55N3000 سایز 55 اینچ
آویز کردن به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
سه بعدی
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی هوشمند هایسنس مدل 50N3000 سایز 50 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند هایسنس مدل 50N3000 سایز 50 اینچ

Hisense 50N3000 Smart LED TV 50 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند هایسنس مدل 50N3000 سایز 50 اینچ
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
آویز کردن به دیوار
سه بعدی
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
تکنولوژی صفحهLED
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی هایسنس مدل 43N2171FT سایز 43 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هایسنس مدل 43N2171FT سایز 43 اینچ

Hisense 43N2171FT LED TV 43 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هایسنس مدل 43N2171FT سایز 43 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
آویز کردن به دیوار
سه بعدی
رابط هوشمند
کیفیت تصویرFull HD
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی هایسنس مدل 55K3300UW سایز 55 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هایسنس مدل 55K3300UW سایز 55 اینچ

Hisense 55K3300UW LED TV 55 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هایسنس مدل 55K3300UW سایز 55 اینچ
سه بعدی
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
نوع صفحهتخت
آویز کردن به دیوار
رابط هوشمند
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی هایسنس مدل 50K3300UW سایز 50 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هایسنس مدل 50K3300UW سایز 50 اینچ

Hisense 50K3300UW LED TV 50 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هایسنس مدل 50K3300UW سایز 50 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
سه بعدی
نوع صفحهتخت
رابط هوشمند
آویز کردن به دیوار
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی هوشمند هایسنس مدل 55K3140 سایز 55 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند هایسنس مدل 55K3140 سایز 55 اینچ

Hisense 55K3140 Smart LED TV 55 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند هایسنس مدل 55K3140 سایز 55 اینچ
آویز کردن به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
سه بعدی
کیفیت تصویرFull HD
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی هوشمند هایسنس مدل 43N2170PW سایز 43 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند هایسنس مدل 43N2170PW سایز 43 اینچ

Hisense 43N2170PW Smart LED TV 43 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند هایسنس مدل 43N2170PW سایز 43 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
کیفیت تصویرFull HD
نوع صفحهتخت
سه بعدی
آویز کردن به دیوار
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی هوشمند هایسنس مدل 50K3110PW سایز 50 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند هایسنس مدل 50K3110PW سایز 50 اینچ

Hisense 50K3110PW Smart LED TV 50 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند هایسنس مدل 50K3110PW سایز 50 اینچ
نوع صفحهتخت
سه بعدی
آویز کردن به دیوار
رابط هوشمند
کیفیت تصویرFull HD
تکنولوژی صفحهLED
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی هوشمند هایسنس مدل 32K3110W سایز 32 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند هایسنس مدل 32K3110W سایز 32 اینچ

Hisense 32K3110W Smart LED TV 32 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند هایسنس مدل 32K3110W سایز 32 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
کیفیت تصویرHD
آویز کردن به دیوار
نوع صفحهتخت
سه بعدی
موجود نیست
انتخاب گروه