محصولات سایت

ماشین لباسشویی بلومبرگ Washing Machines Bloomberg

به فروشگاه اینترنتی ماشین لباسشویی بلومبرگ نوترین ها خوش آمدید

ماشین لباسشویی بلومبرگ مدل WNF-96491 ظرفیت 9 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی بلومبرگ مدل WNF-96491 ظرفیت 9 کیلوگرم

Blomberg WNF-96491 Washing Machine 9Kg

مدلماشین لباسشویی بلومبرگ مدل WNF-96491 ظرفیت 9 کیلوگرم
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
دارای صفحه نمایش
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
رتبه انرژی+++A
قفل کودک
بخارشو
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
موجود نیست
ماشین لباسشویی بلومبرگ مدل WNF-86691 ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی بلومبرگ مدل WNF-86691 ظرفیت 8 کیلوگرم

Blomberg WNF-86691 Washing Machine 8Kg

مدلماشین لباسشویی بلومبرگ مدل WNF-86691 ظرفیت 8 کیلوگرم
دارای صفحه نمایش
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
بخارشو
سرعت چرخش موتور1600 دور در دقیقه
قفل کودک
رتبه انرژی+++A
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
موجود نیست
ماشین لباسشویی بلومبرگ مدل BWG-486 ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی بلومبرگ مدل BWG-486 ظرفیت 8 کیلوگرم

Blomberg BWG-486 Washing Machine 8Kg

مدلماشین لباسشویی بلومبرگ مدل BWG-486 ظرفیت 8 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1600 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
بخارشو
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
قفل کودک
رتبه انرژی+++A
دارای صفحه نمایش
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
موجود نیست
ماشین لباسشویی بلومبرگ مدل WNF-8422 ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی بلومبرگ مدل WNF-8422 ظرفیت 8 کیلوگرم

Blomberg WNF-8422 Washing Machine 8Kg

مدلماشین لباسشویی بلومبرگ مدل WNF-8422 ظرفیت 8 کیلوگرم
رتبه انرژی++A
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
دارای صفحه نمایش
بخارشو
قفل کودک
موجود نیست
ماشین لباسشویی بلومبرگ مدل BWG-484 ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی بلومبرگ مدل BWG-484 ظرفیت 8 کیلوگرم

Blomberg BWG-484 Washing Machine 8Kg

مدلماشین لباسشویی بلومبرگ مدل BWG-484 ظرفیت 8 کیلوگرم
دارای صفحه نمایش
قفل کودک
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
بخارشو
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
رتبه انرژی+++A
موجود نیست
ماشین لباسشویی بلومبرگ مدل BWG-374 ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی بلومبرگ مدل BWG-374 ظرفیت 7 کیلوگرم

Blomberg BWG-374 Washing Machine 7Kg

مدلماشین لباسشویی بلومبرگ مدل BWG-374 ظرفیت 7 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
رتبه انرژی+++A
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
دارای صفحه نمایش
موجود نیست
ماشین لباسشویی بلومبرگ مدل WAFN-81230 ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی بلومبرگ مدل WAFN-81230 ظرفیت 8 کیلوگرم

Blomberg WAFN-81230 Washing Machine 8Kg

مدلماشین لباسشویی بلومبرگ مدل WAFN-81230 ظرفیت 8 کیلوگرم
دارای صفحه نمایش
رتبه انرژی+++A
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
قفل کودک
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
موجود نیست
ماشین لباسشویی بلومبرگ مدل WAFN-71020 ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی بلومبرگ مدل WAFN-71020 ظرفیت 7 کیلوگرم

Blomberg WAFN-71020 Washing Machine 7Kg

مدلماشین لباسشویی بلومبرگ مدل WAFN-71020 ظرفیت 7 کیلوگرم
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
دارای صفحه نمایش
رتبه انرژی++A
سرعت چرخش موتور1000 دور در دقیقه
قفل کودک
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
موجود نیست
ماشین لباسشویی بلومبرگ مدل WAFN-91430 با ظرفیت 9 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی بلومبرگ مدل WAFN-91430 با ظرفیت 9 کیلوگرم

Blomberg WAFN-91430 Washing Machine 9Kg

مدلماشین لباسشویی بلومبرگ مدل WAFN-91430 با ظرفیت 9 کیلوگرم
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
قفل کودک
دارای صفحه نمایش
رتبه انرژی+++A
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
موجود نیست
انتخاب گروه