محصولات سایت

هود داتیس Hood Datees

به فروشگاه اینترنتی هود داتیس نوترین ها خوش آمدید

هودمورب داتیس مدل ورتو
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هودمورب داتیس مدل ورتو

Datees Hood

مدلهودمورب داتیس مدل ورتو
روشنایی
دور فوق سریع
امکان خاموش شدن خودکار
تعداد دور موتور عادی3
امکان تغییر طول پوشش دودکش
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
مدل کلیدفشاری
قطر دهانه خروجی هوا12
دارای ریموت
در
مدل باز شدن دردستی
تعداد موتوریک عدد
دارای صفحه نمایش
حسگر دود
حسگر حرارت
تماس بگیرید
هودمورب داتیس مدل مارینا سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هودمورب داتیس مدل مارینا سایز 90

Datees Hood/Marina

مدلهودمورب داتیس مدل مارینا سایز 90
دارای ریموت
دارای صفحه نمایش
مدل باز شدن دردستی
مدل کلیدلمسی
امکان تغییر طول پوشش دودکش
تعداد دور موتور عادی3
در
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
حسگر دود
دور فوق سریع
تعداد موتوریک عدد
حسگر حرارت
امکان خاموش شدن خودکار
روشنایی
قطر دهانه خروجی هوا12
تماس بگیرید
هود مورب داتیس مدل ویتا سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود مورب داتیس مدل ویتا سایز 90

Datees Hood/Vita

مدلهود مورب داتیس مدل ویتا سایز 90
حسگر حرارت
دارای ریموت
حسگر دود
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
امکان خاموش شدن خودکار
تعداد دور موتور عادی3
مدل کلیدفشاری
مدل باز شدن دردستی
تعداد موتوریک عدد
دارای صفحه نمایش
در
روشنایی
دور فوق سریع
امکان تغییر طول پوشش دودکش
قطر دهانه خروجی هوا12
تماس بگیرید
هود مورب داتیس مدل کلاسیک سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود مورب داتیس مدل کلاسیک سایز 90

Datees Hood/classic

مدلهود مورب داتیس مدل کلاسیک سایز 90
در
امکان تغییر طول پوشش دودکش
روشنایی
امکان خاموش شدن خودکار
قطر دهانه خروجی هوا12
حسگر حرارت
دارای صفحه نمایش
حسگر دود
مدل کلیدلمسی
مدل باز شدن دردستی
دارای ریموت
تعداد دور موتور عادی3
دور فوق سریع
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
تماس بگیرید
هودمورب داتیس مدل آدمیرال سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هودمورب داتیس مدل آدمیرال سایز 90

Datees Hood

مدلهودمورب داتیس مدل آدمیرال سایز 90
قطر دهانه خروجی هوا10
حسگر دود
امکان خاموش شدن خودکار
در
دارای صفحه نمایش
مدل باز شدن دردستی
دور فوق سریع
تعداد موتوریک عدد
دارای ریموت
روشنایی
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
حسگر حرارت
امکان تغییر طول پوشش دودکش
تعداد دور موتور عادی3
مدل کلیدلمسی
تماس بگیرید
هود شومینه‌ای داتیس مدل Liberta 2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود شومینه‌ای داتیس مدل Liberta 2

Datees Liberta 2 Chimny Hood

مدلهود شومینه‌ای داتیس مدل Liberta 2
تعداد دور موتور عادی6
حسگر دود
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
دارای ریموت
مدل کلیدلمسی
روشنایی
تماس بگیرید
هود شومینه‌ای داتیس مدل Melody Moj
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود شومینه‌ای داتیس مدل Melody Moj

Datees Melody Moj Chimny Hood

مدلهود شومینه‌ای داتیس مدل Melody Moj
مدل کلیدلمسی
تعداد دور موتور عادی3
تعداد موتوریک عدد
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
دارای ریموت
روشنایی
حسگر دود
تماس بگیرید
هود شومینه‌ای داتیس مدل Melody سایز 88
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود شومینه‌ای داتیس مدل Melody سایز 88

Datees Melody Chimny Hood Size 88

مدلهود شومینه‌ای داتیس مدل Melody سایز 88
دارای ریموت
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
تعداد دور موتور عادی3
مدل کلیدلمسی
روشنایی
تعداد موتوریک عدد
حسگر دود
تماس بگیرید
هود شومینه‌ای داتیس مدل Ponte
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود شومینه‌ای داتیس مدل Ponte

Datees Ponte Chimny Hood

مدلهود شومینه‌ای داتیس مدل Ponte
مدل کلیدلمسی
حسگر دود
تعداد موتوریک عدد
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
روشنایی
دارای ریموت
تعداد دور موتور عادی3
تماس بگیرید
هود شومینه‌ای داتیس مدل Spring Onion
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود شومینه‌ای داتیس مدل Spring Onion

Datees Spring Onion Chimny Hood

مدلهود شومینه‌ای داتیس مدل Spring Onion
تعداد دور موتور عادی3
دارای ریموت
حسگر دود
تعداد موتوریک عدد
روشنایی
مدل کلیدلمسی
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
تماس بگیرید
هود شومینه‌ای داتیس مدل Telka Onion Smile
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود شومینه‌ای داتیس مدل Telka Onion Smile

Datees Telka Onion Smile Chimny Hood

مدلهود شومینه‌ای داتیس مدل Telka Onion Smile
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
تعداد موتوریک عدد
حسگر دود
روشنایی
مدل کلیدلمسی
تعداد دور موتور عادی3
دارای ریموت
تماس بگیرید
هود شومینه‌ای داتیس مدل Admiral سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود شومینه‌ای داتیس مدل Admiral سایز 90

Datees Admiral Chimny Hood Size 90

مدلهود شومینه‌ای داتیس مدل Admiral سایز 90
تعداد موتوریک عدد
دارای ریموت
مدل کلیدلمسی
امکان خاموش شدن خودکار
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
تعداد دور موتور عادی3
حسگر دود
روشنایی
تماس بگیرید
هود مورب داتیس مدل رومر سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود مورب داتیس مدل رومر سایز 90

مدلهود مورب داتیس مدل رومر سایز 90
امکان خاموش شدن خودکار
دارای صفحه نمایش
مدل کلیدلمسی
دور فوق سریع
امکان تغییر طول پوشش دودکش
در
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
قطر دهانه خروجی هوا10
تعداد دور موتور عادی3
دارای ریموت
حسگر دود
تعداد موتوریک عدد
مدل باز شدن دردستی
حسگر حرارت
روشنایی
موجود نیست
هود مورب داتیس مدل سویل سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود مورب داتیس مدل سویل سایز 90

sevil Hood

مدلهود مورب داتیس مدل سویل سایز 90
دارای ریموت
تعداد دور موتور عادی3
قطر دهانه خروجی هوا12
حسگر حرارت
مدل باز شدن دردستی
تعداد موتوریک عدد
مدل کلیدفشاری
دارای صفحه نمایش
روشنایی
در
امکان تغییر طول پوشش دودکش
حسگر دود
امکان خاموش شدن خودکار
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
دور فوق سریع
موجود نیست
هود شومینه‌ای داتیس مدل Telka Onion
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود شومینه‌ای داتیس مدل Telka Onion

Datees Telka Onion Chimny Hood

مدلهود شومینه‌ای داتیس مدل Telka Onion
دارای ریموت
حسگر دود
تعداد موتوریک عدد
روشنایی
مدل کلیدلمسی
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
تعداد دور موتور عادی3
موجود نیست
هود شومینه ای داتیس مدل Admiral سایز 88
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود شومینه ای داتیس مدل Admiral سایز 88

Datees Admiral Chimny Hood Size 88

مدلهود شومینه ای داتیس مدل Admiral سایز 88
امکان خاموش شدن خودکار
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
مدل کلیدلمسی
حسگر دود
دارای ریموت
روشنایی
تعداد موتوریک عدد
تعداد دور موتور عادی3
موجود نیست
انتخاب گروه