محصولات سایت

توستر تفال Toaster Tefal

به فروشگاه اینترنتی توستر تفال نوترین ها خوش آمدید

توستر تفال مدل TL365x11
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

توستر تفال مدل TL365x11

Tefal TL365x11 Toaster

مدلتوستر تفال مدل TL365x11
قابلیت یخ زدایی
کشوی جمع آوری خرده نان
قابلیت تنظیم حرارت
نمایشگر
قابلیت شست و شو
تعداد درگاه قرارگیری نان2
تماس بگیرید
توستر تفال مدل TL365ETR
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

توستر تفال مدل TL365ETR

Tefal TL365ETR Toaster

مدلتوستر تفال مدل TL365ETR
کشوی جمع آوری خرده نان
قابلیت تنظیم حرارت
قابلیت شست و شو
قابلیت یخ زدایی
نمایشگر
تعداد درگاه قرارگیری نان1
تماس بگیرید
توستر تفال مدل TT3650
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

توستر تفال مدل TT3650

Tefal TT3650 Toaster

مدلتوستر تفال مدل TT3650
تعداد درگاه قرارگیری نان2
کشوی جمع آوری خرده نان
قابلیت یخ زدایی
قابلیت تنظیم حرارت
قابلیت شست و شو
نمایشگر
تماس بگیرید
توستر تفال مدل TT2200 Invent
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

توستر تفال مدل TT2200 Invent

Tefal TT2200 Invent Toaster

مدلتوستر تفال مدل TT2200 Invent
تعداد درگاه قرارگیری نان2
نمایشگر
کشوی جمع آوری خرده نان
قابلیت تنظیم حرارت
قابلیت یخ زدایی
تماس بگیرید
توستر تفال مدل TL3601
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

توستر تفال مدل TL3601

Tefal TL3601Toaster

مدلتوستر تفال مدل TL3601
قابلیت شست و شو
تعداد درگاه قرارگیری نان1
قابلیت تنظیم حرارت
کشوی جمع آوری خرده نان
قابلیت یخ زدایی
نمایشگر
موجود نیست
توستر تفال مدل TL2200 Invent
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

توستر تفال مدل TL2200 Invent

Tefal TL2200 Invent Toaster

مدلتوستر تفال مدل TL2200 Invent
کشوی جمع آوری خرده نان
نمایشگر
قابلیت تنظیم حرارت
قابلیت یخ زدایی
تعداد درگاه قرارگیری نان1
موجود نیست
توستر تفال مدل TL3561 Express LS
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

توستر تفال مدل TL3561 Express LS

Tefal TL3561 Express LS Toaster

مدلتوستر تفال مدل TL3561 Express LS
قابلیت تنظیم حرارت
تعداد درگاه قرارگیری نان1
کشوی جمع آوری خرده نان
نمایشگر
قابلیت یخ زدایی
موجود نیست
توستر تفال مدل TT3561 Express 2S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

توستر تفال مدل TT3561 Express 2S

Tefal TT3561 Express 2S Toaster

مدلتوستر تفال مدل TT3561 Express 2S
تعداد درگاه قرارگیری نان2
کشوی جمع آوری خرده نان
قابلیت تنظیم حرارت
نمایشگر
قابلیت یخ زدایی
موجود نیست
توستر و تخم‌‌مرغ‌‌پز تفال مدل TT5500
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

توستر و تخم‌‌مرغ‌‌پز تفال مدل TT5500

Tefal TT5500 Toastr And Egg Cooker

مدلتوستر و تخم‌‌مرغ‌‌پز تفال مدل TT5500
تعداد درگاه قرارگیری نان2
کشوی جمع آوری خرده نان
قابلیت تنظیم حرارت
قابلیت شست و شو
نمایشگر
قابلیت یخ زدایی
موجود نیست
توستر تفال مدل TT3571 Express 2S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

توستر تفال مدل TT3571 Express 2S

Tefal TT3571 Express 2S Toaster

مدلتوستر تفال مدل TT3571 Express 2S
تعداد درگاه قرارگیری نان2
قابلیت یخ زدایی
قابلیت تنظیم حرارت
قابلیت شست و شو
کشوی جمع آوری خرده نان
نمایشگر
موجود نیست
توستر تفال مدل TT5700 Toast n Light
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

توستر تفال مدل TT5700 Toast n Light

Tefal TT5700 Toast n Light Toaster

مدلتوستر تفال مدل TT5700 Toast n Light
تعداد درگاه قرارگیری نان2
نمایشگر
قابلیت یخ زدایی
قابلیت تنظیم حرارت
کشوی جمع آوری خرده نان
موجود نیست
انتخاب گروه