محصولات سایت

کتری برقی تفال Boiler Tefal

به فروشگاه اینترنتی کتری برقی تفال نوترین ها خوش آمدید

کتری برقی تفال مدل KO3308
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتری برقی تفال مدل KO3308

Tefal KO3308 Electric Kettle

مدلکتری برقی تفال مدل KO3308
ظرفیت1.5 تا 2 لیتر
امکان قابلیت تنظیم دما
تماس بگیرید
کتری برقی تفال سری جاستین مدل BF5620
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتری برقی تفال سری جاستین مدل BF5620

Tefal Justine BF5620 Electric Kettle

تماس بگیرید
کتری برقی تفال سری اکسپرس مدل KO2991
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتری برقی تفال سری اکسپرس مدل KO2991

Tefal Express KO2991 Electric Kettle

مدلکتری برقی تفال سری اکسپرس مدل KO2991
خاصیت گرم نگهدار
خاموشی خودکار
امکان قابلیت تنظیم دما
تماس بگیرید
کتری برقی تفال مدل KI150D10
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتری برقی تفال مدل KI150D10

Tefal KI150D10 Electric Kettle

مدلکتری برقی تفال مدل KI150D10
ظرفیت1.5 تا 2 لیتر
خاصیت گرم نگهدار
خاموشی خودکار
امکان قابلیت تنظیم دما
موجود نیست
کتری برقی تفال مدل KI150
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتری برقی تفال مدل KI150

Tefal KI150 Electric Kettle

مدلکتری برقی تفال مدل KI150
خاصیت گرم نگهدار
خاموشی خودکار
امکان قابلیت تنظیم دما
موجود نیست
کتری برقی تفال مدل KI110D
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتری برقی تفال مدل KI110D

Tefal KI110D Electric Kettle

موجود نیست
کتری برقی تفال سری ویتسس مدل BF2120
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتری برقی تفال سری ویتسس مدل BF2120

Tefal Vitesse BF2120 Electric Kettle

موجود نیست
کتری برقی تفال سری مینی مدل BF8120
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتری برقی تفال سری مینی مدل BF8120

Tefal Mini BF8120 Electric Kettle

موجود نیست
کتری برقی تفال سری ویتس مدل BF6120
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتری برقی تفال سری ویتس مدل BF6120

Tefal Vitesse 1 litre BF6120 Electric Kettle

موجود نیست
کتری برقی تفال سری ویتسس مدل BF6620
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتری برقی تفال سری ویتسس مدل BF6620

Tefal VitesseS BF6620 Electric Kettle

مدلکتری برقی تفال سری ویتسس مدل BF6620
خاصیت گرم نگهدار
امکان قابلیت تنظیم دما
ظرفیت1.5 تا 2 لیتر
خاموشی خودکار
موجود نیست
کتری برقی تفال سری مینی مدل BI8125
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتری برقی تفال سری مینی مدل BI8125

Tefal Mini BI8125 Electric Kettle

موجود نیست
کتری برقی تفال سری اکسپرس مدل BI6625
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتری برقی تفال سری اکسپرس مدل BI6625

Tefal Express BI6625 Electric Kettle

موجود نیست
کتری برقی تفال سری رمینیس مدل KI2020
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتری برقی تفال سری رمینیس مدل KI2020

Tefal Reminisce KI2020 Electric Kettle

موجود نیست
کتری برقی تفال سری ویتس مدل BI7625
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتری برقی تفال سری ویتس مدل BI7625

Tefal Vitesse BI7625 Electric Kettle

مدلکتری برقی تفال سری ویتس مدل BI7625
خاصیت گرم نگهدار
امکان قابلیت تنظیم دما
ظرفیت1.5 تا 2 لیتر
موجود نیست
انتخاب گروه