محصولات سایت

آبمیوه گیری تفال Juicer Tefal

به فروشگاه اینترنتی آبمیوه گیری تفال نوترین ها خوش آمدید

آبمیوه گیری تفال مدل ZN655
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری تفال مدل ZN655

Tefal ZN655 Juicer

مدلآبمیوه گیری تفال مدل ZN655
دارای آسیاب کن
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخزن آب میوه گیری
مخزن تفاله
عملکردتک کاره
سیستم ضد چکه
سوئیچ ایمنی
دارای مخلوط کن
تماس بگیرید
آبمیوه گیری تفال مدل ZC255B
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری تفال مدل ZC255B

Tefal ZC255B Juicer

مدلآبمیوه گیری تفال مدل ZC255B
نوع آبمیوه گیریبرقی
دارای آسیاب کن
سوئیچ ایمنی
سیستم ضد چکه
دارای مخلوط کن
عملکردتک کاره
تماس بگیرید
آبمیوه گیری تفال مدل ZE581B38
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری تفال مدل ZE581B38

Tefal ZE581B38 Juicer

مدلآبمیوه گیری تفال مدل ZE581B38
دارای آسیاب کن
نوع آبمیوه گیریبرقی
عملکردتک کاره
سوئیچ ایمنی
مخزن تفاله
دارای مخلوط کن
سیستم ضد چکه
مخزن آب میوه گیری
موجود نیست
آبمیوه گیری تفال مدل ZE585H38
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری تفال مدل ZE585H38

Tefal ZE585H38 Juicer

مدلآبمیوه گیری تفال مدل ZE585H38
سیستم ضد چکه
دارای آسیاب کن
نوع آبمیوه گیریبرقی
سوئیچ ایمنی
عملکردتک کاره
دارای مخلوط کن
موجود نیست
آبمیوه گیری تفال مدل ZC500H38
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری تفال مدل ZC500H38

Tefal ZC500H38 Juicer

مدلآبمیوه گیری تفال مدل ZC500H38
دارای آسیاب کن
سیستم ضد چکه
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخزن تفاله
دارای مخلوط کن
مخزن آب میوه گیری
سوئیچ ایمنی
عملکردتک کاره
موجود نیست
آبمیوه گیری تفال سیتروس پرس ZP100
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری تفال سیتروس پرس ZP100

Tefal Citrus Press ZP100 Juicer

مدلآبمیوه گیری تفال سیتروس پرس ZP100
مخزن تفاله
سوئیچ ایمنی
عملکردتک کاره
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخزن آب میوه گیری
موجود نیست
آبمیوه گیری تفال جویس اکسترکتور ZN250
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری تفال جویس اکسترکتور ZN250

Tefal Juice Extractor ZN250 Juicer

مدلآبمیوه گیری تفال جویس اکسترکتور ZN250
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخزن آب میوه گیری
سیستم ضد چکه
سوئیچ ایمنی
عملکردتک کاره
مخزن تفاله
موجود نیست
آبمیوه گیری تفال الی ZN3551
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری تفال الی ZN3551

Tefal Elea ZN3551 Juicer

مدلآبمیوه گیری تفال الی ZN3551
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخزن آب میوه گیری
عملکرددو کاره
سیستم ضد چکه
موجود نیست
آبمیوه گیری تفال الی ZN355C
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری تفال الی ZN355C

Tefal Elea ZN355C Juicer

مدلآبمیوه گیری تفال الی ZN355C
مخزن آب میوه گیری
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخزن تفاله
عملکرددو کاره
سیستم ضد چکه
موجود نیست
آبمیوه گیری تفال جویس اکسترکتور ZE810
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری تفال جویس اکسترکتور ZE810

Tefal Juice Extractor ZE810 Juicer

مدلآبمیوه گیری تفال جویس اکسترکتور ZE810
سوئیچ ایمنی
سیستم ضد چکه
دارای مخلوط کن
مخزن آب میوه گیری
نوع آبمیوه گیریبرقی
دارای آسیاب کن
عملکردتک کاره
مخزن تفاله
موجود نیست
انتخاب گروه