محصولات سایت

آبمیوه گیری تکنو Juicer Techno

به فروشگاه اینترنتی آبمیوه گیری تکنو نوترین ها خوش آمدید

آبمیوه گیری تکنو مدل Te-308
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری تکنو مدل Te-308

Techno Te-308 Juicer

مدلآبمیوه گیری تکنو مدل Te-308
عملکردچهار کاره
مخزن تفاله
سوئیچ ایمنی
دارای مخلوط کن
دارای آسیاب کن
نوع آبمیوه گیریبرقی
تماس بگیرید
آبمیوه گیری تکنو مدل Te-312
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری تکنو مدل Te-312

Techno Te-312 Juicer

مدلآبمیوه گیری تکنو مدل Te-312
مخزن تفاله
سوئیچ ایمنی
مخزن آب میوه گیری
نوع آبمیوه گیریدستی
دارای مخلوط کن
دارای آسیاب کن
عملکردچهار کاره
سیستم ضد چکه
موجود نیست
آبمیوه گیری تکنو مدل Te-311
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری تکنو مدل Te-311

Techno Te-311 Juicer

مدلآبمیوه گیری تکنو مدل Te-311
مخزن آب میوه گیری
عملکردچهار کاره
دارای آسیاب کن
مخزن تفاله
نوع آبمیوه گیریبرقی
دارای مخلوط کن
سوئیچ ایمنی
سیستم ضد چکه
موجود نیست
آبمیوه گیری تکنو مدل Te-290
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری تکنو مدل Te-290

Techno Te-290 Juicer

مدلآبمیوه گیری تکنو مدل Te-290
عملکردتک کاره
دارای آسیاب کن
دارای مخلوط کن
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخزن آب میوه گیری
مخزن تفاله
سوئیچ ایمنی
سیستم ضد چکه
موجود نیست
آبمیوه گیری تکنو مدل Te-309
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری تکنو مدل Te-309

Techno Te-309 Juicer

مدلآبمیوه گیری تکنو مدل Te-309
سیستم ضد چکه
دارای مخلوط کن
مخزن تفاله
دارای آسیاب کن
مخزن آب میوه گیری
عملکردچهار کاره
سوئیچ ایمنی
نوع آبمیوه گیریبرقی
موجود نیست
آبمیوه گیری تکنو مدل Te-310
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری تکنو مدل Te-310

Techno Te-310 Juicer

مدلآبمیوه گیری تکنو مدل Te-310
مخزن تفاله
سوئیچ ایمنی
نوع آبمیوه گیریبرقی
سیستم ضد چکه
دارای مخلوط کن
عملکردپنج کاره
مخزن آب میوه گیری
دارای آسیاب کن
موجود نیست
آبمیوه گیری تکنو مدل Te-307
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری تکنو مدل Te-307

Techno Te-307 Juicer

مدلآبمیوه گیری تکنو مدل Te-307
عملکردچهار کاره
نوع آبمیوه گیریبرقی
دارای آسیاب کن
مخزن تفاله
دارای مخلوط کن
سوئیچ ایمنی
موجود نیست
انتخاب گروه