محصولات سایت

جاروبرقی آرزوم Vaccum Cleaner Arzum

به فروشگاه اینترنتی جاروبرقی آرزوم نوترین ها خوش آمدید

جاروبرقی آرزوم مدل AR4001
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی آرزوم مدل AR4001

Arzum AR4001 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی آرزوم مدل AR4001
پاکت جارو برقی
لوله تلسکوپی
جذب کنند مایعات
دارای کنترل روی دسته
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
تماس بگیرید
جاروبرقی آرزوم مدل AR4005
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی آرزوم مدل AR4005

Arzum AR4005 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی آرزوم مدل AR4005
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
دارای کنترل روی دسته
جذب کنند مایعات
پاکت جارو برقی
سیم جمع کن خودکار
تماس بگیرید
جاروبرقی آرزوم مدل AR4066
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی آرزوم مدل AR4066

Arzum AR4066 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی آرزوم مدل AR4066
جذب کنند مایعات
لوله تلسکوپی
دارای کنترل روی دسته
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
موجود نیست
جاروبرقی آرزوم مدل AR4065
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی آرزوم مدل AR4065

Arzum AR4065 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی آرزوم مدل AR4065
سیم جمع کن خودکار
جذب کنند مایعات
لوله تلسکوپی
دارای کنترل روی دسته
فیلتر بهداشتی
موجود نیست
جاروبرقی آرزوم مدل AR4007
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی آرزوم مدل AR4007

Arzum AR4007 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی آرزوم مدل AR4007
سیم جمع کن خودکار
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
دارای کنترل روی دسته
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
پاکت جارو برقی
جذب کنند مایعات
موجود نیست
جاروبرقی آرزوم مدل AR4009
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی آرزوم مدل AR4009

Arzum AR4009 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی آرزوم مدل AR4009
دارای کنترل روی دسته
پاکت جارو برقی
نوع فیلتر خروجیHEPA14
سیم جمع کن خودکار
لوله تلسکوپی
جذب کنند مایعات
فیلتر بهداشتی
موجود نیست
جاروبرقی آرزوم مدل AR4016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی آرزوم مدل AR4016

Arzum AR4016 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی آرزوم مدل AR4016
لوله تلسکوپی
پاکت جارو برقی
نوع فیلتر خروجیHEPA
سیم جمع کن خودکار
دارای کنترل روی دسته
جذب کنند مایعات
فیلتر بهداشتی
موجود نیست
جاروبرقی آرزوم مدل AR497
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی آرزوم مدل AR497

Arzum AR497 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی آرزوم مدل AR497
لوله تلسکوپی
دارای کنترل روی دسته
پاکت جارو برقی
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
جذب کنند مایعات
موجود نیست
جاروبرقی آرزوم مدل AR487
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی آرزوم مدل AR487

Arzum AR487 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی آرزوم مدل AR487
فیلتر بهداشتی
جذب کنند مایعات
موجود نیست
جاروبرقی آرزوم مدل AR470
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی آرزوم مدل AR470

Arzum AR470 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی آرزوم مدل AR470
جذب کنند مایعات
دارای کنترل روی دسته
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
پاکت جارو برقی
لوله تلسکوپی
نوع فیلتر خروجیHEPA
موجود نیست
جاروبرقی آرزوم مدل AR461
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی آرزوم مدل AR461

Arzum AR461 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی آرزوم مدل AR461
دارای کنترل روی دسته
نوع فیلتر خروجیHEPA
پاکت جارو برقی
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
جذب کنند مایعات
موجود نیست
انتخاب گروه