محصولات سایت

اتو پارس خزر Iron Pars Khazar

به فروشگاه اینترنتی اتو پارس خزر نوترین ها خوش آمدید

اتو بخار پارس خزر مدل SI-DS-411
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار پارس خزر مدل SI-DS-411

Pars Khazar SI-DS-411 Steam Iron

مدلاتو بخار پارس خزر مدل SI-DS-411
دارای سیستم ضد رسوب
دارای مخزن رسوب
بخار دهنده عمودی
سیستم خاموشی خودکار
سیستم ضدچکه
تماس بگیرید
اتوبخار پارس خزر مدل SI-503
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتوبخار پارس خزر مدل SI-503

Pars Khazar SI-503 Steam Iron

مدلاتوبخار پارس خزر مدل SI-503
سیستم خاموشی خودکار
دارای مخزن رسوب
سیستم ضدچکه
بخار دهنده عمودی
دارای سیستم ضد رسوب
تماس بگیرید
اتو بخار پارس خزر مدل SI-602
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار پارس خزر مدل SI-602

Pars Khazar SI-602 Steam Iron

مدلاتو بخار پارس خزر مدل SI-602
بخار دهنده عمودی
دارای سیستم ضد رسوب
دارای مخزن رسوب
تماس بگیرید
اتو بخار پارس خزر مدل SI-702
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار پارس خزر مدل SI-702

Pars Khazar SI-702 Steam Iron

مدلاتو بخار پارس خزر مدل SI-702
دارای سیستم ضد رسوب
دارای مخزن رسوب
بخار دهنده عمودی
سیستم خاموشی خودکار
سیستم ضدچکه
تماس بگیرید
اتو بخار پارس خزر مدل SI-DS-501
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار پارس خزر مدل SI-DS-501

Pars Khazar SI-DS-501 Steam Iron

مدلاتو بخار پارس خزر مدل SI-DS-501
دارای مخزن رسوب
بخار دهنده عمودی
سیستم ضدچکه
دارای سیستم ضد رسوب
سیستم خاموشی خودکار
موجود نیست
اتو بخار پارس خزر مدل SI-S411
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار پارس خزر مدل SI-S411

Pars Khazar SI-S411 Steam Iron

مدلاتو بخار پارس خزر مدل SI-S411
بخار دهنده عمودی
دارای سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
سیستم خاموشی خودکار
موجود نیست
اتو بخار پارس خزر مدل SI-PC301
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار پارس خزر مدل SI-PC301

Pars Khazar SI-PC301 Steam Iron

مدلاتو بخار پارس خزر مدل SI-PC301
سیستم ضدچکه
بخار دهنده عمودی
سیستم خاموشی خودکار
موجود نیست
اتو بخار پارس خزر مدل SI-S201
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار پارس خزر مدل SI-S201

Pars Khazar SI-S201 Steam Iron

مدلاتو بخار پارس خزر مدل SI-S201
دارای سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
موجود نیست
اتو بخار پارس خزر مدل SI-PC201
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار پارس خزر مدل SI-PC201

Pars Khazar SI-PC201 Steam Iron

موجود نیست
اتو بخار پارس خزر مدل SI-DB501
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار پارس خزر مدل SI-DB501

Pars Khazar SI-DB501 Steam Iron

مدلاتو بخار پارس خزر مدل SI-DB501
سیستم خاموشی خودکار
دارای سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
بخار دهنده عمودی
موجود نیست
اتو بخار پارس خزر مدل SI-S501
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار پارس خزر مدل SI-S501

Pars Khazar SI-S501 Steam Iron

مدلاتو بخار پارس خزر مدل SI-S501
دارای سیستم ضد رسوب
بخار دهنده عمودی
سیستم خاموشی خودکار
موجود نیست
اتو بخار پارس خزر مدل SI-DG501
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار پارس خزر مدل SI-DG501

Pars Khazar SI-DG501 Steam Iron

مدلاتو بخار پارس خزر مدل SI-DG501
سیستم خاموشی خودکار
بخار دهنده عمودی
موجود نیست
انتخاب گروه