محصولات سایت

ماشین لباسشویی کندی Washing Machines Candy

به فروشگاه اینترنتی ماشین لباسشویی کندی نوترین ها خوش آمدید

ماشین لباسشویی کندی مدل GS1079DC/K-IR ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی کندی مدل GS1079DC/K-IR ظرفیت 7 کیلوگرم

Candy GS1079DC/K-IR Washing Machine - 7 Kg

مدلماشین لباسشویی کندی مدل GS1079DC/K-IR ظرفیت 7 کیلوگرم
بخارشو
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
رتبه انرژیA
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
قفل کودک
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی کندی مدل GF-1414 با ظرفیت 14 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی کندی مدل GF-1414 با ظرفیت 14 کیلوگرم

Candy GF-1414LWHCS Washing Machine - 14 Kg

مدلماشین لباسشویی کندی مدل GF-1414 با ظرفیت 14 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
بخارشو
قفل کودک
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی کندی مدل GSF-1410 با ظرفیت 10 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی کندی مدل GSF-1410 با ظرفیت 10 کیلوگرم

Candy GSF-1410 Washing Machine - 10 Kg

مدلماشین لباسشویی کندی مدل GSF-1410 با ظرفیت 10 کیلوگرم
ظرفیت دیگ10 کیلوگرم
قفل کودک
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت راست
بخارشو
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی کندی مدل GVP-1409 با ظرفیت 9 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی کندی مدل GVP-1409 با ظرفیت 9 کیلوگرم

Candy GVP-1409 Washing Machine - 9 Kg

مدلماشین لباسشویی کندی مدل GVP-1409 با ظرفیت 9 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
بخارشو
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
قفل کودک
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی کندی مدل CSV1289DC3/K-IRAN با ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی کندی مدل CSV1289DC3/K-IRAN با ظرفیت 8 کیلوگرم

Candy CSV1289DC3/K-IRAN Washing Machine-8 Kg

مدلماشین لباسشویی کندی مدل CSV1289DC3/K-IRAN با ظرفیت 8 کیلوگرم
بخارشو
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
قفل کودک
جهت بازشدن دربه سمت چپ
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی و خشک کن توکار کندی مدل CDB-485-D با ظرفیت 8 کیلوگرم و 3 کیلوگرم خشک کن
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی و خشک کن توکار کندی مدل CDB-485-D با ظرفیت 8 کیلوگرم و 3 کیلوگرم خشک کن

Candy CDB-485-DN/1 Built-In Washing Machine 8Kg and Dryer 5Kg

مدلماشین لباسشویی و خشک کن توکار کندی مدل CDB-485-D با ظرفیت 8 کیلوگرم و 3 کیلوگرم خشک کن
قفل کودک
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
تماس بگیرید
خشک کن توکار کندی مدل GVC-D913B با ظرفیت 9 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خشک کن توکار کندی مدل GVC-D913B با ظرفیت 9 کیلوگرم

Candy GVC-D913B Built-In Dryer 9Kg

مدلخشک کن توکار کندی مدل GVC-D913B با ظرفیت 9 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قفل کودک
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی کندی مدل GF1413LWHCS با ظرفیت 13 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی کندی مدل GF1413LWHCS با ظرفیت 13 کیلوگرم

Candy GF1413LWHCS Washing Machine - 13Kg

مدلماشین لباسشویی کندی مدل GF1413LWHCS با ظرفیت 13 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
قفل کودک
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
بخارشو
ظرفیت دیگ13 کیلوگرم
موجود نیست
ماشین لباسشویی کندی مدل GSF-149LHC3 با ظرفیت 9 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی کندی مدل GSF-149LHC3 با ظرفیت 9 کیلوگرم

Candy GSF-149LHC3 Washing Machine - 9 Kg

مدلماشین لباسشویی کندی مدل GSF-149LHC3 با ظرفیت 9 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قفل کودک
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
بخارشو
موجود نیست
ماشین لباسشویی کندی مدل GVP-148TC3 با ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی کندی مدل GVP-148TC3 با ظرفیت 8 کیلوگرم

Candy GVP-148TC3 Washing Machine - 8 Kg

مدلماشین لباسشویی کندی مدل GVP-148TC3 با ظرفیت 8 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
رتبه انرژی+A
دارای صفحه نمایش
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
موجود نیست
ماشین لباسشویی کندی مدل GVP-128 با ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی کندی مدل GVP-128 با ظرفیت 7 کیلوگرم

Candy GVP-128 Washing Machine - 7 Kg

مدلماشین لباسشویی کندی مدل GVP-128 با ظرفیت 7 کیلوگرم
دارای صفحه نمایش
رتبه انرژی++A
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
موجود نیست
انتخاب گروه