محصولات سایت

ماشین لباسشویی مایدیا Washing Machines Midea

به فروشگاه اینترنتی ماشین لباسشویی مایدیا نوترین ها خوش آمدید

ماشین لباسشویی مایدیا مدل WU-10603 ظرفیت 6 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی مایدیا مدل WU-10603 ظرفیت 6 کیلوگرم

Midea WU-10603 Washing Machine 6 Kg

مدلماشین لباسشویی مایدیا مدل WU-10603 ظرفیت 6 کیلوگرم
بخارشو
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
قفل کودک
ظرفیت دیگ6 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی مایدیا مدل TW-6912 با ظرفیت 12 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی مایدیا مدل TW-6912 با ظرفیت 12 کیلوگرم

Midea TW-6912 Washing Machine 12 Kg

مدلماشین لباسشویی مایدیا مدل TW-6912 با ظرفیت 12 کیلوگرم
قفل کودک
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور800 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ12 کیلوگرم
بخارشو
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی مایدیا مدل TW-6910 با ظرفیت 10 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی مایدیا مدل TW-6910 با ظرفیت 10 کیلوگرم

Midea TW-6910 Washing Machine 10 Kg

مدلماشین لباسشویی مایدیا مدل TW-6910 با ظرفیت 10 کیلوگرم
قفل کودک
سرعت چرخش موتور800 دور در دقیقه
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
ظرفیت دیگ10 کیلوگرم
بخارشو
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی مایدیا مدلTW-6908 با ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی مایدیا مدلTW-6908 با ظرفیت 8 کیلوگرم

Midea TW-6908 Washing Machine 8 Kg

مدلماشین لباسشویی مایدیا مدلTW-6908 با ظرفیت 8 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور800 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
بخارشو
قفل کودک
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی مایدیا مدل WB-14801 با ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی مایدیا مدل WB-14801 با ظرفیت 8 کیلوگرم

Midea WB-14801 Washing Machine - 8 Kg

مدلماشین لباسشویی مایدیا مدل WB-14801 با ظرفیت 8 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت راست
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
بخارشو
قفل کودک
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی مایدیا مدل WU-14801LED با ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی مایدیا مدل WU-14801LED با ظرفیت 8 کیلوگرم

Midea WU-14801LED Washing Machine - 8 Kg

مدلماشین لباسشویی مایدیا مدل WU-14801LED با ظرفیت 8 کیلوگرم
قفل کودک
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
بخارشو
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی مایدیا مدل WBS-14901LCD با ظرفیت 9 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی مایدیا مدل WBS-14901LCD با ظرفیت 9 کیلوگرم

Midea WBS-14901LCD Washing Machine - 9 Kg

مدلماشین لباسشویی مایدیا مدل WBS-14901LCD با ظرفیت 9 کیلوگرم
بخارشو
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
قفل کودک
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی میدیا مدل WU-14703 با ظرفیت 7 کیلو‌گرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی میدیا مدل WU-14703 با ظرفیت 7 کیلو‌گرم

Midea WU-14703 Washing Machine - 7 Kg

مدلماشین لباسشویی میدیا مدل WU-14703 با ظرفیت 7 کیلو‌گرم
دارای صفحه نمایش
رتبه انرژی+A
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
بخارشو
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی میدیا مدل WU-14815TC با ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی میدیا مدل WU-14815TC با ظرفیت 8 کیلوگرم

Midea WU-14815TC Washing Machine - 8 Kg

مدلماشین لباسشویی میدیا مدل WU-14815TC با ظرفیت 8 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
دارای صفحه نمایش
رتبه انرژی+++A
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی مایدیا مدل WU-10602 ظرفیت 6 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی مایدیا مدل WU-10602 ظرفیت 6 کیلوگرم

Midea WU-10602 Washing Machine 6 Kg

مدلماشین لباسشویی مایدیا مدل WU-10602 ظرفیت 6 کیلوگرم
قفل کودک
ظرفیت دیگ6 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
بخارشو
موجود نیست
ماشین لباسشویی میدیا مدل WU-14815 با ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی میدیا مدل WU-14815 با ظرفیت 8 کیلوگرم

Midea WU-14815 Washing Machine - 8 Kg

مدلماشین لباسشویی میدیا مدل WU-14815 با ظرفیت 8 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
دارای صفحه نمایش
جهت بازشدن دربه سمت چپ
رتبه انرژی+A
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
موجود نیست
ماشین لباسشویی میدیا مدل WU-14814 با ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی میدیا مدل WU-14814 با ظرفیت 8 کیلوگرم

Midea WU-14814 Washing Machine - 8 Kg

مدلماشین لباسشویی میدیا مدل WU-14814 با ظرفیت 8 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
بخارشو
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
قفل کودک
موجود نیست
ماشین لباسشویی میدیا مدل WU-12610 با ظرفیت 6 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی میدیا مدل WU-12610 با ظرفیت 6 کیلوگرم

Midea WU-12610 Washing Machine - 6 Kg

مدلماشین لباسشویی میدیا مدل WU-12610 با ظرفیت 6 کیلوگرم
رتبه انرژی+A
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
دارای صفحه نمایش
ظرفیت دیگ6 کیلوگرم
موجود نیست
انتخاب گروه