محصولات سایت

پنکه مایدیا Fan Midea

به فروشگاه اینترنتی پنکه مایدیا نوترین ها خوش آمدید

پنکه برجی مایدیا مدل FZ10-9LR
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پنکه برجی مایدیا مدل FZ10-9LR

Midea FZ10-9LR Tower Fan

مدلپنکه برجی مایدیا مدل FZ10-9LR
دارای ریموت کنترل
تایمر
تماس بگیرید
پنکه مایدیا مدل FS40-13VR
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پنکه مایدیا مدل FS40-13VR

Midea FS40-13VR Fan

مدلپنکه مایدیا مدل FS40-13VR
تایمر
دارای ریموت کنترل
تماس بگیرید
پنکه مایدیا مدل FS40-15QR
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پنکه مایدیا مدل FS40-15QR

Midea FS40-15QR Fan

مدلپنکه مایدیا مدل FS40-15QR
دارای ریموت کنترل
تایمر
تماس بگیرید
پنکه مایدیا مدل FS40-11NR
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پنکه مایدیا مدل FS40-11NR

Midea FS40-11NR Fan

مدلپنکه مایدیا مدل FS40-11NR
دارای ریموت کنترل
تایمر
تماس بگیرید
پنکه مایدیا مدل FS40-7ARB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پنکه مایدیا مدل FS40-7ARB

Midea FS40-7ARB Fan

مدلپنکه مایدیا مدل FS40-7ARB
تایمر
دارای ریموت کنترل
تماس بگیرید
پنکه مایدیا مدل FS40-U8R
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پنکه مایدیا مدل FS40-U8R

Midea FS40-U8R Fan

مدلپنکه مایدیا مدل FS40-U8R
تایمر
دارای ریموت کنترل
تماس بگیرید
پنکه رطوبت ساز مایدیا مدل FS40-13QR
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پنکه رطوبت ساز مایدیا مدل FS40-13QR

Midea FS40-13QR Moisturizer Fan

مدلپنکه رطوبت ساز مایدیا مدل FS40-13QR
تایمر
دارای ریموت کنترل
موجود نیست
پنکه مایدیا مدل FS40-10JC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پنکه مایدیا مدل FS40-10JC

Midea FS40-10JC Fan

مدلپنکه مایدیا مدل FS40-10JC
دارای ریموت کنترل
تایمر
موجود نیست
پنکه مایدیا مدل FW40-7JR
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پنکه مایدیا مدل FW40-7JR

Midea FW40-7JR Fan

مدلپنکه مایدیا مدل FW40-7JR
تایمر
دارای ریموت کنترل
موجود نیست
پنکه مایدیا مدل FC150-15A
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پنکه مایدیا مدل FC150-15A

Midea FC150-15A Fan

مدلپنکه مایدیا مدل FC150-15A
دارای ریموت کنترل
تایمر
موجود نیست
پنکه مایدیا مدل FS40-12HR
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پنکه مایدیا مدل FS40-12HR

Midea FS40-12HR Fan

مدلپنکه مایدیا مدل FS40-12HR
تایمر
دارای ریموت کنترل
موجود نیست
انتخاب گروه