محصولات سایت

چای ساز پارس خزر Tea Makers Pars Khazar

به فروشگاه اینترنتی چای ساز پارس خزر نوترین ها خوش آمدید

چای ساز پارس خزر مدل TK-2300P
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز پارس خزر مدل TK-2300P

Pars Khazar TK-2300P Tea Maker

مدلچای ساز پارس خزر مدل TK-2300P
ظرفیت کتری1.2 تا 1.5 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
شامل قوری چای
تماس بگیرید
چای ساز پارس خزر مدل چای نوش
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز پارس خزر مدل چای نوش

Pars Khazar chaeenoosh Tea Maker

تماس بگیرید
چای ساز بخار (دم آور خودکار) پارس خزر TM-3000SP
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز بخار (دم آور خودکار) پارس خزر TM-3000SP

Pars Khazar TM-3000SP Tea Maker

مدلچای ساز بخار (دم آور خودکار) پارس خزر TM-3000SP
صفحه گرم نگه دارنده کتری
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
شامل قوری چای
تماس بگیرید
چای ساز پارس خزر مدل TM-3500SP
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز پارس خزر مدل TM-3500SP

Pars Khazar TM-3500SP Tea Maker

مدلچای ساز پارس خزر مدل TM-3500SP
شامل قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
تماس بگیرید
چای ساز پارس خزر مدل 2400P
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز پارس خزر مدل 2400P

Pars Khazar 2400P Tea Maker

مدلچای ساز پارس خزر مدل 2400P
شامل قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
موجود نیست
چای ساز پارس خزر TK2300KP
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز پارس خزر TK2300KP

Pars Khazar TK2300KP Tea Maker

مدلچای ساز پارس خزر TK2300KP
ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
ظرفیت کتری1.2 تا 1.5 لیتر
شامل قوری چای
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
موجود نیست
چای ساز پارس خزر TK-2300P
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز پارس خزر TK-2300P

Pars Khazar TK-2300P Tea Maker

مدلچای ساز پارس خزر TK-2300P
ظرفیت کتری1.2 تا 1.5 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
شامل قوری چای
موجود نیست
چای ساز پارس خزر MK17T01A
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز پارس خزر MK17T01A

Pars Khazar MK17T01A Tea Maker

مدلچای ساز پارس خزر MK17T01A
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
شامل قوری چای
ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
موجود نیست
چای ساز پارس خزر HY-2073
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز پارس خزر HY-2073

Pars Khazar HY-2073 Tea Maker

مدلچای ساز پارس خزر HY-2073
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
شامل قوری چای
ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
موجود نیست
چای ساز پارس خزر TM-3500P
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز پارس خزر TM-3500P

Pars Khazar TM-3500P Tea Maker

مدلچای ساز پارس خزر TM-3500P
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
شامل قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
موجود نیست
انتخاب گروه