محصولات سایت

سینک متفرقه Sink Other

به فروشگاه اینترنتی سینک متفرقه نوترین ها خوش آمدید

سینک لامبدا کیچن مدل LK-T-1B-1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک لامبدا کیچن مدل LK-T-1B-1

Lambda Kitchen LK-T-1B-1 Sink

مدلسینک لامبدا کیچن مدل LK-T-1B-1
تعداد لگنیک
نوع نصبتوکار
نوع سیفونمعمولی
طرح سینکساده
جنس سینکاستیل
ابعاد سینک400 × 700
عمق لگن200
تماس بگیرید
سینک آدلر مدل S206 روکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک آدلر مدل S206 روکار

Adler S206 Siton Sink

مدلسینک آدلر مدل S206 روکار
تعداد لگندو
نوع نصبروکار
نوع سیفونمعمولی
طرح سینکنیمه فانتزی
ابعاد سینک600 × 1200
جنس سینکاستیل
عمق لگن140
موجود نیست
سینک آدلر مدل S208 روکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک آدلر مدل S208 روکار

Adler S208 Siton Sink

مدلسینک آدلر مدل S208 روکار
عمق لگن140
ابعاد سینک600 × 1200
تعداد لگندو
نوع سیفونمعمولی
نوع نصبروکار
طرح سینکنیمه فانتزی
جنس سینکاستیل
موجود نیست
سینک آدلر مدل S212 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک آدلر مدل S212 توکار

Adler S212 Inset Sink

مدلسینک آدلر مدل S212 توکار
جنس سینکاستیل
عمق لگن160
نوع سیفونمعمولی
ابعاد سینک500 × 1200
نوع نصبتوکار
تعداد لگندو
طرح سینکنیمه فانتزی
موجود نیست
سینک آدلر مدل S205 روکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک آدلر مدل S205 روکار

Adler S205 Siton Sink

مدلسینک آدلر مدل S205 روکار
عمق لگن140
جنس سینکاستیل
ابعاد سینک600 × 1200
نوع نصبروکار
طرح سینکنیمه فانتزی
تعداد لگندو
نوع سیفونمعمولی
موجود نیست
سینک آدلر مدل S231 روکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک آدلر مدل S231 روکار

Adler S231 Siton Sink

مدلسینک آدلر مدل S231 روکار
ابعاد سینک600 × 1200
تعداد لگندو
طرح سینکنیمه فانتزی
عمق لگن140
نوع نصبروکار
نوع سیفونمعمولی
جنس سینکاستیل
موجود نیست
سینک آدلر مدل S211 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک آدلر مدل S211 توکار

Adler S211 Inset Sink

مدلسینک آدلر مدل S211 توکار
تعداد لگندو
نوع سیفونمعمولی
عمق لگن160
طرح سینکنیمه فانتزی
نوع نصبتوکار
ابعاد سینک500 × 1160
جنس سینکاستیل
موجود نیست
سینک آدلر مدل S215 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک آدلر مدل S215 توکار

Adler S215 Inset Sink

مدلسینک آدلر مدل S215 توکار
عمق لگن160
نوع سیفونمعمولی
نوع نصبتوکار
جنس سینکاستیل
طرح سینکنیمه فانتزی
ابعاد سینک500 × 1200
تعداد لگندو
موجود نیست
سینک آدلر مدل S202 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک آدلر مدل S202 توکار

Adler S202 Inset Sink

مدلسینک آدلر مدل S202 توکار
تعداد لگندو
طرح سینکفانتزی
عمق لگن210
ابعاد سینک500 × 1200
نوع سیفوناتومات
نوع نصبتوکار
جنس سینکاستیل
موجود نیست
سینک آدلر مدل S203 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک آدلر مدل S203 توکار

Adler S203 Inset Sink

مدلسینک آدلر مدل S203 توکار
ابعاد سینک500 × 1200
نوع سیفوناتومات
نوع نصبتوکار
عمق لگن210
تعداد لگندو
جنس سینکاستیل
طرح سینکفانتزی
موجود نیست
سینک آدلر مدل S201 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک آدلر مدل S201 توکار

Adler S201 Inset Sink

مدلسینک آدلر مدل S201 توکار
نوع نصبتوکار
طرح سینکفانتزی
تعداد لگندو
نوع سیفوناتومات
ابعاد سینک500 × 1200
عمق لگن210
جنس سینکاستیل
موجود نیست
سینک آدلر مدل S213 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک آدلر مدل S213 توکار

Adler S213 Inset Sink

مدلسینک آدلر مدل S213 توکار
عمق لگن210
تعداد لگندو
نوع نصبتوکار
ابعاد سینک500 × 1200
جنس سینکاستیل
نوع سیفوناتومات
طرح سینکفانتزی
موجود نیست
سینک آدلر مدل S214 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک آدلر مدل S214 توکار

Adler S214 Inset Sink

مدلسینک آدلر مدل S214 توکار
جنس سینکاستیل
ابعاد سینک500 × 1200
طرح سینکنیمه فانتزی
عمق لگن160
نوع سیفونمعمولی
تعداد لگندو
نوع نصبتوکار
موجود نیست
سینک آدلر مدل S210 روکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک آدلر مدل S210 روکار

Adler S210 Siton Sink

مدلسینک آدلر مدل S210 روکار
طرح سینکنیمه فانتزی
جنس سینکاستیل
نوع نصبروکار
تعداد لگندو
ابعاد سینک600 × 1200
نوع سیفونمعمولی
عمق لگن160
موجود نیست
سینک آدلر مدل S210 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک آدلر مدل S210 توکار

Adler S210 Inset Sink

مدلسینک آدلر مدل S210 توکار
نوع سیفونمعمولی
طرح سینکنیمه فانتزی
جنس سینکاستیل
ابعاد سینک500 × 1200
تعداد لگندو
عمق لگن160
نوع نصبتوکار
موجود نیست
سینک آدلر مدل S200 روکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک آدلر مدل S200 روکار

Adler S200 Siton Sink

مدلسینک آدلر مدل S200 روکار
عمق لگن210
نوع نصبروکار
ابعاد سینک600 × 1200
تعداد لگندو
نوع سیفوناتومات
طرح سینکفانتزی
جنس سینکاستیل
موجود نیست
سینک آدلر مدل S209 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک آدلر مدل S209 توکار

Adler S209 Inset Sink

مدلسینک آدلر مدل S209 توکار
طرح سینکنیمه فانتزی
عمق لگن160
جنس سینکاستیل
ابعاد سینک500 × 1200
نوع سیفونمعمولی
نوع نصبتوکار
تعداد لگندو
موجود نیست
سینک شاک مدل WATERFALL D200
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک شاک مدل WATERFALL D200

Schock WATERFALL D200 Sink

مدلسینک شاک مدل WATERFALL D200
ابعاد سینک500 × 1160
نوع نصبتوکار
جنس سینکگرانیت
عمق لگن180
تعداد لگندو
موجود نیست
سینک شاک مدل WATERFALL D100
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک شاک مدل WATERFALL D100

Schock WATERFALL D100 Sink

مدلسینک شاک مدل WATERFALL D100
نوع نصبتوکار
تعداد لگنیک
عمق لگن180
جنس سینکگرانیت
ابعاد سینک1000 × 500
موجود نیست
سینک لامبدا کیچن مدل LK-T-1B
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک لامبدا کیچن مدل LK-T-1B

Lambda Kitchen LK-T-1B Sink

مدلسینک لامبدا کیچن مدل LK-T-1B
ابعاد سینک400 × 400
نوع نصبتوکار
تعداد لگنیک
نوع سیفونمعمولی
عمق لگن200
طرح سینکساده
جنس سینکاستیل
موجود نیست
سینک لامبدا کیچن مدل LK-T-2B
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک لامبدا کیچن مدل LK-T-2B

Lambda Kitchen LK-T-2B Sink

مدلسینک لامبدا کیچن مدل LK-T-2B
طرح سینکساده
ابعاد سینک400 × 400
تعداد لگندو
عمق لگن200
جنس سینکاستیل
نوع سیفونمعمولی
موجود نیست
سینک استیل البرز مدل 611-L روکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک استیل البرز مدل 611-L روکار

Steel Alborz 611-L Siton Sink

مدلسینک استیل البرز مدل 611-L روکار
تعداد لگندو
ابعاد سینک600 × 1000
عمق لگن165
طرح سینکفانتزی
جنس سینکاستیل
نوع نصبروکار
موجود نیست
سینک استیل البرز مدل 611-R روکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک استیل البرز مدل 611-R روکار

Steel Alborz 611-R Siton Sink

مدلسینک استیل البرز مدل 611-R روکار
جنس سینکاستیل
تعداد لگندو
نوع نصبروکار
ابعاد سینک600 × 1000
طرح سینکفانتزی
عمق لگن165
موجود نیست
سینک استیل البرز مدل 611-L توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک استیل البرز مدل 611-L توکار

Steel Alborz 611-L Inset Sink

مدلسینک استیل البرز مدل 611-L توکار
نوع نصبتوکار
ابعاد سینک1000 × 500
تعداد لگندو
طرح سینکفانتزی
جنس سینکاستیل
عمق لگن165
موجود نیست
صفحه 1 از 2