محصولات سایت

ماشین لباسشویی کرال Washing Machines Coral

به فروشگاه اینترنتی ماشین لباسشویی کرال نوترین ها خوش آمدید

ماشین لباسشویی کرال مدل WF-12898 با ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی کرال مدل WF-12898 با ظرفیت 8 کیلوگرم

Coral WF-12898 Washing Machine 8Kg

مدلماشین لباسشویی کرال مدل WF-12898 با ظرفیت 8 کیلوگرم
قفل کودک
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
بخارشو
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی کرال مدل WF -14911TBL با ظرفیت 9 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی کرال مدل WF -14911TBL با ظرفیت 9 کیلوگرم

Coral WF -14911TBL Washing Machine - 9Kg

مدلماشین لباسشویی کرال مدل WF -14911TBL با ظرفیت 9 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
بخارشو
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی کرال مدل WTB-7041AJ با ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی کرال مدل WTB-7041AJ با ظرفیت 7 کیلوگرم

Coral WTB-7041AJ Washing Machine 7Kg

مدلماشین لباسشویی کرال مدل WTB-7041AJ با ظرفیت 7 کیلوگرم
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
بخارشو
سرعت چرخش موتور800 دور در دقیقه
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
قفل کودک
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی کرال مدل WTB9613LN با ظرفیت 9.6 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی کرال مدل WTB9613LN با ظرفیت 9.6 کیلوگرم

Coral WTB9613LN Washing Machine - 9.6 Kg

مدلماشین لباسشویی کرال مدل WTB9613LN با ظرفیت 9.6 کیلوگرم
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
بخارشو
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی کرال مدل WTB8510LN با ظرفیت 8.5 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی کرال مدل WTB8510LN با ظرفیت 8.5 کیلوگرم

Coral WTB8510LN Washing Machine - 8.5 Kg

مدلماشین لباسشویی کرال مدل WTB8510LN با ظرفیت 8.5 کیلوگرم
بخارشو
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
ظرفیت دیگ8.5 کیلوگرم
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی کرال مدل WF-14811TBL با ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی کرال مدل WF-14811TBL با ظرفیت 8 کیلوگرم

WF-14811TBL Washing Machine - 8Kg

مدلماشین لباسشویی کرال مدل WF-14811TBL با ظرفیت 8 کیلوگرم
قفل کودک
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
بخارشو
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
موجود نیست
ماشین لباسشویی کرال مدل WF1292 با ظرفیت 9 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی کرال مدل WF1292 با ظرفیت 9 کیلوگرم

Coral WF1292 Washing Machine - 9 Kg

مدلماشین لباسشویی کرال مدل WF1292 با ظرفیت 9 کیلوگرم
بخارشو
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
قفل کودک
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
موجود نیست
ماشین لباسشویی کرال مدلWF-14707 با ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی کرال مدلWF-14707 با ظرفیت 7 کیلوگرم

Coral WF-14707 Washing Machine-7Kg

مدلماشین لباسشویی کرال مدلWF-14707 با ظرفیت 7 کیلوگرم
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
قفل کودک
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
بخارشو
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
جهت بازشدن دربه سمت چپ
موجود نیست
ماشین لباسشویی کرال مدل WF -14711 با ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی کرال مدل WF -14711 با ظرفیت 7 کیلوگرم

Coral WF -14711 Washing Machine - 7Kg

مدلماشین لباسشویی کرال مدل WF -14711 با ظرفیت 7 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
بخارشو
قفل کودک
جهت بازشدن دربه سمت چپ
موجود نیست
ماشین لباسشویی کرال مدل WFSA-1260W2C با ظرفیت 6 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی کرال مدل WFSA-1260W2C با ظرفیت 6 کیلوگرم

Coral WFSA-1260W2C Washing Machine - 6Kg

مدلماشین لباسشویی کرال مدل WFSA-1260W2C با ظرفیت 6 کیلوگرم
قفل کودک
ظرفیت دیگ6 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
بخارشو
جهت بازشدن دربه سمت چپ
موجود نیست
ماشین لباسشویی کرال مدل WTB6512LN با ظرفیت 6.5 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی کرال مدل WTB6512LN با ظرفیت 6.5 کیلوگرم

Coral WTB6512LN Washing Machine - 6.5 Kg

مدلماشین لباسشویی کرال مدل WTB6512LN با ظرفیت 6.5 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
بخارشو
قفل کودک
ظرفیت دیگ6.5 کیلوگرم
موجود نیست
ماشین لباسشویی کرال مدل WF1272 با ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی کرال مدل WF1272 با ظرفیت 7 کیلوگرم

Coral WF1272 Washing Machine - 7 Kg

مدلماشین لباسشویی کرال مدل WF1272 با ظرفیت 7 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قفل کودک
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
بخارشو
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
موجود نیست
ماشین لباسشویی کرال مدل WF14704 با ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی کرال مدل WF14704 با ظرفیت 7 کیلوگرم

Coral WF14704 Washing Machine - 7 Kg

مدلماشین لباسشویی کرال مدل WF14704 با ظرفیت 7 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
بخارشو
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قفل کودک
موجود نیست
ماشین لباسشویی کرال مدل WF685 با ظرفیت 6 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی کرال مدل WF685 با ظرفیت 6 کیلوگرم

Coral WF685 Washing Machine - 6 Kg

مدلماشین لباسشویی کرال مدل WF685 با ظرفیت 6 کیلوگرم
بخارشو
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
دارای صفحه نمایش
سرعت چرخش موتور800 دور در دقیقه
رتبه انرژی+A
ظرفیت دیگ6 کیلوگرم
موجود نیست
انتخاب گروه