محصولات سایت

آبمیوه گیری لومکس Juicer Lumax

به فروشگاه اینترنتی آبمیوه گیری لومکس نوترین ها خوش آمدید

آبمیوه گیری لومکس مدل LJE-8021
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری لومکس مدل LJE-8021

Lumax LJE-8021 Juicer

مدلآبمیوه گیری لومکس مدل LJE-8021
نوع آبمیوه گیریبرقی
عملکردتک کاره
سوئیچ ایمنی
مخزن تفاله
دارای آسیاب کن
دارای مخلوط کن
مخزن آب میوه گیری
تماس بگیرید
آبمیوه گیری لومکس مدل LJE-8042
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری لومکس مدل LJE-8042

Lumax LJE-8042 Juicer

مدلآبمیوه گیری لومکس مدل LJE-8042
دارای مخلوط کن
عملکردچهار کاره
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخزن تفاله
سوئیچ ایمنی
مخزن آب میوه گیری
دارای آسیاب کن
موجود نیست
آبمیوه گیری لومکس مدل LJE-8050
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری لومکس مدل LJE-8050

Lumax LJE-8050 Juicer

مدلآبمیوه گیری لومکس مدل LJE-8050
مخزن آب میوه گیری
عملکردپنج کاره
سیستم ضد چکه
نوع آبمیوه گیریبرقی
سوئیچ ایمنی
مخزن تفاله
دارای مخلوط کن
دارای آسیاب کن
موجود نیست
آبمیوه گیری لومکس مدل LJE-8040
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری لومکس مدل LJE-8040

Lumax LJE-8040 Juicer

مدلآبمیوه گیری لومکس مدل LJE-8040
نوع آبمیوه گیریبرقی
دارای آسیاب کن
سوئیچ ایمنی
دارای مخلوط کن
مخزن آب میوه گیری
مخزن تفاله
عملکردچهار کاره
موجود نیست
آبمیوه گیری لومکس مدل LJE-8030
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری لومکس مدل LJE-8030

Lumax LJE-8030 Juicer

مدلآبمیوه گیری لومکس مدل LJE-8030
مخزن تفاله
دارای مخلوط کن
دارای آسیاب کن
سیستم ضد چکه
عملکردچهار کاره
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخزن آب میوه گیری
سوئیچ ایمنی
موجود نیست
آبمیوه گیری لومکس مدل LJE-8020
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری لومکس مدل LJE-8020

Lumax LJE-8020 Juicer

مدلآبمیوه گیری لومکس مدل LJE-8020
مخزن آب میوه گیری
دارای مخلوط کن
عملکردتک کاره
سیستم ضد چکه
دارای آسیاب کن
نوع آبمیوه گیریبرقی
سوئیچ ایمنی
مخزن تفاله
موجود نیست
آبمیوه گیری لومکس مدل LJE8041
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری لومکس مدل LJE8041

Lumax LJE8041 Juicer

مدلآبمیوه گیری لومکس مدل LJE8041
مخزن تفاله
سوئیچ ایمنی
عملکردچهار کاره
دارای آسیاب کن
نوع آبمیوه گیریبرقی
دارای مخلوط کن
مخزن آب میوه گیری
موجود نیست
آبمیوه گیری لومکس مدل LJE8031
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری لومکس مدل LJE8031

Lumax LJE8031 Juicer

مدلآبمیوه گیری لومکس مدل LJE8031
عملکردچهار کاره
مخزن آب میوه گیری
مخزن تفاله
نوع آبمیوه گیریبرقی
دارای آسیاب کن
دارای مخلوط کن
موجود نیست
انتخاب گروه