محصولات سایت

ظروف سرو و پذیرایی پاپا Servingware Papa

به فروشگاه اینترنتی ظروف سرو و پذیرایی پاپا نوترین ها خوش آمدید

ست پذیرایی 7 پارچه پاپا مدل IR1009-2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ست پذیرایی 7 پارچه پاپا مدل IR1009-2

Papa IR1009-2 Serving Set 7 Pcs

مدلست پذیرایی 7 پارچه پاپا مدل IR1009-2
جنسچوب
دستگیره
سطحگود
موجود نیست
ظرف کیک پاپا مدل B1113
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ظرف کیک پاپا مدل B1113

Papa B1113 Cake Dish

مدلظرف کیک پاپا مدل B1113
دستگیره
تعداد طبقاتیک
سطحتخت
جنسبامبو
موجود نیست
ظرف سرو پاپا مدل B1653
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ظرف سرو پاپا مدل B1653

Papa B1653 Serving Dish

مدلظرف سرو پاپا مدل B1653
جنسچوب
سطحگود
دستگیره
تعداد طبقاتیک
موجود نیست
اردورخوری پاپا مدل B3002
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اردورخوری پاپا مدل B3002

Papa B3002 Serving Dish

مدلاردورخوری پاپا مدل B3002
سطحتخت
تعداد طبقاتیک
دستگیره
جنسبامبو
موجود نیست
اردورخوری پاپا مدل B3003
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اردورخوری پاپا مدل B3003

Papa B3003 Serving Dish

مدلاردورخوری پاپا مدل B3003
دستگیره
جنسبامبو
سطحتخت
تعداد طبقاتیک
موجود نیست
سینی سرو پاپا مدل B2804
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینی سرو پاپا مدل B2804

Papa B2804 Server Tray

مدلسینی سرو پاپا مدل B2804
تعداد طبقاتیک
جنسچوب
دستگیره
سطحتخت
موجود نیست
اردورخوری پاپا مدل B1626-1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اردورخوری پاپا مدل B1626-1

Papa B1626-1 Serving Dish

مدلاردورخوری پاپا مدل B1626-1
سطحتخت
دستگیره
جنسبامبو
تعداد طبقاتیک
موجود نیست
سینی سرو پاپا کد B-251-2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینی سرو پاپا کد B-251-2

Papa B-251-2 Serving Tray

مدلسینی سرو پاپا کد B-251-2
جنسبامبو
تعداد طبقاتیک
سطحتخت
دستگیره
موجود نیست
ظرف سرو پاپا مدل B-T-3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ظرف سرو پاپا مدل B-T-3

Papa B-T-3 Serving Dish

مدلظرف سرو پاپا مدل B-T-3
جنسبامبو
تعداد طبقاتیک
دستگیره
سطحتخت
موجود نیست
ظرف سرو پاپا مدل B-281
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ظرف سرو پاپا مدل B-281

Papa B-281 Serving Dish

مدلظرف سرو پاپا مدل B-281
تعداد طبقاتیک
سطحتخت
دستگیره
جنسبامبو
موجود نیست
ظرف سرو پاپا کد B-526
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ظرف سرو پاپا کد B-526

Papa B-526 Serving Dish

مدلظرف سرو پاپا کد B-526
دستگیره
سطحتخت
جنسبامبو
تعداد طبقاتدو
موجود نیست
ظرف سرو پاپا کد B-M09
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ظرف سرو پاپا کد B-M09

Papa B-M09 Serving Dish

مدلظرف سرو پاپا کد B-M09
دستگیره
سطحگود
جنسبامبو
موجود نیست
ظرف سرو پاپا کد B-M10
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ظرف سرو پاپا کد B-M10

Papa B-M10 Serving Dish

مدلظرف سرو پاپا کد B-M10
تعداد طبقاتیک
جنسبامبو
سطحگود
موجود نیست
ظرف سرو پاپا کد B-M-3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ظرف سرو پاپا کد B-M-3

Papa B-M-3 Serving Dish

مدلظرف سرو پاپا کد B-M-3
دستگیره
سطحگود
جنسبامبو
موجود نیست
ظرف سرو پاپا کد B-037
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ظرف سرو پاپا کد B-037

Papa B-037 Serving Dish

مدلظرف سرو پاپا کد B-037
دستگیره
جنسبامبو
موجود نیست
ظرف سرو پاپا کد B-061
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ظرف سرو پاپا کد B-061

Papa B-061 Serving Dish

مدلظرف سرو پاپا کد B-061
تعداد طبقاتیک
دستگیره
جنسبامبو
موجود نیست
ظرف سرو پاپا مدل B-370
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ظرف سرو پاپا مدل B-370

Papa B-370 Serving Dish

مدلظرف سرو پاپا مدل B-370
تعداد طبقاتیک
سطحگود
دستگیره
جنسبامبو
موجود نیست
انتخاب گروه