محصولات سایت

هود بوش Hood Bosch

به فروشگاه اینترنتی هود بوش نوترین ها خوش آمدید

هود شومینه ای بوش مدل DWB098E51
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود شومینه ای بوش مدل DWB098E51

Bosch DWB098E51 Chimney Hood

مدلهود شومینه ای بوش مدل DWB098E51
قطر دهانه خروجی هوا15
در
تعداد موتوریک عدد
امکان تغییر طول پوشش دودکش
دارای صفحه نمایش
امکان خاموش شدن خودکار
حسگر حرارت
روشنایی
دارای ریموت
حسگر دود
مدل کلیدفشاری
تماس بگیرید
هود مورب بوش مدل DWK06G660
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود مورب بوش مدل DWK06G660

Bosch DWK06G660 Diagonal Hood

مدلهود مورب بوش مدل DWK06G660
دور فوق سریع
دارای صفحه نمایش
امکان خاموش شدن خودکار
دارای ریموت
قطر دهانه خروجی هوا15
تعداد موتوریک عدد
حسگر دود
حسگر حرارت
امکان تغییر طول پوشش دودکش
روشنایی
مدل کلیدلمسی
تماس بگیرید
هود مورب بوش مدل DWK098G21
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود مورب بوش مدل DWK098G21

Bosch DWK098G21 Diagonal Hood

مدلهود مورب بوش مدل DWK098G21
دارای صفحه نمایش
دور فوق سریع
روشنایی
مدل کلیدلمسی
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
تعداد دور موتور عادی3
تماس بگیرید
هود مورب بوش مدل DWK098G51
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود مورب بوش مدل DWK098G51

Bosch DWK098G51 Diagonal Hood

مدلهود مورب بوش مدل DWK098G51
مدل کلیدلمسی
روشنایی
دور فوق سریع
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
تعداد دور موتور عادی3
تماس بگیرید
هود مورب بوش مدل DWK097E50
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود مورب بوش مدل DWK097E50

Bosch DWK097E50 Diagonal Hood

مدلهود مورب بوش مدل DWK097E50
تعداد دور موتور عادی3
دور فوق سریع
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
مدل کلیدفشاری
روشنایی
تماس بگیرید
هود مخفی بوش مدل DHL885
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود مخفی بوش مدل DHL885

Bosch DHL885 Hidden Hood

مدلهود مخفی بوش مدل DHL885
تعداد دور موتور عادی3
مدل کلیدفشاری
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
تعداد موتوریک عدد
دور فوق سریع
روشنایی
در
دارای صفحه نمایش
موجود نیست
هود مخفی بوش مدل DHL755
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود مخفی بوش مدل DHL755

Bosch DHL755 Hidden Hood

مدلهود مخفی بوش مدل DHL755
روشنایی
دور فوق سریع
دارای ریموت
بازه سایز61 تا 85
تعداد موتوردو عدد
دارای صفحه نمایش
تعداد دور موتور عادی3
مدل کلیدفشاری
موجود نیست
هود مورب بوش مدل DWK098E52
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود مورب بوش مدل DWK098E52

Bosch DWK098E52 Diagonal Hood

مدلهود مورب بوش مدل DWK098E52
روشنایی
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
موجود نیست
هود مورب بوش مدل DWK098G61B
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود مورب بوش مدل DWK098G61B

Bosch DWK098G61B Diagonal Hood

مدلهود مورب بوش مدل DWK098G61B
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
دور فوق سریع
روشنایی
مدل کلیدلمسی
تعداد دور موتور عادی4
موجود نیست
هود جزیره ای بوش مدل DWB09W652
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود جزیره ای بوش مدل DWB09W652

Bosch DWB09W652 Chimney Hood

مدلهود جزیره ای بوش مدل DWB09W652
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
روشنایی
موجود نیست
هود شومینه ای بوش مدل DWB09W452T
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود شومینه ای بوش مدل DWB09W452T

Bosch DWB09W452T Chimney Hood

مدلهود شومینه ای بوش مدل DWB09W452T
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
روشنایی
دور فوق سریع
مدل کلیدفشاری
دارای صفحه نمایش
تعداد دور موتور عادی3
موجود نیست
هود شومینه ای بوش مدل DWB097J50
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود شومینه ای بوش مدل DWB097J50

Bosch DWB097J50 Chimney Hood

مدلهود شومینه ای بوش مدل DWB097J50
دور فوق سریع
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
مدل کلیدلمسی
روشنایی
تعداد دور موتور عادی3
موجود نیست
هود شومینه ای بوش مدل DWA09W450B
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود شومینه ای بوش مدل DWA09W450B

Bosch DWA09W450B Chimney Hood

مدلهود شومینه ای بوش مدل DWA09W450B
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
روشنایی
موجود نیست
هود جزیره ای بوش مدل DIB091U51B
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود جزیره ای بوش مدل DIB091U51B

Bosch DIB091U51B Island Hood

مدلهود جزیره ای بوش مدل DIB091U51B
تعداد دور موتور عادی4
امکان تغییر طول پوشش دودکش
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
روشنایی
موجود نیست
انتخاب گروه