محصولات سایت

چای ساز متفرقه Tea Makers Other

به فروشگاه اینترنتی چای ساز متفرقه نوترین ها خوش آمدید

چای ساز تایگر کد TI935A
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز تایگر کد TI935A

مدلچای ساز تایگر کد TI935A
شامل قوری چای
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
تماس بگیرید
چای ساز فوهلن مدل FTM-520S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز فوهلن مدل FTM-520S

Fuhlen FTM-520S Tea Maker

مدلچای ساز فوهلن مدل FTM-520S
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
ظرفیت قوری1.5 تا 2.0 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده توان مصرفی1850 تا 2200 وات
شامل قوری چای
تماس بگیرید
چای ساز فوهلن مدل FTM-004
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز فوهلن مدل FTM-004

Fuhlen FTM-004 Tea Maker

مدلچای ساز فوهلن مدل FTM-004
شامل قوری چای
ظرفیت کتری2.0 تا 2.5 لیتر
ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده توان مصرفی1850 تا 2200 وات
تماس بگیرید
چای ساز دیجیتال لمسی رزیتا مدل RM-710S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز دیجیتال لمسی رزیتا مدل RM-710S

Rosetta RM-710S Tea Maker

مدلچای ساز دیجیتال لمسی رزیتا مدل RM-710S
شامل قوری چای
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
تماس بگیرید
چای ساز رنکارد مدل RAN 541
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز رنکارد مدل RAN 541

Rancard RAN 541 Tea Maker

مدلچای ساز رنکارد مدل RAN 541
شامل قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
تماس بگیرید
چای ساز همیلتون مدل HTS-998
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز همیلتون مدل HTS-998

Hamilton HTS-998 Tea Maker

مدلچای ساز همیلتون مدل HTS-998
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
شامل قوری چای
ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
محدوده توان مصرفی1850 تا 2200 وات
صفحه گرم نگه دارنده کتری
تماس بگیرید
چای ساز ناسا الکتریک مدل NS-507
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز ناسا الکتریک مدل NS-507

Nasa Electric NS-507 Tea Maker

مدلچای ساز ناسا الکتریک مدل NS-507
شامل قوری چای
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
صفحه گرم نگه دارنده کتری
ظرفیت قوری1.5 تا 2.0 لیتر
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
تماس بگیرید
چای ساز یوروتاپ مدل SE-77
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز یوروتاپ مدل SE-77

مدلچای ساز یوروتاپ مدل SE-77
ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده توان مصرفی1850 تا 2200 وات
شامل قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
تماس بگیرید
چای ساز لارنزا مدل TH-70B
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز لارنزا مدل TH-70B

Larenza TH-70B Tea Maker

مدلچای ساز لارنزا مدل TH-70B
ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
صفحه گرم نگه دارنده کتری
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
شامل قوری چای
تماس بگیرید
چای ساز لارنزا مدل TH-80B
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز لارنزا مدل TH-80B

Larenza TH-80B Tea Maker

مدلچای ساز لارنزا مدل TH-80B
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
شامل قوری چای
تماس بگیرید
چای ساز رنکارد مدل RAN531
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز رنکارد مدل RAN531

Rancard RAN531 Tea Maker

مدلچای ساز رنکارد مدل RAN531
صفحه گرم نگه دارنده کتری
شامل قوری چای
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده توان مصرفی1850 تا 2200 وات
ظرفیت قوری1.5 تا 2.0 لیتر
تماس بگیرید
چای ساز لارنزا مدل TH-80
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز لارنزا مدل TH-80

Larenza TH-80 Tea Maker

مدلچای ساز لارنزا مدل TH-80
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
شامل قوری چای
تماس بگیرید
چای ساز گرین هاوس مدل GH-TC5212
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز گرین هاوس مدل GH-TC5212

Green House GH-TC5212 Tea Maker

مدلچای ساز گرین هاوس مدل GH-TC5212
صفحه گرم نگه دارنده کتری
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
شامل قوری چای
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
تماس بگیرید
چای ساز ناسا الکتریک مدل NS-514
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز ناسا الکتریک مدل NS-514

Nasa Electric NS-514 Tea Maker

مدلچای ساز ناسا الکتریک مدل NS-514
ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
شامل قوری چای
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
صفحه گرم نگه دارنده کتری
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
تماس بگیرید
چای ساز ناسا الکتریک مدل NS-513
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز ناسا الکتریک مدل NS-513

Nasa Electric NS-513 Tea Maker

مدلچای ساز ناسا الکتریک مدل NS-513
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
شامل قوری چای
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
تماس بگیرید
چای ساز بلانزو مدل BTM-2175
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز بلانزو مدل BTM-2175

Bellanzo BTM-2175 Tea Maker

مدلچای ساز بلانزو مدل BTM-2175
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
شامل قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
تماس بگیرید
چای ساز ورونیکا مدل KT-18D
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز ورونیکا مدل KT-18D

Veronica KT-18D Tea Maker

مدلچای ساز ورونیکا مدل KT-18D
صفحه گرم نگه دارنده کتری
شامل قوری چای
تماس بگیرید
چای ساز واتسون مدل 3005 St
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز واتسون مدل 3005 St

Watson 3005 St Tea Maker

مدلچای ساز واتسون مدل 3005 St
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
صفحه گرم نگه دارنده کتری
ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
شامل قوری چای
تماس بگیرید
چای ساز بلانزو مدل BTM-2190
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز بلانزو مدل BTM-2190

Bellanzo BTM-2190 Tea Maker

مدلچای ساز بلانزو مدل BTM-2190
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
شامل قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
ظرفیت کتری2.0 تا 2.5 لیتر
ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
تماس بگیرید
دمنوش ساز بایترون مدلBKB-40
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دمنوش ساز بایترون مدلBKB-40

Bitron BKB-40 Tea Maker

مدلدمنوش ساز بایترون مدلBKB-40
ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
شامل قوری چای
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
تماس بگیرید
چای ساز کپلر مدل KTM 2210
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز کپلر مدل KTM 2210

Kepler KTM 2210 Tea Maker

مدلچای ساز کپلر مدل KTM 2210
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده توان مصرفی1850 تا 2200 وات
ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
شامل قوری چای
تماس بگیرید
چای ساز گوسونیک مدل HST-874
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز گوسونیک مدل HST-874

Gosonic HST-874 Tea Maker

مدلچای ساز گوسونیک مدل HST-874
شامل قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
تماس بگیرید
چای ساز پروفی کوک مدل PC TKS 1056 WHI/BLA
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز پروفی کوک مدل PC TKS 1056 WHI/BLA

Proficook PC TKS 1056 WHI Tea Maker

مدلچای ساز پروفی کوک مدل PC TKS 1056 WHI/BLA
ظرفیت کتری1.2 تا 1.5 لیتر
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
ظرفیت قوری1.5 تا 2.0 لیتر
شامل قوری چای
تماس بگیرید
چای ساز روزنبرگ مدل 7305
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز روزنبرگ مدل 7305

مدلچای ساز روزنبرگ مدل 7305
شامل قوری چای
ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
ظرفیت کتری2.0 تا 2.5 لیتر
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
صفحه گرم نگه دارنده کتری
موجود نیست
صفحه 1 از 4