محصولات سایت

گاز صفحه ای بوش Built In Stove Bosch

به فروشگاه اینترنتی گاز صفحه ای بوش نوترین ها خوش آمدید

اجاق گاز صفحه ای بوش مدل PRB326B70E
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اجاق گاز صفحه ای بوش مدل PRB326B70E

Bosch PRB326B70E Glass Gas Hob

مدلاجاق گاز صفحه ای بوش مدل PRB326B70E
جنس صفحهشیشه
دارای فندک اتوماتیک
بازه سایزکمتر از 60 و 60
تعداد شعله2
دارای شعله پلوپز
تماس بگیرید
اجاق گاز صفحه ای بوش مدل PRA326B70E
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اجاق گاز صفحه ای بوش مدل PRA326B70E

Bosch PRA326B70E Glass Gas Hob

مدلاجاق گاز صفحه ای بوش مدل PRA326B70E
تعداد شعله1
جنس صفحهشیشه
بازه سایزکمتر از 60 و 60
دارای شعله پلوپز
دارای فندک اتوماتیک
تماس بگیرید
اجاق برق صفحه ای شیشه ای بوش مدل PKF375N14E
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اجاق برق صفحه ای شیشه ای بوش مدل PKF375N14E

Bosch PKF375N14E Glass Electric Hob

مدلاجاق برق صفحه ای شیشه ای بوش مدل PKF375N14E
بازه سایزکمتر از 60 و 60
تعداد شعله2
موجود نیست
اجاق برق صفحه ای شیشه ای بوش مدل PKF375V14E
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اجاق برق صفحه ای شیشه ای بوش مدل PKF375V14E

Bosch PKF375V14E Glass Electric Hob

مدلاجاق برق صفحه ای شیشه ای بوش مدل PKF375V14E
تعداد شعله2
جنس صفحهشیشه
بازه سایزکمتر از 60 و 60
موجود نیست
اجاق برق صفحه ای شیشه ای بوش مدل PKN645F17
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اجاق برق صفحه ای شیشه ای بوش مدل PKN645F17

Bosch PKN645F17 Glass Electric Hob

مدلاجاق برق صفحه ای شیشه ای بوش مدل PKN645F17
جنس صفحهشیشه
تعداد شعله4
بازه سایزکمتر از 60 و 60
موجود نیست
اجاق برق صفحه ای شیشه ای بوش مدل PIE611B18E
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اجاق برق صفحه ای شیشه ای بوش مدل PIE611B18E

Bosch PIE611B18E Glass Electric Hob

مدلاجاق برق صفحه ای شیشه ای بوش مدل PIE611B18E
جنس صفحهشیشه
تعداد شعله4
بازه سایزکمتر از 60 و 60
موجود نیست
اجاق گاز صفحه ای شیشه ای بوش مدل PRP626B70
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اجاق گاز صفحه ای شیشه ای بوش مدل PRP626B70

Bosch PRP626B70 Glass Gas Hob

مدلاجاق گاز صفحه ای شیشه ای بوش مدل PRP626B70
دارای فندک اتوماتیک
بازه سایزکمتر از 60 و 60
دارای شعله پلوپز
جنس صفحهشیشه
تعداد شعله4
موجود نیست
اجاق گاز صفحه ای بوش مدل PRY626B70Q
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اجاق گاز صفحه ای بوش مدل PRY626B70Q

Bosch PRY626B70Q Glass Gas Hob

مدلاجاق گاز صفحه ای بوش مدل PRY626B70Q
دارای فندک اتوماتیک
بازه سایزکمتر از 60 و 60
جنس صفحهشیشه
تعداد شعله3
موجود نیست
اجاق گاز صفحه ای بوش مدل PCR715F90E
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اجاق گاز صفحه ای بوش مدل PCR715F90E

Bosch PCR715F90E Gas Hob

مدلاجاق گاز صفحه ای بوش مدل PCR715F90E
جنس صفحهاستیل
دارای شعله پلوپز
تعداد شعله5
دارای فندک اتوماتیک
موجود نیست
اجاق گاز صفحه ای بوش مدل PCQ715M90E
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اجاق گاز صفحه ای بوش مدل PCQ715M90E

Bosch PCQ715M90E Gas Hob

مدلاجاق گاز صفحه ای بوش مدل PCQ715M90E
تعداد شعله5
جنس صفحهاستیل
دارای فندک اتوماتیک
بازه سایزاز 61 تا 85
دارای شعله پلوپز
موجود نیست
اجاق گاز صفحه ای بوش مدل PCS815C90D
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اجاق گاز صفحه ای بوش مدل PCS815C90D

Bosch PCS815C90D Gas Hob

مدلاجاق گاز صفحه ای بوش مدل PCS815C90D
دارای فندک اتوماتیک
جنس صفحهاستیل
دارای شعله پلوپز
تعداد شعله5
بازه سایزاز 61 تا 85
موجود نیست
انتخاب گروه