محصولات سایت

اجاق مایکروویو ال جی Microwave Lg

به فروشگاه اینترنتی اجاق مایکروویو ال جی نوترین ها خوش آمدید

مایکروویو ال جی مدل MG48
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو ال جی مدل MG48

LG MG48 Microwave Oven

مدلمایکروویو ال جی مدل MG48
قابلیت تنظیم زمان
گریل
ظرفیت42 لیتر
دارای برنامه پخت
قفل کودک
کانوکشن
شامل جوجه گردان
یخ زدایی
تماس بگیرید
مایکروویو ال جی مدل MC61
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو ال جی مدل MC61

LG MC61 Microwave Oven

مدلمایکروویو ال جی مدل MC61
شامل جوجه گردان
قابلیت تنظیم زمان
یخ زدایی
قفل کودک
دارای صفحه نمایش
ظرفیت32 لیتر
گریل
کانوکشن
امکان مایکروویو
دارای برنامه پخت
تماس بگیرید
مایکروویو ال جی سری سولاردام مدل SD-3853CR
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو ال جی سری سولاردام مدل SD-3853CR

LG SolarDOM SD-3853CR Microwave Oven

مدلمایکروویو ال جی سری سولاردام مدل SD-3853CR
دارای برنامه پخت
دارای صفحه نمایش
ظرفیت38 لیتر
امکان مایکروویو
گریل
کانوکشن
قابلیت تنظیم زمان
شامل جوجه گردان
یخ زدایی
تماس بگیرید
مایکروویو ال جی مدل MC65
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو ال جی مدل MC65

LG MC65 Microwave Oven

مدلمایکروویو ال جی مدل MC65
امکان مایکروویو
دارای صفحه نمایش
کانوکشن
شامل جوجه گردان
یخ زدایی
ظرفیت39 لیتر
گریل
قفل کودک
قابلیت تنظیم زمان
دارای برنامه پخت
موجود نیست
مایکروویو ال جی مدل MG42
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو ال جی مدل MG42

LG MG42 Microwave Oven

مدلمایکروویو ال جی مدل MG42
یخ زدایی
ظرفیت25 لیتر
دارای برنامه پخت
گریل
دارای صفحه نمایش
موجود نیست
مایکروویو ال جی مدل MW31
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو ال جی مدل MW31

LG MW31 Microwave Oven

مدلمایکروویو ال جی مدل MW31
قابلیت تنظیم زمان
دارای برنامه پخت
شامل جوجه گردان
دارای صفحه نمایش
گریل
کانوکشن
ظرفیت25 لیتر
موجود نیست
مایکروویو ال جی سری سولاردام مدل MS94
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو ال جی سری سولاردام مدل MS94

LG MS94 SolarDom Series Microwave Oven

مدلمایکروویو ال جی سری سولاردام مدل MS94
یخ زدایی
قفل کودک
کانوکشن
قابلیت تنظیم زمان
امکان مایکروویو
ظرفیت38 لیتر
دارای برنامه پخت
دارای صفحه نمایش
شامل جوجه گردان
گریل
موجود نیست
مایکروویو ال جی مدل MC62
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو ال جی مدل MC62

LG MC62 Microwave Oven

مدلمایکروویو ال جی مدل MC62
قابلیت تنظیم زمان
دارای صفحه نمایش
ظرفیت32 لیتر
گریل
امکان مایکروویو
کانوکشن
شامل جوجه گردان
یخ زدایی
دارای برنامه پخت
موجود نیست
مایکروویو ال جی مدل MG47
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو ال جی مدل MG47

LG MG47 Microwave Oven

مدلمایکروویو ال جی مدل MG47
دارای صفحه نمایش
امکان مایکروویو
شامل جوجه گردان
کانوکشن
دارای برنامه پخت
قابلیت تنظیم زمان
یخ زدایی
ظرفیت40 لیتر
گریل
موجود نیست
مایکروویو ال جی مدل MG44
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو ال جی مدل MG44

LG MG44 Microwave Oven

مدلمایکروویو ال جی مدل MG44
دارای صفحه نمایش
دارای برنامه پخت
قفل کودک
گریل
کانوکشن
ظرفیت30 لیتر
شامل جوجه گردان
قابلیت تنظیم زمان
امکان مایکروویو
یخ زدایی
موجود نیست
مایکروویو ال جی مدل MG41
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو ال جی مدل MG41

LG MG41 Microwave Oven

مدلمایکروویو ال جی مدل MG41
یخ زدایی
دارای برنامه پخت
دارای صفحه نمایش
ظرفیت23 لیتر
قفل کودک
قابلیت تنظیم زمان
کانوکشن
شامل جوجه گردان
گریل
امکان مایکروویو
موجود نیست
مایکروویو ال جی مدل MS97CR-GSC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو ال جی مدل MS97CR-GSC

LG MS97CR-GSC Microwave Oven

مدلمایکروویو ال جی مدل MS97CR-GSC
گریل
قابلیت تنظیم زمان
یخ زدایی
ظرفیت38 لیتر
دارای برنامه پخت
امکان مایکروویو
قفل کودک
دارای صفحه نمایش
کانوکشن
شامل جوجه گردان
موجود نیست
مایکروویو ال جی مدل MS95CR-GSC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو ال جی مدل MS95CR-GSC

LG MS95CR-GSC Microwave Oven

مدلمایکروویو ال جی مدل MS95CR-GSC
امکان مایکروویو
گریل
یخ زدایی
قابلیت تنظیم زمان
شامل جوجه گردان
کانوکشن
دارای برنامه پخت
ظرفیت38 لیتر
دارای صفحه نمایش
موجود نیست
مایکروویو ال جی مدل MS93CR-GSC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو ال جی مدل MS93CR-GSC

LG MS93CR-GSC Microwave Oven

مدلمایکروویو ال جی مدل MS93CR-GSC
امکان مایکروویو
قابلیت تنظیم زمان
شامل جوجه گردان
دارای صفحه نمایش
قفل کودک
گریل
ظرفیت38 لیتر
کانوکشن
یخ زدایی
دارای برنامه پخت
موجود نیست
مایکروویو ال جی مدل MS91R-GSC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو ال جی مدل MS91R-GSC

LG MS91R-GSC Microwave Oven

مدلمایکروویو ال جی مدل MS91R-GSC
قابلیت تنظیم زمان
دارای صفحه نمایش
یخ زدایی
گریل
کانوکشن
شامل جوجه گردان
دارای برنامه پخت
ظرفیت38 لیتر
امکان مایکروویو
موجود نیست
مایکروویو ال جی مدل MH8040SM
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو ال جی مدل MH8040SM

LG MH8040SM Microwave Oven

مدلمایکروویو ال جی مدل MH8040SM
کانوکشن
قفل کودک
ظرفیت40 لیتر
قابلیت تنظیم زمان
دارای صفحه نمایش
دارای برنامه پخت
شامل جوجه گردان
گریل
یخ زدایی
امکان مایکروویو
موجود نیست
مایکروویو ال جی مدل SC-3242
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو ال جی مدل SC-3242

LG SC-3242 Microwave Oven

مدلمایکروویو ال جی مدل SC-3242
شامل جوجه گردان
گریل
دارای صفحه نمایش
امکان مایکروویو
دارای برنامه پخت
قابلیت تنظیم زمان
کانوکشن
یخ زدایی
قفل کودک
ظرفیت32 لیتر
موجود نیست
مایکروویو ال جی سری سولاردام مدل SD-3859CR Persia Plus
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو ال جی سری سولاردام مدل SD-3859CR Persia Plus

LG SolarDOM SD-3859CR Persia Plus Microwave Oven

مدلمایکروویو ال جی سری سولاردام مدل SD-3859CR Persia Plus
کانوکشن
قابلیت تنظیم زمان
دارای صفحه نمایش
ظرفیت38 لیتر
گریل
یخ زدایی
دارای برنامه پخت
قفل کودک
شامل جوجه گردان
امکان مایکروویو
موجود نیست
مایکروویو ال جی مدل MG-4013M
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو ال جی مدل MG-4013M

LG MG-4013M Microwave Oven

مدلمایکروویو ال جی مدل MG-4013M
امکان مایکروویو
یخ زدایی
ظرفیت40 لیتر
دارای صفحه نمایش
شامل جوجه گردان
دارای برنامه پخت
قابلیت تنظیم زمان
گریل
کانوکشن
موجود نیست
مایکروویو ال جی مدل MG-3017
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو ال جی مدل MG-3017

LG MG-3017 Microwave Oven

مدلمایکروویو ال جی مدل MG-3017
قابلیت تنظیم زمان
یخ زدایی
امکان مایکروویو
گریل
دارای برنامه پخت
دارای صفحه نمایش
شامل جوجه گردان
کانوکشن
ظرفیت30 لیتر
موجود نیست
مایکروویو ال جی مدل MG-2313
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو ال جی مدل MG-2313

LG MG-2313 Microwave Oven

مدلمایکروویو ال جی مدل MG-2313
ظرفیت23 لیتر
گریل
یخ زدایی
شامل جوجه گردان
امکان مایکروویو
کانوکشن
دارای صفحه نمایش
قابلیت تنظیم زمان
دارای برنامه پخت
موجود نیست
مایکروویو ال جی سری سولاردام مدل SD-3853R