محصولات سایت

ماشین لباسشویی ال جی Washing Machines Lg

به فروشگاه اینترنتی ماشین لباسشویی ال جی نوترین ها خوش آمدید

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-G105D WM-GW2Mini ظرفیت 10.5 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-G105D WM-GW2Mini ظرفیت 10.5 کیلوگرم

LG WM-G105D WM-GW2Mini Washing Machine 10.5Kg

مدلماشین لباسشویی ال جی مدل WM-G105D WM-GW2Mini ظرفیت 10.5 کیلوگرم
ظرفیت دیگ10.5 کیلوگرم
بخارشو
رتبه انرژی+++A
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
دارای صفحه نمایش
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
قفل کودک
جهت بازشدن دربه سمت چپ
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-845 ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-845 ظرفیت 8 کیلوگرم

LG WM-845 Washing Machine 8 Kg

مدلماشین لباسشویی ال جی مدل WM-845 ظرفیت 8 کیلوگرم
رتبه انرژی+++A
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
بخارشو
جهت بازشدن دربه سمت چپ
دارای صفحه نمایش
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
قفل کودک
موجود نیست
ماشین لباسشویی ال جی سری Signature مدل WM-SG120 WM-G20Mini ظرفیت 12 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی ال جی سری Signature مدل WM-SG120 WM-G20Mini ظرفیت 12 کیلوگرم

LG Signature WM-SG120 WM-G20Mini Washing Machine 12Kg

مدلماشین لباسشویی ال جی سری Signature مدل WM-SG120 WM-G20Mini ظرفیت 12 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
بخارشو
ظرفیت دیگ12 کیلوگرم
دارای صفحه نمایش
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
قفل کودک
رتبه انرژی+++A
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
موجود نیست
ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-TW170 WM-T35MINI ظرفیت 17 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-TW170 WM-T35MINI ظرفیت 17 کیلوگرم

LG WM-TW170 WM-T35MINI Washing Machine 17Kg

مدلماشین لباسشویی ال جی مدل WM-TW170 WM-T35MINI ظرفیت 17 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
رتبه انرژیA
سرعت چرخش موتور1100 دور در دقیقه
بخارشو
جهت بازشدن دربه سمت چپ
دارای صفحه نمایش
موجود نیست
ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-K702 ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-K702 ظرفیت 7 کیلوگرم

LGl WM-K702 Washing Machine 7 Kg

مدلماشین لباسشویی ال جی مدل WM-K702 ظرفیت 7 کیلوگرم
قفل کودک
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
دارای صفحه نمایش
رتبه انرژی+++A
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
بخارشو
موجود نیست
ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-946S ظرفیت 9 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-946S ظرفیت 9 کیلوگرم

LG WM-946S Washing Machine 9 Kg

مدلماشین لباسشویی ال جی مدل WM-946S ظرفیت 9 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
دارای صفحه نمایش
رتبه انرژی+++A
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
بخارشو
قفل کودک
موجود نیست
ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-865 ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-865 ظرفیت 8 کیلوگرم

LG WM-865 Washing Machine 8 Kg

مدلماشین لباسشویی ال جی مدل WM-865 ظرفیت 8 کیلوگرم
دارای صفحه نمایش
قفل کودک
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
رتبه انرژی+++A
جهت بازشدن دربه سمت چپ
بخارشو
موجود نیست
ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-843Sظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-843Sظرفیت 8 کیلوگرم

LG WM-843S Washing Machine 8 Kg

مدلماشین لباسشویی ال جی مدل WM-843Sظرفیت 8 کیلوگرم
قفل کودک
بخارشو
رتبه انرژی+++A
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
دارای صفحه نمایش
موجود نیست
ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-743 ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-743 ظرفیت 7 کیلوگرم

LG WM-743 Washing Machine 7 Kg

مدلماشین لباسشویی ال جی مدل WM-743 ظرفیت 7 کیلوگرم
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
جهت بازشدن دربه سمت چپ
دارای صفحه نمایش
رتبه انرژی+++A
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
بخارشو
قفل کودک
موجود نیست
ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-G105S ظرفیت 10.5 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-G105S ظرفیت 10.5 کیلوگرم

LG WM-G105S Washing Machine 10.5Kg

مدلماشین لباسشویی ال جی مدل WM-G105S ظرفیت 10.5 کیلوگرم
ظرفیت دیگ10.5 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
بخارشو
جهت بازشدن دربه سمت چپ
دارای صفحه نمایش
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
رتبه انرژی+++A
قفل کودک
موجود نیست
ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-1015S ظرفیت 10.5 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-1015S ظرفیت 10.5 کیلوگرم

LG WM-1015S Washing Machine 10.5Kg

مدلماشین لباسشویی ال جی مدل WM-1015S ظرفیت 10.5 کیلوگرم
رتبه انرژی+++A
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ10.5 کیلوگرم
بخارشو
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
دارای صفحه نمایش
قفل کودک
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
موجود نیست
ماشین لباسشویی ال جی مدل Signature WM9500HKA
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی ال جی مدل Signature WM9500HKA

LG Signature WM9500HKA Washing Machine

مدلماشین لباسشویی ال جی مدل Signature WM9500HKA
سرعت چرخش موتور1300 دور در دقیقه
قفل کودک
بخارشو
دارای صفحه نمایش
رتبه انرژی+++A
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
موجود نیست
ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-B124S ظرفیت 12 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-B124S ظرفیت 12 کیلوگرم

LG WM-B124S Washing Machine 12Kg

مدلماشین لباسشویی ال جی مدل WM-B124S ظرفیت 12 کیلوگرم
بخارشو
ظرفیت دیگ12 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
رتبه انرژی+++A
دارای صفحه نمایش
قفل کودک
موجود نیست
ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-M84 ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-M84 ظرفیت 8 کیلوگرم

LG WM-M84 Washing Machine 8Kg

مدلماشین لباسشویی ال جی مدل WM-M84 ظرفیت 8 کیلوگرم
دارای صفحه نمایش
رتبه انرژی+++A
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
موجود نیست
ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-M78 ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-M78 ظرفیت 7 کیلوگرم

LG WM-M78 Washing Machine-7Kg

مدلماشین لباسشویی ال جی مدل WM-M78 ظرفیت 7 کیلوگرم
رتبه انرژی+++A
جهت بازشدن دربه سمت چپ
دارای صفحه نمایش
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
موجود نیست
ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-M71 ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-M71 ظرفیت 7 کیلوگرم

LG WM-M71 Washing Machine-7Kg

مدلماشین لباسشویی ال جی مدل WM-M71 ظرفیت 7 کیلوگرم
رتبه انرژی+++A
سرعت چرخش موتور1000 دور در دقیقه
قفل کودک
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
دارای صفحه نمایش
موجود نیست
ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-M621 ظرفیت 6 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-M621 ظرفیت 6 کیلوگرم

LG WM-M621 Washing Machine-6Kg

مدلماشین لباسشویی ال جی مدل WM-M621 ظرفیت 6 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
رتبه انرژی+++A
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
دارای صفحه نمایش
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
بخارشو
قفل کودک
ظرفیت دیگ6 کیلوگرم
موجود نیست
ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-M72 ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-M72 ظرفیت 7 کیلوگرم

LG WM-M72 Washing Machine 7Kg

مدلماشین لباسشویی ال جی مدل WM-M72 ظرفیت 7 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
دارای صفحه نمایش
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
رتبه انرژی+++A
بخارشو
قفل کودک
موجود نیست
ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-M80 ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-M80 ظرفیت 8 کیلوگرم

LG WM-M80 Washing Machine 8Kg

مدلماشین لباسشویی ال جی مدل WM-M80 ظرفیت 8 کیلوگرم
بخارشو
دارای صفحه نمایش
رتبه انرژی+++A
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
موجود نیست
ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-427 ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-427 ظرفیت 7 کیلوگرم

LG WM-427 Washing Machine - 7 Kg

مدلماشین لباسشویی ال جی مدل WM-427 ظرفیت 7 کیلوگرم
قفل کودک
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
رتبه انرژیA
دارای صفحه نمایش
بخارشو
موجود نیست
ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-M82 ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-M82 ظرفیت 8 کیلوگرم

LG WM-M82 Washing Machine - 8 Kg

مدلماشین لباسشویی ال جی مدل WM-M82 ظرفیت 8 کیلوگرم
رتبه انرژی+++A
دارای صفحه نمایش
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
بخارشو
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
موجود نیست