محصولات سایت

گاز صفحه ای لوفرا Built In Stove Lofra

به فروشگاه اینترنتی گاز صفحه ای لوفرا نوترین ها خوش آمدید

اجاق برق صفحه‌ای سرامیکی لوفرا مدل HIN604-112
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اجاق برق صفحه‌ای سرامیکی لوفرا مدل HIN604-112

Lofra HIN604-112 Ceramic Electric Hob

مدلاجاق برق صفحه‌ای سرامیکی لوفرا مدل HIN604-112
رده مصرف انرژی++A
بازه سایزکمتر از 60 و 60
جنس صفحهشیشه
تعداد شعله4
دارای فندک اتوماتیک
موجود نیست
اجاق گاز صفحه ای لعابی لوفرا مدل HLM6G0-GC106
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اجاق گاز صفحه ای لعابی لوفرا مدل HLM6G0-GC106

Lofra HLM6G0-GC106 Enamel Gas Hob

مدلاجاق گاز صفحه ای لعابی لوفرا مدل HLM6G0-GC106
دارای فندک اتوماتیک
رده مصرف انرژی++A
بازه سایزکمتر از 60 و 60
دارای شعله پلوپز
تعداد شعله4
موجود نیست
اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای لوفرا مدل HGN7E0-GC201
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای لوفرا مدل HGN7E0-GC201

Lofra HGN7E0-GC201 Glass Gas Hob

مدلاجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای لوفرا مدل HGN7E0-GC201
بازه سایزاز 61 تا 85
تعداد شعله5
دارای شعله پلوپز
دارای فندک اتوماتیک
جنس صفحهفلز و شیشه
رده مصرف انرژی++A
موجود نیست
اجاق برق صفحه‌ای سرامیکی لوفرا مدل VENERE 30-002
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اجاق برق صفحه‌ای سرامیکی لوفرا مدل VENERE 30-002

Lofra VENERE 30-002 Ceramic Electric Hob

مدلاجاق برق صفحه‌ای سرامیکی لوفرا مدل VENERE 30-002
دارای فندک اتوماتیک
تعداد شعله2
رده مصرف انرژی++A
جنس صفحهشیشه
بازه سایزکمتر از 60 و 60
موجود نیست
اجاق گاز صفحه ای استیل لوفرا مدل HLS6N0-GC104
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اجاق گاز صفحه ای استیل لوفرا مدل HLS6N0-GC104

Lofra HLS6N0-GC104 Steel Gas Hob

مدلاجاق گاز صفحه ای استیل لوفرا مدل HLS6N0-GC104
رده مصرف انرژی++A
تعداد شعله4
جنس صفحهاستیل
دارای فندک اتوماتیک
بازه سایزکمتر از 60 و 60
موجود نیست
اجاق گاز صفحه ای استیل لوفرا مدل SATURNO70-202
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اجاق گاز صفحه ای استیل لوفرا مدل SATURNO70-202

Lofra SATURNO70-202 Steel Gas Hob

مدلاجاق گاز صفحه ای استیل لوفرا مدل SATURNO70-202
دارای شعله پلوپز
رده مصرف انرژی++A
دارای فندک اتوماتیک
تعداد شعله5
جنس صفحهاستیل
بازه سایزاز 61 تا 85
موجود نیست
اجاق گاز صفحه ای استیل لوفرا مدل URANO60-104
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اجاق گاز صفحه ای استیل لوفرا مدل URANO60-104

Lofra URANO60-104 Steel Gas Hob

مدلاجاق گاز صفحه ای استیل لوفرا مدل URANO60-104
دارای فندک اتوماتیک
رده مصرف انرژی+A
بازه سایزکمتر از 60 و 60
جنس صفحهاستیل
تعداد شعله4
دارای شعله پلوپز
موجود نیست
اجاق گاز صفحه ای استیل لوفرا مدل HLS7A0-GC412
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اجاق گاز صفحه ای استیل لوفرا مدل HLS7A0-GC412

Lofra HLS7A0-GC412 Steel Gas Hob

مدلاجاق گاز صفحه ای استیل لوفرا مدل HLS7A0-GC412
رده مصرف انرژی++A
بازه سایزکمتر از 60 و 60
دارای شعله پلوپز
جنس صفحهاستیل
دارای فندک اتوماتیک
تعداد شعله5
موجود نیست
اجاق گاز صفحه ای استیل لوفرا مدل HLS6G0-GC102
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اجاق گاز صفحه ای استیل لوفرا مدل HLS6G0-GC102

Lofra HLS6G0-GC102 Steel Gas Hob

مدلاجاق گاز صفحه ای استیل لوفرا مدل HLS6G0-GC102
جنس صفحهاستیل
دارای شعله پلوپز
دارای فندک اتوماتیک
تعداد شعله4
بازه سایزکمتر از 60 و 60
موجود نیست
اجاق گاز صفحه ای شیشه ای لوفرا مدل HGN6H0-101
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اجاق گاز صفحه ای شیشه ای لوفرا مدل HGN6H0-101

Lofra HGN6H0-101 Steel Gas Hob

مدلاجاق گاز صفحه ای شیشه ای لوفرا مدل HGN6H0-101
دارای شعله پلوپز
دارای فندک اتوماتیک
تعداد شعله4
جنس صفحهشیشه
رده مصرف انرژی+A
بازه سایزکمتر از 60 و 60
موجود نیست
اجاق گاز صفحه ای استیل لوفرا مدل HLS9U0-GC417
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اجاق گاز صفحه ای استیل لوفرا مدل HLS9U0-GC417

Lofra HLS9U0-GC417 Steel Gas Hob

مدلاجاق گاز صفحه ای استیل لوفرا مدل HLS9U0-GC417
تعداد شعله5
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
دارای شعله پلوپز
دارای فندک اتوماتیک
جنس صفحهاستیل
موجود نیست
انتخاب گروه